სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. მანქანათა ნაწილები (ქუროები) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი . 2009წ. ISBN 978-9941-14-671-8.

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. მანქანათა ნაწილების ტრიბოლოგია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. უაკ 621.81.

ჟ. ორაგველიძე. მანქანათმშენებელი წარმოების ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2007წ. 978–99940–950–0–1.

მ. შვანგირაძე, ვ.ბარქაია. მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-679-4.

მ. შვანგირაძე. მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება (პრაქტიკული სამუშაოები). ტექნიკური უნივერსიტეტი - ელექტრონული ვერსია . 2009წ. .

ჟ. ორაგველიძე, რ. აბურჯანიძე. დ. ლალაშვილი. მანქანათსაშენი წარმოების ორგანიზაცია, მენეჯმენტი.. სტუ. 2007წ. 978-99940-950-0-1. გვ118.

თ. მჭედლიშვილი, ბ. ნავროზაშვილი, ზ. ბალიაშვილი, ვ. ქირია. . მანქანების და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISNB 978-9941-14-290-1.

თ. მჭედლიშვილი. მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების დამზდება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში.. სტუ. 2002წ. .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების დამზდება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში.(რუსულ ენზე). სტუ. 2002წ. .

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მართბის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები. მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-14-939-9.

თ. სუხიაშვილი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ვიზუალური მოდელირების მეთოდები და ინსტრუმენტები ( UML, MSVisio ) . გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი, 46 გვ. 2006წ. ელექტრონული სახელმძღვანელო.

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი I). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ო. გაბედავა, შ. მაკაროვი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი I). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1995წ. .

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი II). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. .

ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (ნაწილი III). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (I ნაწილი). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-568-1.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (II ნაწილი). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-669-5.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (ნაწილი I). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-568-1.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები (ნაწილი II). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-669-5.