სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ოშაყმაშვილი. მეთოდური მითითება "პურის, საკონდიტრო და მაკარონის ნაწარმთა ქარხნების ტექნოლოგიური მოწყობილობის კურსში საკურსო პროექტის შესასრულებლად". საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ზ. კვინიკაძე, ი. ბაციკაძე. მეთოდური მითითება გეომეტრიული ფიგურების მოდელირებისათვის, კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD 2008-ის გამოყენებით. საგამომცემლო სახლი ’’ტექნიკური უნივერსიტეტი’’. 2010წ. 978-9941-14-818-7.

ა.ლებანიძე, ზ.ხიდირბეგიშვილი. მეთოდური მითითება მონოლითური რკინაბეტონის სართულშორისი გადახურვის გაანგარიშებისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-35-79-7.

ლ. კახიანი, ჯ.ესაიაშვილი, ზ.ხიდირბეგიშვილი, დ.ვარდიაშვილი, ა.ლებანიძე. მეთოდური მითითება მონოლითური სართულთშორისი რკინაბეტონის გადახურვის გაანგარიშებისათვის (მეორე გამოცემა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN978-9941-14-881-1.

ბ. ბერიშვილი. მეთოდური მითითება საზოგადოებრივი შენობების საკურსო პროექტის შესასრულებლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-569-8.

ი. მშვიდობაძე, გ. ჭოხონელიძე, გ. ლუტიძე. მეთოდური მითითება საკურსო პროექტის შესასრულებლად “შენობებისა და საიჟინრო სისტემების ტექნიკური ექსპლოატაცია”. სტუ. 2008წ. .

. მეთოდური მითითება საკურსო პროექტის შესასრულებლად “შენობებისა და საიჟინრო სისტემების ტექნიკური ექსპლოატაცია”. სტუ. 2008წ. .

რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე. მეთოდური მითითება „ლითონსაჭრელი იარაღების დაგეგმარებაში“. საწელავების გაანგარიშება და კონსტრუირება.. 36 გვ. ელექტრონული ვერსია მოწონებული იქნა სტამბური წესით გამოსაცემად სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო - საგამომცმლო საბჭოს მიერ 09.03.2012 წ. ნაშრომი დაიბეჭდება 50 ეგზ.. 2012წ. .

რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე. მეთოდური მითითება „ლითონსაჭრელი იარაღების დაგეგმარებაში“. საჭრისების გაანგარიშება და კონსტრუირება. 28 გვ. ელექტრონული ვერსია მოწონებული იქნა სტამბური წესით გამოსაცემად სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო - საგამომცმლო საბჭოს მიერ 09.03.2012 წ. ნაშრომი დაიბეჭდება 50 ეგზ.. 2012წ. .

რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე. მეთოდური მითითება „ლითონსაჭრელი იარაღების დაგეგმარებაში“. ფრეზების გაანგარიშება და კონსტრუირება. 23 გვ. ელექტრონული ვერსია მოწონებული იქნა სტამბური წესით გამოსაცემად სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო - საგამომცმლო საბჭოს მიერ 09.03.2012 წ. ნაშრომი დაიბეჭდება 50 ეგზ.. 2012წ. .

რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე. მეთოდური მითითება „ლითონსაჭრელი იარაღების დაგეგმარებაში“. ღერძული იარაღების გაანგარიშება და კონსტრუირება. 23გვ. ელექტრონული ვერსია მოწონებული იქნა სტამბური წესით გამოსაცემად სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო - საგამომცმლო საბჭოს მიერ 09.03.2012 წ. ნაშრომი დაიბეჭდება 50 ეგზ.. 2012წ. .

ვ. გელაშვილი. მეთოდური მითითება-დავალება პროექტირებაზე: "თეატრი". . 2017წ. .

ვ. გელაშვილი. მეთოდური მითითება-დავალება პროექტირებაზე: "კონგრესების სასახლე". . 2017წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, თ.გელაშვილი, ზ.შენგელია. მეთოდური მითითებანი ავტოსატრანსპორტო საწარმოების მოძრაობის უსაფრთხოების სამსახურის მუშაკთათვის. თბილისი: საქმშენტრანსი, 103 გვ.. 1989წ. .

ზ. ლომსაძე, ს.მებონია, ჯ.ლომსაძე, გ.ოთარაშვილი. მეთოდური მითითებანი ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლადლწდ-ში, 236 გვ.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

ი. ჯვარშეიშვილი, ა. შარვაშიძე, კ. შარვაშიძე, მ. გოდაბრელიძე, გ. შარაშენიძე, მ. პატურაშვილი, დ. გოგიშვილი.. მეთოდური მითითებანი საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად საგანში “მაცივარტრანსპორტი და თბოტექნიკის საფუძვლები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა "თობალისი", . 2006წ. .

მ. პატურაშვილი, ა. შარვაშიძე, კ. შარვაშიძე, მ. გოდაბრელიძე, გ. შარაშენიძე, ი. ჯვარშეიშვილი, დ. გოგიშვილი.. მეთოდური მითითებანი საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად საგანში “მაცივარტრანსპორტი და თბოტექნიკის საფუძვლები”. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 2006. გამომც. თობალისი.. 2006წ. .