სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაჭარაშვილი, ნ. მახათაძე. მათემატიკა უმცროსკლასელთათვის. გამომცემლობა „ქრონოგრაფი“. 2003წ. .

ნ. მაჭარაშვილი, ნ. მახათაძე. მათემატიკა უფროსკლასელთათვის. გამომცემლობა „ქრონოგრაფი“. 2003წ. .

ა. ფურცელაძე, ი. რუხაძე, ლ. ტრაპაიძე. მათემატიკა, 6 კლასი. დამატებითი სავარჯიშოები. გამომცემლობა "პედაგოგიკა". 2016წ. ISBN 978-99928-11-69-6.

ვ. მაისურაძე, რ.ოვნანიანი. მათემატიკა, ნაწილი I. თბილისი, "საინფორმაციო- საგამომცემლო ცენტრი". 2002წ. .

გ. გიორგაძე, ს.თოფურია, ვ.ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი, ა. კირთაძე. მათემატიკა, პირველი ნაწილი, მეხუთე გადამუშავებული გამოცემა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. 440 გვ.

ნ. მაჭარაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, გ. აბესაძე, ზ. მეტრეველი. მათემატიკა. I ნაწილი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2006წ. 99940-4826-0.

ზ. ნაცვლიშვილი. მათემატიკა. ალგებრა და ანალიზის საწყისები . II ნაწილი. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა “განათლება“ . 1995წ. 254 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, გ. კაზარიანი და სხვ. მათემატიკა. ალგებრა და ანალიზის საწყისები . I ნაწილი. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა “განათლება“ . 1993წ. 566 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, დ. თხელიძე, გ. ბექაური, კ. დარჯანია. მათემატიკა. ზოგადი უნარები . II ნაწილი დამხმარე სახელმძღვანელო უმაღლეს სასწავლებლებში შემსვლელთათვის. გამომცემლობა “პროგრესი” . 2008წ. 120 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი. მათემატიკა. კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორია . დამხმარე სახელმძღვანელო კავშირგაბმულობის ფაკულტეტის სტუდენტთათვის. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 1999წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ლ. ალთუნაშვილი, ნ. მაჭარაშვილი, ზ. სანიკიძე. მათემატიკა. პარამეტრის შემცველი განტოლებები, უტოლობები და სისტემები . დამხმარე სახელმძღვანელო ტექნიკურ უნივერსიტეტში შემსვლელთათვის და პედაგოგებისათვის. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 1998წ. .

ნ. მაჭარაშვილი, ზ. ნაცვლიშვილი, ლ. ალთუნაშვილი, ზ. სანიკიძე. მათემატიკა. პარამეტრის შემცველი განტოლებები. უტოლობები და სისტემები . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 1998წ. .

ა. დავითაძე, ლ. მძინარიშვილი ლ. ბერიძე მ. გელაშვილი და სხვა 12 ავტორი. მათემატიკის ამოცანათა კრებული . განათლება. 1988წ. .

ქ. დავითაძე. მათემატიკის ელემენტები ბიზნესის მიმართულების სტუდენტებისთვის (მეთოდური მითითებები და სავარჯიშოები). . 2013წ. ISBN 978-9941-0-5968-1 თბილისი.

დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, შ. ზაზაშვილი. მათემატიკის საფუძვლები (ელექტრონული სალექციო კურსი)თბილისი. სტუ. 2014წ. .

ა. კვალიაშვილი. მათემატიკის სწავლებაში ანალოგიისა და ჰუმანიტარიზაციის ხერხების გამოყენების მეთოდიკა. (დისერტაციის სამეცნიერო კვლევის შედეგები) . გამომცემლობა „თელავი“, 205 გვ. 2013წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, გ. თოდუა, ზ. ქვათაძე. მათემატიკის ფრაგმენტები. II წიგნი. დამხმარე სახელმძღვანელო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელთა და აბიტურიენტთათვის. მეორე გადამუშავებელი გამოცემა. გამომცემლობა “პროგრესი” . 2010წ. 202 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, გ. თოდუა, ზ. ქვათაძე. მათემატიკის ფრაგმენტები. I წიგნი. დამხმარე სახელმძღვანელო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელთა და აბიტურიენტთათვის. მეორე გადამუშავებელი გამოცემა. გამომცემლობა “პროგრესი”. 2010წ. 186 გვ.

გ. სადუნიშვილი, გ. თოდუა, ზ. ქვათაძე, null, ა.შენგელია, დ.თხელიძე, რ.ლომიძე. მათემატიკის ფრაგმენტები , მეორე წიგნი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2006წ. 200 გვ. ISBN 99940-824-1-8.

გ. სადუნიშვილი, გ. თოდუა, null, ა.შენგელია, დ.თხელიძე, რ.ლომიძე. მათემატიკის ფრაგმენტები , პირველი წიგნი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2005წ. .