სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წიქარიშვილი, თ. ბოცვაძე, დ. დანელია. მასალათა გამძლეობა I ნაწილი. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ.ბაციკაძე, ნ. მურღულია. მასალათა გამძლეობის რჩეულ ამოცანათა ამოხსნილი ნიმუშები სასწავლო პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2015წ. .

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. მასალათა გამძლეობის რჩეულ ამოცანათა ამოხსნილი ნიმუშები სასწავლო პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. მეთოდური მითითებები. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. მასალათა გამძლეობის რჩეულ ამოცანათა ამოხსნილი ნიმუშები სასწავლო პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. მეთოდური მითითებები. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, ა.ბუქსიანიძე, ნ.მურღულია, null. მასალათა გამძლეობის ცნობარი. საქ. ტექნ. უნივერსტიტეტი. 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, ა.ბუქსიანიძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. მასალათა გამძლეობის ცნობარი. საქ. ტექნ. უნივერსტიტეტი. 2009წ. .

გ. ინანიშვილი. მასალათმცოდნეობა გამოყენებით ხელოვნებაში. . 2014წ. .

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ა. ბუქსიანიძე, ჯ. ნიჟარაძე. მასალატა გამძლეობის ცნობარი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

თ. ტუსიაშვილი, ეკა თოფურია, ნინო იმნაძე, თენგიზ წივწივაძე, გივი ცინცაძე. მასალების ანალიზის ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. გვ.79.

ნ. იმნაძე, გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, ე.თოფურია, თ.ტუსიაშვილი. მასალების ანალიზის ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები. სტუ, თბილისი. 2009წ. .

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაძე, ნ.იმნაძე, ე.თობურია, თ.ტუსიაშვილი. მასალების ანალიზის ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. ცინცაძე, თ.წივწივაძე, ნ.იმნაძე, ე.თოფურია, თ.ტუსიაშვილი. მასალების ანალიზის ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 79 გვ.. 2009წ. .

ე. თოფურია, გ.ცინცაძე თ.წივწივაძე ნ.იმნაძე თ.ტუსიაშვილი. მასალების ანალიზის ქიმიური და ფიზიკურ–ქიმიური მეთოდები . ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2009წ. .

კ. გორგაძე. მასალების კვლევის ფიზიკური მეთოდები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-468-4.

ა. ფრანგიშვილი. მატემატიკური მოდელირების კურსი (უწყვეტი მათემატიკური მოდელები). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2006წ. .

ი. ბეჟუაშვილი, ,რ.რუხაძე,ო.კახიანი.. მატემატიკური ფიზიკ. ის დიფ. განტოლებები.ლექციების კურსი. სპი. 1985წ. .

ი. კალანდაძე, ა. გიგინეიშვილი, გ. ჩიხლაძე. მატერიის ორი სახე და სწავლების მეთოდიკა ზოგადი ფიზიკის კურსში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ნ. გვარამაძე, გ. არზიანი. მაღალი ძაბვის ინჟინერია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, ი.კრუგლიაკი, თ.მელქაძე. მაშველი სამუშაოების ორგანიზაცია და წარმოება სტიქიური უბედურებების, ავარიების და კატასტროფების დროს. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 58 გვ. 1990წ. .

თ. მელქაძე, კრუგლიაკი იაკოვი, ბოგველიშვილი ზურაბ. მაშველი სამუშაოების ორგანიზაცია და წარმოება სტიქიური უბედურებების, ავარიების და კატასტროფების დროს.. საქ.სტატსახკომის გამომცემლობა. 1990წ. უე 03607.