სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, ლაღუნდარიძე, ზამბახიძე, ჭურჭელაური. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. ს.ტ.უ.. 2009წ. 978-9941-14-318-2.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, წიქარიშვილი, ლაღუნდარიძე. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა, მეთობური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად (II ნაწილი). ს.ტ.უ.. 2001წ. isbn 99928-78-35-5, .

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, გ.ლაღუნდარიძე, გ.მეტრეველი. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა, მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად (II ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეთოდური მითითებები. 2001წ. ISBN 99928-78-35-5.

მ. მანჯავიძე, ლ.ზამბახიძე, ბ.ჭურჭელაური. კონსტრუქციების დაცვის პასიური და აქტიური სისტემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დამხმარე სახელმძღვანელო. წ. .

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. კონტროლის მეთოდები და საშუალებები მინანქრის და მომინანქრეების ტექნოლოგიაში. სტუ, თბილისი. 2013წ. .

რ. გიორგობიანი, რ. ჭყოიძე, ი. სტეფნაძე.. კონტურით სახსრულად დაყრდნობილი მართკუთხა ფირფიტისათვის გრინის ფუნქციის აგება ენერგეტიკული მეთოდის გამოყენებით.. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. .

რ. ჭყოიძე, რ. გიორგობიანი, ი. სტეფნაძე. კონტურით სახსრულად დაყრდნობილი მართკუთხა ფირფიტისათვის გრინის ფუნქციის აგება ენერგეტიკული მეთოდის გამოყენებით.. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. .

თ. იაშვილი. კონფლიქტის მენეჯმენტი ორგანიზაციებში. თბილისი გამომცემლობა ,,კალმოსანი". 2016წ. ISBN 978-9941-9509-4-0 გვ. 160.

ნ. ზაალიშვილი. კონფლიქტის ფსიქოლოგია (ლექციების კურსი). . 2012წ. .

მ. ახობაძე. კონფლიქტურ სიტუაციებში გადაწყვეტილების მიღების ინტერაქტიული სისტემები. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2688. 2015წ. .

მ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. კოორდინაციული ქიმია კითხვებსა და პასუხებში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2009წ. .

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია. კოორდინაციული ქიმია კითხვებსა და პასუხებში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი,. 2009წ. .

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე, ნ.კილასონია. კოორდინაციული ქიმია კითხვებსა და პასუხებში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2009წ. ISBN-978-9941-14-609-1.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე. კოორდინაციული ქიმია კითხვებსა და პასუხებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. ISBN-978-9941-14-609-1.

მ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე. კოორდინაციული ქიმიის სამუშაო რვეული (ლაბორატორიული სამუშაოები). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2013წ. .

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე. კოორდინაციული ქიმიის სამუშაო რვეული (მეთოდური მითითებანი). „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი. 2013წ. .

გ. სურგულაძე, ბიტარაშვილი მ.. კორპორაციული მენეჯმენტის დაპროგრამების ტექნოლოგია (საკურსო პროექტებისთვის) . სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2017წ. 978-9941-0-9843-7.

გ. სურგულაძე. კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows დეველოპმენტი (WCF ტექნოლოგია) ნაწ.3. სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2015წ. 978-9941-0-7878-1.

გ. სურგულაძე. კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows დეველოპმენტი (WF ტექნოლოგია). ნაწ.2. სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2015წ. 978-9941-0-7520-9.

გ. სურგულაძე. კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows დეველოპმენტი (WPF ტექნოლოგია). ნაწ.1. სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2014წ. 978-9941-0-7104-1.