სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სტურუა, თ. თოდუა, ბ. ტაბატაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ინფორმატიკაში (MS Windows-ის, MS Word-ისა და MS PowerPoint-ის შესასწავლად). ევროპის უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-0-7258-1.

თ. სტურუა, ბუაჩიძე ნ., ახვლედიანი ლ.. ლაბორატორიული სამუშაოები ინფორმატიკაში (MS Windows-ისა და MS Word-ის შესასწავლად). საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-0-2254-8 .

თ. სტურუა, თ. თოდუა, ბ. ტაბატაძე, ც. სილაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ინფორმატიკაში MS Excel-ის შესასწავლად. ევროპის უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-0-7541-4.

ო. გაბედავა, ვ. დიდმანიძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ინფორმაციის გარდაქმნისა და გადაცემის სისტემებსა და საშუალებებში. სპი, ლაბორატორიული პრაქტიკუმი . 1981წ. .

გ. ღვინეფაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები კომპიუტერულ ქსელებში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-129-4.

გ. ოთარაშვილი, ს. მებონია, ზ. ლომსაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ლითონების წნევით დამუშავებაში. სტუ-ს გამომცებლობა თბილისი. 2014წ. 978-9941-20-465-4.

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი, ა. რობაქიძე. ლაბორატორიული სამუშაოები მანქანათა ნაწილებში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი . 2009წ. ISBN978-9941-14-672-5.

თ. შეროზია. ლაბორატორიული სამუშაოები მას აგების საფუძვლებში. ვ.ი. ლენინის სახ. სპი. 1989წ. .

ნ. კაჭახიძე, ნ. ხომერიკი. ლაბორატორიული სამუშაოები მატლაბში. . 2017წ. 978-9941-0-9833-8.

ს. დადუნაშვილი. ლაბორატორიული სამუშაოები მიკროპროცესორულ ტექნიკაში ‎. 'ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 2009, 59 გვ.. 2009წ. .

ო. გაბედავა, ვ. დიდმანიძე, ნ. სიდამონ - ერისთავი, გ. ჯოხთაბერიძე. ლაბორატორიული სამუშაოები საგანში - "მონაცემთა მომზადება და ტელედამუშავება". სპი, ლაბორატორიული სამუშაოები, თბილისი. 1986წ. .

თ. ესაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები საშენ მასალებში (ელექტრონული სახელმძღვანელო). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. ISBN 978-9941-14-629-9, 2011წ.

ი. კახნიაშვილი, ლ.ჩხიკვაძე, null. ლაბორატორიული სამუშაოები ფერად მეტალურგიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ზ. ოქროსცვარიძე, ლ. ჩხიკვაძე, ი.კახნიაშვილი. ლაბორატორიული სამუშაოები ფერადი ლითონების მეტალურგიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ხუციშვილი. ლაბორატორიული სამუშაოები შენადუღკონსტრუქციებსა და დიაგნოსტიკაში. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. 978-9941-14-466-0.

თ. ხმელიძე, ფ.ვერულაშვილი, მ.მოდებაძე, ლ.ფურცხვანიე. ლაბორატორიული სამუშაოები ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN978-99941-14-909-2.

ფ. ვერულაშვილი, თ.ხმელიძე, მ.მოდებაძე, ლ.ფურცხვანიძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციებში (მეთოდური მითითებები). ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2011წ. ISBN978-9941-14-909-2.

ნ. გაბაშვილი, მ. ანდღულაძე, შ. ლობჟანიძე. ლაბორატორიული სამუშაოების კრებული დაპროგრამებაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-302-1.

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ლენტური კონვეიერების ჩვეულებრივი და ვაკუუმდოლური ამძრავები ( მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად) . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. .

გ. ბელთაძე. ლექციების კონსპექტი უმაღლეს მათემატიკაში. მეორე ნაწილი (ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა). ქუთაისი. 1988წ. 133 გვ.