სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე. ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-57-45-6.

მ. გუდიაშვილი. ბიზნეს-გეგმა და მისი ფინანსური ასპექტები (დამხმარე სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2005წ. 99940-48-05-8.

დ. გორგიძე, თ. ხუციშვილი. ბიზნეს-გეგმის შემუშავების პრაქტიკული საკითხები და ამოცანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-481-3.

დ. გორგიძე, ნ. ჯიბლაძე, გ.ჯავახაძე, ო. ხუციშვილი. ბიზნეს-გეგმის შემუშავების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 99940-48-83-X.

დ. გორგიძე, ო. ხუციშვილი. ბიზნეს-გეგმის შემუშავების საფუძვლები (მეორე შევსებული გამოცემა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 99940-48-83-X.

თ. ჩხეიძე. ბიზნესის მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-20-013-7.

ი. გოცირიძე, გიორგი გიგილაშვილი, მარიამ წიკლაური, ზვიად მგალობლიშვილი. ბიოსამედიცინო გაზომვები და გარდამქმნელები "Cleve Med Lab Systems". "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-039-7.

ი. გოცირიძე. ბიოსამედიცინო ინჟინერია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-354-0.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. ბიოტექნოლოგიური წარ-მოების თავისებურებანი, მოწყობილობათა კლასიფი-კაცია, ტექნოლოგიური ხაზების სტრუქტურების ფორმირება. დამხმარე სახელმძღვანელო ბიოტექნოლოგიის სპეცია-ლობის სტუდენტებისათვის, გამომცემლობა `გეორგიკა~ თბილისი, 2012. 2012წ. 1-37.

გ. გავარდაშვილი. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა. საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი, 64 გვ.. 2003წ. .

ყ. ნემსაძე, ირმა ნემსაძე. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (თეორია და პრაქტიკა). კსუ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2009წ. 99928-0-904-3.

მ. რუხვაძე, არზიანი ა, გვარამაძე ნ. გადამეტძაბვები და მათგან დაცვა ელექტრულ სისტემებში . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-088-5.

გ. დურგლიშვილი, გ. ტატიშვილი, გ. ბერაია. გაზლიფტური მეთოდით მომუშავე ჭაბურღილების ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური ინსტრუქცია. სახელმძღვანელო დოკუმენტი, საქართველოს სათბობ ენერგეტიკის სამინისტრო. 2001წ. .

რ. ცერცვაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. გაზომვა, მართვა და რეგულირება მიკროკონტროლერების გამოყენებით ნაწლი 1. სტუ. 2013წ. 978-9941-0-5751-9.

რ. ცერცვაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. გაზომვა, მართვა და რეგულირება მიკროკონტროლერების გამოყენებით ნაწილი 2. სტუ. 2013წ. 978-9941-0-5751-9.

ი. ჩხეიძე. გაზომვათა და საზომ საშუალებათა სიზუსტე. სტუ. 1998წ. 389(021)2.

ი. ჩხეიძე. გაზომვათა და საზომ საშუალებათა სიზუსტე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 104 გვ.. 1998წ. .

ი. ჩხეიძე. გაზომვათა ზოგადი თეორია. სტუ. 2007წ. 978-99940-57-95-5.

ი. ჩხეიძე. გაზომვათა ზოგადი თეორია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 230 გვ. . 2007წ. .

ს. ხიზანიშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, თ. ფანჯიკიძე. გამოყენებითი ფსიქოლოგია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-122-6.