სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ონიანი. კომპიუტერული ტექნოლოგიები (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-14-927-6.

გ. გრატიაშვილი. კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული ქსელები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

ტ. ბურკაძე, ბერიძე ჯ., ბურკაძე ა.. კომპიუტერული ქსელები (მართვა და მარშრუტიზაცია კომპიუტერულ ქსელებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-711-1.

ო. გელაშვილი, ჯ. ხმიადაშვილი, ვ. ლეკიაშვილი. კომპლექსური ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ტექნიკური ბაზის ტექნოლოგიური დაპროექტება.. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ. 107. 2005წ. ISBN 99940-40-93-6. .

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, გ. აბესაძე, გ. ოზბეგაშვილი. კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორიისა და ოპერაციული აღრიცხვის ელემენტები, 10 – ნაბეჭდი თაბახი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი, 1982. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი. 1982წ. 160 გვ.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. კომპოზიციური მასალების ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-9941-20-500-2.

ზ. კოვზირიძე, მ. მშვილდაძე, დონაძე გიორგი. კომპოზიციური მასალებისა და ნაკეთობების სინთეზის თეორიული საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-386-1.

თ. ამყოლაძე, გ. ამყოლაძე, ნ.გიორგიშვილი, გ. ლომსაძე-კუჭავა. კონკურენტუნარიანობა ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2009წ,. 2009წ. .

ნ. გიორგიშვილი, ლომსაძე–კუჭავა მ., ამყოლაძე.გ. კონკურენტუნარიანობა. ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–279–6.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, ლაღუნდარიძე, ზამბახიძე, ჭურჭელაური. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. ს.ტ.უ.. 2009წ. 978-9941-14-318-2.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, წიქარიშვილი, ლაღუნდარიძე. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა, მეთობური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად (II ნაწილი). ს.ტ.უ.. 2001წ. isbn 99928-78-35-5, .

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, გ.ლაღუნდარიძე, გ.მეტრეველი. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა, მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად (II ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეთოდური მითითებები. 2001წ. ISBN 99928-78-35-5.

მ. მანჯავიძე, ლ.ზამბახიძე, ბ.ჭურჭელაური. კონსტრუქციების დაცვის პასიური და აქტიური სისტემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დამხმარე სახელმძღვანელო. წ. .

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. კონტროლის მეთოდები და საშუალებები მინანქრის და მომინანქრეების ტექნოლოგიაში. სტუ, თბილისი. 2013წ. .

რ. გიორგობიანი, რ. ჭყოიძე, ი. სტეფნაძე.. კონტურით სახსრულად დაყრდნობილი მართკუთხა ფირფიტისათვის გრინის ფუნქციის აგება ენერგეტიკული მეთოდის გამოყენებით.. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. .

რ. გიორგობიანი, ი. სტეფნაძე. კონტურით სახსრულად დაყრდნობილი მართკუთხა ფირფიტისათვის გრინის ფუნქციის აგება ენერგეტიკული მეთოდის გამოყენებით.. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. .

თ. იაშვილი. კონფლიქტის მენეჯმენტი ორგანიზაციებში. თბილისი გამომცემლობა ,,კალმოსანი". 2016წ. ISBN 978-9941-9509-4-0 გვ. 160.

ნ. ზაალიშვილი. კონფლიქტის ფსიქოლოგია (ლექციების კურსი). . 2012წ. .

მ. ახობაძე. კონფლიქტურ სიტუაციებში გადაწყვეტილების მიღების ინტერაქტიული სისტემები. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2688. 2015წ. .