სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების დამზდება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში.. სტუ. 2002წ. .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების დამზდება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში.(რუსულ ენზე). სტუ. 2002წ. .

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მართბის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები. მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-14-939-9.

თ. სუხიაშვილი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ვიზუალური მოდელირების მეთოდები და ინსტრუმენტები ( UML, MSVisio ) . გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი, 46 გვ. 2006წ. ელექტრონული სახელმძღვანელო.

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი I). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ო. გაბედავა, შ. მაკაროვი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი I). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1995წ. .

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი II). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. .

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი III). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (I ნაწილი). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-568-1.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (II ნაწილი). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-669-5.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (ნაწილი I). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-568-1.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (ნაწილი II). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-669-5.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები. მეთოდური მითითებები პრაკტიკული სამუშაოების.შესასრულებლად. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-14-939-9.

ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი, თ.იმედაძე. მართვის პრობლემათა თანამედროვე ანალიზი MATLAB-ის პროგრამული უზრუნველყოფით. დამხმარე სახელმძრვანელო. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2003წ. .

ნ. მაღლაკელიძე. მართვის სისტემების ელემენტები და მოწყობილობები. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-280-2.

ზ. მაძაღუა. მართკუთხა ფირფიტების გაანგარიშების გამარტივებული მეთოდი განაწილებული დატვირთვების მოქმედებისას.. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. .

თ. ნუცუბიძე. მართლმადიდებლობა. ს.ვ.მ.კ. 2075285. 2005წ. .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე, ა. ზედგენიძე, ლ. ზადგენიძე. მარკეტინგი. თსუ. გამომცემლობა. 2005წ. ISBN99940-51-72-5.

ო. ქართველიშვილი, მიხეილ ქართველიშვილი. მარშრუტიზაციის ალგორითმები კომპიუტერულ ქსელებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99940-57-15-4.

ც. ოშაყმაშვილი, მ.ხოსიტაშვილი; მ.გორგილაძე. მარცვლოვანი ნედლეულიდან უალკოფოლო სასმელების წარმოების ასპექტები. გამომცემლობა "ჩოხი " . 2016წ. 978-9941-27-255-4.