სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ახობაძე. მაკროსისტემების მათემატიკური მოდელირების საკითხები (ენტროპიის მაქსიმიზაციის პრინციპის საფუძველზე). სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2691. 2015წ. .

მ. მორბედაძე, თ. შარაბიძე, თ. კოკაია. მანქანა-დანადგარების სახასიათი დეტალებისა და კვანძების ნახაზების გაფორმება სტანდარტების შესაბამისად. დამხმარე სახელმძღვანელო, სტუ, თბილისი. 2011წ. .

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. მანქანა-დანადგარების სახასიათო დეტალებისა და კვანძების ნახაზების გაფორმება სტანდარტების შესაბამისად. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. .

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. მანქანათა ნაწილები (გორვის საკისრები) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი . 2008წ. ISBN 978-9941-14-400-4.

ნ. ბარძიმაშვილი, გ.ჭელიძე. მანქანათა ნაწილები (სრიალის საკისრები) . `ტექნიკური უნივერსიტეტი~ . 2008წ. უაკ 621.81.

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. მანქანათა ნაწილები (სრისლის საკისრები). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი . 2008წ. ISBN 978-9914-128-7.

ნ. ბარძიმაშვილი, გ.ჭელიძე. მანქანათა ნაწილები (ქუროები) . `ტექნიკური უნივერსიტეტი~ . 2009წ. უაკ 621.81.

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. მანქანათა ნაწილები (ქუროები) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი . 2009წ. ISBN 978-9941-14-671-8.

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. მანქანათა ნაწილების ტრიბოლოგია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. უაკ 621.81.

ჟ. ორაგველიძე. მანქანათმშენებელი წარმოების ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2007წ. 978–99940–950–0–1.

მ. შვანგირაძე, ვ.ბარქაია. მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-679-4.

მ. შვანგირაძე. მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება (პრაქტიკული სამუშაოები). ტექნიკური უნივერსიტეტი - ელექტრონული ვერსია . 2009წ. .

ჟ. ორაგველიძე, რ. აბურჯანიძე. დ. ლალაშვილი. მანქანათსაშენი წარმოების ორგანიზაცია, მენეჯმენტი.. სტუ. 2007წ. 978-99940-950-0-1. გვ118.

თ. მჭედლიშვილი, ბ. ნავროზაშვილი, ზ. ბალიაშვილი, ვ. ქირია. . მანქანების და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISNB 978-9941-14-290-1.

თ. მჭედლიშვილი. მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების დამზდება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში.. სტუ. 2002წ. .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების დამზდება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში.(რუსულ ენზე). სტუ. 2002წ. .

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მართბის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები. მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-14-939-9.

თ. სუხიაშვილი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ვიზუალური მოდელირების მეთოდები და ინსტრუმენტები ( UML, MSVisio ) . გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი, 46 გვ. 2006წ. ელექტრონული სახელმძღვანელო.

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი I). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .