სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, გ. აბესაძე, გ. ოზბეგაშვილი. მათემატიკური ფიზიკის დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიის ელემენტები . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი. 1982წ. 76 გვ.

დ. ტაბატაძე, მ.ყალაბეგაშვილი, რ. ცხვედაძე. მათოდური მითითება თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების გაანგარიშების თეორიაში. . სტუ-ს გამომცემლობა. 2004წ. .

მ. ზუბიაშვილი, გ.ტყეშელაშვილი, გ.ხმალაძე. მაკროეკონომიკა. ”ნიკე”. 2003წ. ISBN 99928-943-7-2. გვ-255.

ჯ. შანიძე. მაკროეკონომიკის საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ი. ამანათაშვილი, ზ. ბალიაშვილი, ჯ. შანიძე. მაკროეკონომიკის საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9341-0-6753-2.

მ. ახობაძე. მაკროსისტემების მათემატიკური მოდელირების საკითხები (ენტროპიის მაქსიმიზაციის პრინციპის საფუძველზე). სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2691. 2015წ. .

მ. მორბედაძე, თ. შარაბიძე, თ. კოკაია. მანქანა-დანადგარების სახასიათი დეტალებისა და კვანძების ნახაზების გაფორმება სტანდარტების შესაბამისად. დამხმარე სახელმძღვანელო, სტუ, თბილისი. 2011წ. .

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. მანქანა-დანადგარების სახასიათო დეტალებისა და კვანძების ნახაზების გაფორმება სტანდარტების შესაბამისად. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. .

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. მანქანათა ნაწილები (გორვის საკისრები) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი . 2008წ. ISBN 978-9941-14-400-4.

ნ. ბარძიმაშვილი, გ.ჭელიძე. მანქანათა ნაწილები (სრიალის საკისრები) . `ტექნიკური უნივერსიტეტი~ . 2008წ. უაკ 621.81.

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. მანქანათა ნაწილები (სრისლის საკისრები). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი . 2008წ. ISBN 978-9914-128-7.

ნ. ბარძიმაშვილი, გ.ჭელიძე. მანქანათა ნაწილები (ქუროები) . `ტექნიკური უნივერსიტეტი~ . 2009წ. უაკ 621.81.

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. მანქანათა ნაწილები (ქუროები) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი . 2009წ. ISBN 978-9941-14-671-8.

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. მანქანათა ნაწილების ტრიბოლოგია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. უაკ 621.81.

ჟ. ორაგველიძე. მანქანათმშენებელი წარმოების ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2007წ. 978–99940–950–0–1.

მ. შვანგირაძე, ვ.ბარქაია. მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-679-4.

მ. შვანგირაძე. მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება (პრაქტიკული სამუშაოები). ტექნიკური უნივერსიტეტი - ელექტრონული ვერსია . 2009წ. .

ჟ. ორაგველიძე, რ. აბურჯანიძე. დ. ლალაშვილი. მანქანათსაშენი წარმოების ორგანიზაცია, მენეჯმენტი.. სტუ. 2007წ. 978-99940-950-0-1. გვ118.

თ. მჭედლიშვილი, ბ. ნავროზაშვილი, ზ. ბალიაშვილი, ვ. ქირია. . მანქანების და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISNB 978-9941-14-290-1.

ზ. ბალიაშვილი, თ. მჭედლიშვილი. მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .