სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. კუციავა, რ. ხუროძე, პ. ჯოხაძე, თურქია გიორგი. კოდები და კოდირება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1994წ. .

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, ც. ნაჭყებია. კოლოიდური ქიმია . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 66 გვ.. 2006წ. .

ნ. აბულაძე. კოლოიდური ქიმია (ტესტები). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-680-0.

ვ. ასათიანი, ცაავა გიორგი. კომერციული ბანკის საქმიანობის ფინანსური ანალიზი. გამომცემლობა „დანი“ . 2014წ. 978-9941-0-7105-8.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე. კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. გვ225..

ს. პოჩოვიანი, ო, გაბედავა. კომპიეტერის არქიტექტურა და ექსპლუატაცია. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 978-9941-20-218-6 (CD-94).

ფ. პაატაშვილი, ყირიმლიშვილი დარეჯანი. კომპიუტერილი ცოდნის საფუძვლები. გამომცემლობა "მეცნიერება". 1995წ. .

ხ. ბარდაველიძე, ზ. წვერაიძე, ლ. თედეშვილი. კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები. თბილისი: ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. 86 გვ, ISBN 978-9941-0-5582-9.

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია. კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-210-0, უაკ 62-5.

ნ. ჯოჯუა, მ. კიკნაძე. კომპიუტერის ოპერაციული სისტემები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-233-8.

ო. გაბედავა. კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა. ოპერაციული სისტემები. . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-667-1.

ი. მოსაშვილი. კომპიუტერული გრაფიკა 3DS MAX. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978–9941–14–945–0.

თ. სტურუა, ლ. თედეშვილი, ც. სილაძე. კომპიუტერული გრაფიკა და ძირითადი გრაფიკული რედაქტორები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-0-5656-7.

გ. დგებუაძე. კომპიუტერული ლაბორატორიული სამუშაოები ძალურ ელექტრონულ მოწყობილებებსა და სისტემებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. კომპიუტერული მოდელირების სისტემა Maple და დაპროგრამება M-ენაზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. ISBN 99940-56-44-1.

ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე, გ. ჭიკაძე. კომპიუტერული მოდელირების სისტემა MATLAB. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. ISBN 99940-56-38-7.

ზ. კვინიკაძე. კომპიუტერული პროგრაამა aUTO cad-ის გამოყენებით შენობი მოდელის აგება გეგმისა და ფასადის მიხედვით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-20-340-4 .

ზ. კვინიკაძე. კომპიუტერული საინჟინრო გრააფიკა. სილაბუსი. 2009წ. კოდი CEGRA05GA1-P.

ზ. კვინიკაძე. კომპიუტერული საინჟინრო გრააფიკის ზოგადი კურსი. სილაბუსი. 2013წ. კოდი CGRAB05GA1-P.

გ. ჩიტაიშვილი, nana nozadze. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2010. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-905-4 ISBN 978-9941-14-906-1-5.