სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბარდაველიძე, ზ. წვერაიძე, ლ. თედეშვილი. კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები. თბილისი: ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. 86 გვ, ISBN 978-9941-0-5582-9.

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია. კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-210-0, უაკ 62-5.

ნ. ჯოჯუა, მ. კიკნაძე. კომპიუტერის ოპერაციული სისტემები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-233-8.

ო. გაბედავა. კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა. ოპერაციული სისტემები. . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-667-1.

ი. მოსაშვილი. კომპიუტერული გრაფიკა 3DS MAX. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978–9941–14–945–0.

თ. სტურუა, ლ. თედეშვილი, ც. სილაძე. კომპიუტერული გრაფიკა და ძირითადი გრაფიკული რედაქტორები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-0-5656-7.

გ. დგებუაძე. კომპიუტერული ლაბორატორიული სამუშაოები ძალურ ელექტრონულ მოწყობილებებსა და სისტემებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. კომპიუტერული მოდელირების სისტემა Maple და დაპროგრამება M-ენაზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. ISBN 99940-56-44-1.

ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე, გ. ჭიკაძე. კომპიუტერული მოდელირების სისტემა MATLAB. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. ISBN 99940-56-38-7.

ზ. კვინიკაძე. კომპიუტერული პროგრაამა aUTO cad-ის გამოყენებით შენობი მოდელის აგება გეგმისა და ფასადის მიხედვით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-20-340-4 .

ზ. კვინიკაძე. კომპიუტერული საინჟინრო გრააფიკა. სილაბუსი. 2009წ. კოდი CEGRA05GA1-P.

ზ. კვინიკაძე. კომპიუტერული საინჟინრო გრააფიკის ზოგადი კურსი. სილაბუსი. 2013წ. კოდი CGRAB05GA1-P.

გ. ჩიტაიშვილი, nana nozadze. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2010. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-905-4 ISBN 978-9941-14-906-1-5.

ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2010 მეორე ნაწილი. . 2011წ. ISBN 978-9941-14-905-4 ISBN 978-9941-14-982-5 გვ. 134 დეპონირების N4867.

გ. ჩიტაიშვილი, nana nozadze. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2010 II ნაწილი. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. ISBN 978-9941-14-905-4 ISBN 978-9941-14-982-5.

გ. ჩიტაიშვილი, nana nozadze. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2012. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. .

გ. ჩიტაიშვილი, nana nozadze. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2013. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. ISBN 978-9941-20-314-5.

ზ. კვინიკაძე. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა. აგრარული ფაკულტეტი. სილაბუსი. 2016წ. კოდი CGRA05GA1-P.

გ. ჩიტაიშვილი, ნანა ნოზაძე. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკამოდელის მიხედვით ფიგურის სამი ხედისა და აქსონომეტრიული გეგმილის მიღება Section Plane მკვეთი სიბრტყე (მეტოდიკური მითითებები). საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. ISBN 978-9941-20-771-6.

მ. ონიანი. კომპიუტერული ტექნოლოგიები (მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. ISBN 978-9941-20-463-0.