სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ლ. გაჩეჩილაძე. ალგორითმული ენა C++. ნაწილი I. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2004წ. 99940-35-50-9.

ლ. გაჩეჩილაძე. ალგორითმული ენა C++. ნაწილი II. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. 99940-40-02-2.

ლ. გაჩეჩილაძე, ნონიკაშვილი ლია. ალგორითმული ენა C++. ნაწილი III. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2006წ. 99940-57-40-5.

ლ. გაჩეჩილაძე. ალგორითმული ენა C++. ნაწილი IV. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. 978-9941-14-052-5.

მ. დემეტრაშვილი , დ. მდივანი. ამოცანათა კრებული გეგმილურ ხაზვაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ. გვ.258.

ზ. კვინიკაძე, ა.ბეჟანიშვილი, ლ.დანელია. ამოცანათა კრებული გეგმილურ ხაზვაში. მეორე ნაწილი . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 2008წ. 978-9941-14-029-7.

ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე. ამოცანათა კრებული საინჟინრო გრაფიკაში (პრაქტიკული მეცადინეობისათვის). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-402-8.

მ. ტურძელაძე, თეა ნარეკლიშვილი. ამოცანებისა და ტესტების კრებული საშენ მასალებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. ISBN 978-9941-14-870-5.

გ. დგებუაძე. ანალოგური ელექტრონული მოწყობილობების გაანგარიშების საფუძვლები. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

გ. მურჯიკნელი. ანალოგური ელექტროსაზომი ხელსაწყოების დაგეგმარება. სტუ. 2009წ. 978-9941-14-398-4.

თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, ლ. თოფურია, ა.ისაკაძე. ანტიბიოტიკური საშაუალებები პენიცილინები ნაწილი I. გეორგიკა თბილისი. 2015წ. .

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე თ. ცინცაძე ლ. თოფურია. ანტიბიოტიკური საშუალებები პენიცილინები. ნაწილი II. . დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის, რეზიდენტებისა და ექიმებისათვის, გამომც. „გეორგიკა“, თბილისი, 2015. 2015წ. 1-60.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე. აპლიკაციების აგება ASP&ADO& C# პაკეტებით.NET პლატფორმაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-365-6.

დ. ტაბატაძე. არაკლასიკური სამშენებლო მექანიკის განვითარების ეტაპები. . 2013წ. .

მ. ახობაძე. არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფუძვლები: არამკაფიო ალგორითმები. სტუ-ის „IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი“. 2017წ. ISBN 978-9941-0-8693-9.

მ. ცინცაძე, ნ. კუციავა, ნ. გეგეშიძე. არაორგანული ქიმიის სამუშაო რვეული. სტუ.. 2013წ. .

ნ. თევზაძე. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის. კერძო გამომცემლობა. 2010წ. .

ბ. გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკისა და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ელექტრონული მულტიმედია.

ნ. ნოზაძე, თ. ბერიძე. აქსონომეტრია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-94-4.

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხომერიკი, ა. ქევხიშვილი. ბეისიკი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 322 გვ.. 1996წ. .