სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ოქროსცვარიძე, ლ. ჩხიკვაძე, ი.კახნიაშვილი. ლაბორატორიული სამუშაოები ფერადი ლითონების მეტალურგიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ხუციშვილი. ლაბორატორიული სამუშაოები შენადუღკონსტრუქციებსა და დიაგნოსტიკაში. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. 978-9941-14-466-0.

თ. ხმელიძე, ფ.ვერულაშვილი, მ.მოდებაძე, ლ.ფურცხვანიე. ლაბორატორიული სამუშაოები ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN978-99941-14-909-2.

ფ. ვერულაშვილი, თ.ხმელიძე, მ.მოდებაძე, ლ.ფურცხვანიძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციებში (მეთოდური მითითებები). ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2011წ. ISBN978-9941-14-909-2.

ნ. გაბაშვილი, მ. ანდღულაძე, შ. ლობჟანიძე. ლაბორატორიული სამუშაოების კრებული დაპროგრამებაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-302-1.

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ლენტური კონვეიერების ჩვეულებრივი და ვაკუუმდოლური ამძრავები ( მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად) . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. .

გ. ბელთაძე. ლექციების კონსპექტი უმაღლეს მათემატიკაში. მეორე ნაწილი (ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა). ქუთაისი. 1988წ. 133 გვ.

ნ. აბულაძე. ლექციების კურსი ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. .

მ. ცირეკიძე, იამზე კალანდაძე, შორენა დეკანოსიძე. ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში ამოცანების ამოხსნის ნიმუშებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-333-5.

null, მზია ცირეკიძე, იამზე კალანდაძე, ჯულიეტა ნარუსლიშვილი. ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში. ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ცინცაძე, ა.ლეჟავა. ლექციების კურსი ზოგად ქიმიაში არაქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისთვის. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2008წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებანი. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-524-7, 61 გვ..

ნ. რურუა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის მოწყობა . ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-709-8, 51 გვ.

ნ. რურუა. ლიანდაგის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოთა ორგანიზაცია. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2002წ. ISBN 99928-903-2-0, 70 გვ.

ნ. რურუა. ლიანდის მოწყობა და ყრილის ფერდობის გაანგარიშება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-525-4, 50 გვ.

ა. ასათიანი. ლიდერობა და პერსონალის კოუჩინგი (ლექციების კურსი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ–ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის შიფრი: 331(02)/19. 2011წ. .

ს. მებონია, ჯ. ლომსაძე, ზ. ლომსაძე. ლითონების წნევით დამუშავება - მეთოდური მითითება საკვალიფიკა-ციო ნაშრომის შესასრუ-ლებლად. "ტექნიკური ყნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-0-03132-8.

ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, ზ. ლომსაძე. ლითონების წნევით დამუშავების მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი ". 2017წ. 978-9941-20-740-2.

მ. ოქროსაშვილი. ლითონის აგებულება . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1992წ. .