სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. აბულაძე. ლექციების კურსი ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. .

მ. ცირეკიძე, იამზე კალანდაძე, შორენა დეკანოსიძე. ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში ამოცანების ამოხსნის ნიმუშებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-333-5.

null, მზია ცირეკიძე, იამზე კალანდაძე, ჯულიეტა ნარუსლიშვილი. ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში. ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ცინცაძე, ა.ლეჟავა. ლექციების კურსი ზოგად ქიმიაში არაქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისთვის. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2008წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებანი. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-524-7, 61 გვ..

ნ. რურუა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის მოწყობა . ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-709-8, 51 გვ.

ნ. რურუა. ლიანდაგის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოთა ორგანიზაცია. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2002წ. ISBN 99928-903-2-0, 70 გვ.

ნ. რურუა. ლიანდის მოწყობა და ყრილის ფერდობის გაანგარიშება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-525-4, 50 გვ.

ა. ასათიანი. ლიდერობა და პერსონალის კოუჩინგი (ლექციების კურსი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ–ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის შიფრი: 331(02)/19. 2011წ. .

ს. მებონია, ჯ. ლომსაძე, ზ. ლომსაძე. ლითონების წნევით დამუშავება - მეთოდური მითითება საკვალიფიკა-ციო ნაშრომის შესასრუ-ლებლად. "ტექნიკური ყნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-0-03132-8.

ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, ზ. ლომსაძე. ლითონების წნევით დამუშავების მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი ". 2017წ. 978-9941-20-740-2.

მ. ოქროსაშვილი. ლითონის აგებულება . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1992წ. .

თ. მელქაძე, ო.ტყეშელაშვილი, ო.ხაზარაზე, კ.იაშვილი. ლითონის კონსტრუქციები. ლაბორატორიული სამუშაოები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. ISBN 978-9941-20-748-8.

მ. ოქროსაშვილი. ლითონმცოდნეობის საფუძვლები დამწყებთათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-703-6.

ვ. ქირია. ლითონსაჭრელი ჩარხების რემონტი. ტექნიკური უნივესიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-434-9.

რ. ღიბრაძე, დეკანოიძე ბუდუ, ლაფერაშვილი ვასილი. ლოგიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

კ. ფხაკაძე, ვ. გრუნველდი. ლოგიკა და ენა: ტერმინთა მცირე განმარტებითი ლექსიკონი. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, „უნივერსალი“. 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), ქართულად:(მთარგმნელ–რედაქტორი - კ. ფხაკაძე, მთარგმნელი - ლ. ლეკიაშვილი, 153-192.

დ. ზარნაძე. ლოგიკურ-ანალიტიკური აზროვნების თვით-მასწავლებელი. Self-Teacher of Logical-Analy-tical Thinking (Georgian). მწიგნობარი. 2017წ. 978-9941-0-9645-7.

მ. მოისწრაფიშვილი. ლოგისტიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი,გვ.46. 2017წ. isbn 978-9941-20-854-6.