სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2415 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. ორაგველიძე. მანქანათმშენებელი წარმოების ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2007წ. 978–99940–950–0–1.

მ. შვანგირაძე, ვ.ბარქაია. მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-679-4.

მ. შვანგირაძე. მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება (პრაქტიკული სამუშაოები). ტექნიკური უნივერსიტეტი - ელექტრონული ვერსია . 2009წ. .

ჟ. ორაგველიძე, რ. აბურჯანიძე. დ. ლალაშვილი. მანქანათსაშენი წარმოების ორგანიზაცია, მენეჯმენტი.. სტუ. 2007წ. 978-99940-950-0-1. გვ118.

თ. მჭედლიშვილი, ბ. ნავროზაშვილი, ზ. ბალიაშვილი, ვ. ქირია. . მანქანების და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISNB 978-9941-14-290-1.

თ. მჭედლიშვილი. მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების დამზდება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში.. სტუ. 2002წ. .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების დამზდება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში.(რუსულ ენზე). სტუ. 2002წ. .

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მართბის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები. მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-14-939-9.

თ. სუხიაშვილი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ვიზუალური მოდელირების მეთოდები და ინსტრუმენტები ( UML, MSVisio ) . გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი, 46 გვ. 2006წ. ელექტრონული სახელმძღვანელო.

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი I). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ო. გაბედავა, შ. მაკაროვი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი I). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1995წ. .

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი II). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. .

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი III). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (I ნაწილი). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-568-1.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (II ნაწილი). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-669-5.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (ნაწილი I). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-568-1.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (ნაწილი II). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-669-5.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები. მეთოდური მითითებები პრაკტიკული სამუშაოების.შესასრულებლად. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-14-939-9.

ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი, თ.იმედაძე. მართვის პრობლემათა თანამედროვე ანალიზი MATLAB-ის პროგრამული უზრუნველყოფით. დამხმარე სახელმძრვანელო. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2003წ. .