სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მიქიაშვილი, გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. მეთოდური მითითებები არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრებისათვის.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-328-1.

ა. დავითაძე, გ. ჯავახიშვილი ბ. კრიხელი გ. მჭედლიძე მ. ვაზაგაშვილი გ. ქემხაძე. მეთოდური მითითებები განსაზღვრულ ინტეგრალებზე და არასაკუთრივ ინტეგრალებზე დიფ. განტოლებებზე და განტოლებათა სისტემებზე. . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1988წ. .

ზ. კვინიკაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ზედაპირების თანაკვეთის წირის აგების შესასწავლად. სპი-ს სტამბა. 1987წ. .

ზ. კვინიკაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD -ის გამოყენებით 9პირველი რეიტინგული წერა სამშენებლო ფაკ- ტის სტუდენტებისათვის). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-20-337-4 .

ზ. კვინიკაძე, მ. ნოზაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD -ის გამოყენებით მეორე რეიტინგული წერა სამშენებლო ფაკ- ტის სტუდენტებისათვის) . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-20-339-8 .

ზ. კვინიკაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის, კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD 2008-ის გამოყენებით (მეორე რეიტინგული წერა). . საგამომცემლო სახლი ’’ტექნიკური უნივერსიტეტი’’. . 2010წ. 978-9941-14-817-0..

ზ. კვინიკაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის, კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD 2008-ის გამოყენებით (პირველი რეიტინგული წერა). საგამომცემლო სახლი ’’ტექნიკური უნივერსიტეტი’’. 2010წ. 978-9941-14-816-3.

ვ. ქართველიშვილი. მეთოდური მითითებები და პროგრამა საწარმოო პრაქტიკული მომზადების ორგანიზაციაში ”გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტზე” სპეციალობის სტუდენტებისთვის. სტუ-ს გამომცემლობა. 2005წ. .

ს. ნემსაძე. მეთოდური მითითებები ვირტუალური ლაბორა¬ტორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრუ¬ლი წრედების თეორიაში (მეორე ნაწილი). საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ.58. 2007წ. ISBN978-99940-956-4-3.

. მეთოდური მითითებები ვირტუალური ლაბორა¬ტორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრუ¬ლი წრედების თეორიაში (პირველი ნაწილი). საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ.50. 2007წ. ISBN978-99940-949-8-1.

გ. ცხომელიძე, შ.ნემსაძე, ს,ნემსაძე, დ,ძელური. მეთოდური მითითებები ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელ. წრედების თეორიაში. სტუ-ს გამომცემლობა, 52გვერდი. 2007წ. .

რ. გოგიბერიძე. მეთოდური მითითებები ზოგადი უნარების ვერბალური ნაწილის ამოცანების ამოსახსნელად (ანალოგიები, ლოგიკა) . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2010წ. ISBN 978-9941-0-2177-0 .

რ. გოგიბერიძე. მეთოდური მითითებები ზოგადი უნარების ვერბალური ნაწილის ამოცანების ამოსახსნელად (ანალოგიები, ლოგიკა), მეორე, შესწორებული და შევსებული გამოცემა. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2011წ. ISBN 978-9941-0-3816-7.

რ. ცხვედაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, დ. ტაბატაძე. მეთოდური მითითებები თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების გაანგარისების თეორიაში.. სტუ. თბილისი. 2004წ. .

თ. აბულაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიულ სამუშაოებში საგანში "ცგმ-ის თეორია და დაგეგმარება". საქ. ვ.ი. ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1987წ. .

გ. ბედუკაძე, თ.თხელიძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიულ სამუშაოს ჩასატარებლად ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციების კურსში (მერქნის დრეკადობის მოდულის და განივი დეფორმაციის კოეფიციენტის განსაზღვრა) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1989წ. .

ზ. ლომსაძე, ზ. ლომსაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად საგანში: ჭედვა-შტამპვის ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად GPSS WORLD-ში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ზ. ბაიაშვილი, წვერაიძე ზ.. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუ-შაოების შესასრულებლად “ინფორმატიკისა და კომპიუ-ტერული ტექნოლოგიების საფუძვლების“ კურსში.. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2002წ. 25 გვ..

ზ. ბაიაშვილი, მაჭარაძე თ.,, ქუთათელაძე ა.. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ეგმ “ისკრა-1256”-ზე გამოთვლითი ტექნიკისა და პროგრამირების კურსში. თბილისი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, . 1988წ. .