სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ბერიშვილი. მეთოდური მითითება საზოგადოებრივი შენობების საკურსო პროექტის შესასრულებლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-569-8.

ი. მშვიდობაძე, გ. ჭოხონელიძე, გ. ლუტიძე. მეთოდური მითითება საკურსო პროექტის შესასრულებლად “შენობებისა და საიჟინრო სისტემების ტექნიკური ექსპლოატაცია”. სტუ. 2008წ. .

. მეთოდური მითითება საკურსო პროექტის შესასრულებლად “შენობებისა და საიჟინრო სისტემების ტექნიკური ექსპლოატაცია”. სტუ. 2008წ. .

რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე. მეთოდური მითითება „ლითონსაჭრელი იარაღების დაგეგმარებაში“. საწელავების გაანგარიშება და კონსტრუირება.. 36 გვ. ელექტრონული ვერსია მოწონებული იქნა სტამბური წესით გამოსაცემად სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო - საგამომცმლო საბჭოს მიერ 09.03.2012 წ. ნაშრომი დაიბეჭდება 50 ეგზ.. 2012წ. .

რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე. მეთოდური მითითება „ლითონსაჭრელი იარაღების დაგეგმარებაში“. საჭრისების გაანგარიშება და კონსტრუირება. 28 გვ. ელექტრონული ვერსია მოწონებული იქნა სტამბური წესით გამოსაცემად სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო - საგამომცმლო საბჭოს მიერ 09.03.2012 წ. ნაშრომი დაიბეჭდება 50 ეგზ.. 2012წ. .

რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე. მეთოდური მითითება „ლითონსაჭრელი იარაღების დაგეგმარებაში“. ფრეზების გაანგარიშება და კონსტრუირება. 23 გვ. ელექტრონული ვერსია მოწონებული იქნა სტამბური წესით გამოსაცემად სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო - საგამომცმლო საბჭოს მიერ 09.03.2012 წ. ნაშრომი დაიბეჭდება 50 ეგზ.. 2012წ. .

რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე. მეთოდური მითითება „ლითონსაჭრელი იარაღების დაგეგმარებაში“. ღერძული იარაღების გაანგარიშება და კონსტრუირება. 23გვ. ელექტრონული ვერსია მოწონებული იქნა სტამბური წესით გამოსაცემად სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო - საგამომცმლო საბჭოს მიერ 09.03.2012 წ. ნაშრომი დაიბეჭდება 50 ეგზ.. 2012წ. .

ვ. გელაშვილი. მეთოდური მითითება-დავალება პროექტირებაზე: "თეატრი". . 2017წ. .

ვ. გელაშვილი. მეთოდური მითითება-დავალება პროექტირებაზე: "კონგრესების სასახლე". . 2017წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, თ.გელაშვილი, ზ.შენგელია. მეთოდური მითითებანი ავტოსატრანსპორტო საწარმოების მოძრაობის უსაფრთხოების სამსახურის მუშაკთათვის. თბილისი: საქმშენტრანსი, 103 გვ.. 1989წ. .

ზ. ლომსაძე, ს.მებონია, ჯ.ლომსაძე, გ.ოთარაშვილი. მეთოდური მითითებანი ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლადლწდ-ში, 236 გვ.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

ი. ჯვარშეიშვილი, ა. შარვაშიძე, კ. შარვაშიძე, მ. გოდაბრელიძე, გ. შარაშენიძე, მ. პატურაშვილი, დ. გოგიშვილი.. მეთოდური მითითებანი საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად საგანში “მაცივარტრანსპორტი და თბოტექნიკის საფუძვლები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა "თობალისი", . 2006წ. .

მ. პატურაშვილი, ა. შარვაშიძე, კ. შარვაშიძე, მ. გოდაბრელიძე, გ. შარაშენიძე, ი. ჯვარშეიშვილი, დ. გოგიშვილი.. მეთოდური მითითებანი საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად საგანში “მაცივარტრანსპორტი და თბოტექნიკის საფუძვლები”. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 2006. გამომც. თობალისი.. 2006წ. .

ა. შარვაშიძე, კ. შარვაშიძე; მ. გოდაბრელიძე; მ. პატურაშვილი; ი. ჯვარშეიშვილი; დ. გოგიშვილი. მეთოდური მითითებანი საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად საგანში “მაცივარტრანსპორტი და თბოტექნიკის საფუძვლები”. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2006წ. .

მ. ჯავახიშვილი. მეთოდური მითითებები. . 2006წ. .

მ. მაისურაძე. მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-860-6.

ნ. თევზაძე, მ. მაისურაძე, თ. ჭანტურია. მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში პროფესიული უმაღლესი განათლების სწავლების პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისა და სტუდენტებისათვის . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. .

გ. მიქიაშვილი, გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. მეთოდური მითითებები არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-544-5.