სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებანი. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-524-7, 61 გვ..

ნ. რურუა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის მოწყობა . ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-709-8, 51 გვ.

ნ. რურუა. ლიანდაგის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოთა ორგანიზაცია. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2002წ. ISBN 99928-903-2-0, 70 გვ.

ნ. რურუა. ლიანდის მოწყობა და ყრილის ფერდობის გაანგარიშება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-525-4, 50 გვ.

ა. ასათიანი. ლიდერობა და პერსონალის კოუჩინგი (ლექციების კურსი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ–ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის შიფრი: 331(02)/19. 2011წ. .

ს. მებონია, ჯ. ლომსაძე, ზ. ლომსაძე. ლითონების წნევით დამუშავება - მეთოდური მითითება საკვალიფიკა-ციო ნაშრომის შესასრუ-ლებლად. "ტექნიკური ყნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-0-03132-8.

ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, ზ. ლომსაძე. ლითონების წნევით დამუშავების მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი ". 2017წ. 978-9941-20-740-2.

მ. ოქროსაშვილი. ლითონის აგებულება . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1992წ. .

თ. მელქაძე, ო.ტყეშელაშვილი, ო.ხაზარაზე, კ.იაშვილი. ლითონის კონსტრუქციები. ლაბორატორიული სამუშაოები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. ISBN 978-9941-20-748-8.

მ. ოქროსაშვილი. ლითონმცოდნეობის საფუძვლები დამწყებთათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-703-6.

ვ. ქირია. ლითონსაჭრელი ჩარხების რემონტი. ტექნიკური უნივესიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-434-9.

მ. მოისწრაფიშვილი. ლოგისტიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი,გვ.46. 2017წ. isbn 978-9941-20-854-6.

მ. ზუბიაშვილი, გ.ტყეშელაშვილი. გ. ხმალაძე. ლოგისტიკის საფუძვლები. სტუ.. 2004წ. გვ. 156. .

გ. ტყეშელაშვილი. გ. ხმალაძე. ლოგისტიკის საფუძვლები. . 2004წ. ISBN გვ.156.

გ. ტყეშელაშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, თ.კილაძე, მ.ზუბიაშვილი. ლოგისტიკის საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 99532-25-2-7. 156 გვ..

ზ. შენგელია. ლოგისტიკის საფუძვლები. შპს "დანი". 2008წ. 978–9941–0–0472–8.

მ. ზუბიაშვილი, გ.ტყეშელაშვილი, გ.ხმალაძე. ლოგისტიკის საფუძვლები (თავი IV). . 2004წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, გ.ტყეშელაშვილი. ლოგისტიკის საფუძვლები (თემა5 გვ67-87). სტუ. 2004წ. .

თ. ქამხაძე, გ.ტყეშელაშვილი, გ.ხმალაძე. ლოგისტიკის საფუძვლები;სასაწყობო მეურნეობის ორგანიზაცია (თავი 7). . 2004წ. .