სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჯვარშეიშვილი, ა. შარვაშიძე, კ. შარვაშიძე, მ. გოდაბრელიძე, გ. შარაშენიძე, მ. პატურაშვილი, დ. გოგიშვილი.. მეთოდური მითითებანი საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად საგანში “მაცივარტრანსპორტი და თბოტექნიკის საფუძვლები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა "თობალისი", . 2006წ. .

მ. პატურაშვილი, ა. შარვაშიძე, კ. შარვაშიძე, მ. გოდაბრელიძე, გ. შარაშენიძე, ი. ჯვარშეიშვილი, დ. გოგიშვილი.. მეთოდური მითითებანი საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად საგანში “მაცივარტრანსპორტი და თბოტექნიკის საფუძვლები”. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 2006. გამომც. თობალისი.. 2006წ. .

ა. შარვაშიძე, კ. შარვაშიძე; მ. გოდაბრელიძე; მ. პატურაშვილი; ი. ჯვარშეიშვილი; დ. გოგიშვილი. მეთოდური მითითებანი საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად საგანში “მაცივარტრანსპორტი და თბოტექნიკის საფუძვლები”. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2006წ. .

მ. ჯავახიშვილი. მეთოდური მითითებები. . 2006წ. .

მ. მაისურაძე. მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-860-6.

ნ. თევზაძე, მ. მაისურაძე, თ. ჭანტურია. მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში პროფესიული უმაღლესი განათლების სწავლების პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისა და სტუდენტებისათვის . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. .

გ. მიქიაშვილი, გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. მეთოდური მითითებები არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-544-5.

გ. მიქიაშვილი, გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. მეთოდური მითითებები არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრებისათვის.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-328-1.

ა. დავითაძე, გ. ჯავახიშვილი ბ. კრიხელი გ. მჭედლიძე მ. ვაზაგაშვილი გ. ქემხაძე. მეთოდური მითითებები განსაზღვრულ ინტეგრალებზე და არასაკუთრივ ინტეგრალებზე დიფ. განტოლებებზე და განტოლებათა სისტემებზე. . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1988წ. .

ზ. კვინიკაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ზედაპირების თანაკვეთის წირის აგების შესასწავლად. სპი-ს სტამბა. 1987წ. .

ზ. კვინიკაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD -ის გამოყენებით 9პირველი რეიტინგული წერა სამშენებლო ფაკ- ტის სტუდენტებისათვის). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-20-337-4 .

ზ. კვინიკაძე, მ. ნოზაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD -ის გამოყენებით მეორე რეიტინგული წერა სამშენებლო ფაკ- ტის სტუდენტებისათვის) . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-20-339-8 .

ზ. კვინიკაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის, კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD 2008-ის გამოყენებით (მეორე რეიტინგული წერა). . საგამომცემლო სახლი ’’ტექნიკური უნივერსიტეტი’’. . 2010წ. 978-9941-14-817-0..

ზ. კვინიკაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის, კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD 2008-ის გამოყენებით (პირველი რეიტინგული წერა). საგამომცემლო სახლი ’’ტექნიკური უნივერსიტეტი’’. 2010წ. 978-9941-14-816-3.

ვ. ქართველიშვილი. მეთოდური მითითებები და პროგრამა საწარმოო პრაქტიკული მომზადების ორგანიზაციაში ”გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტზე” სპეციალობის სტუდენტებისთვის. სტუ-ს გამომცემლობა. 2005წ. .

ს. ნემსაძე. მეთოდური მითითებები ვირტუალური ლაბორა¬ტორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრუ¬ლი წრედების თეორიაში (მეორე ნაწილი). საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ.58. 2007წ. ISBN978-99940-956-4-3.

. მეთოდური მითითებები ვირტუალური ლაბორა¬ტორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრუ¬ლი წრედების თეორიაში (პირველი ნაწილი). საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ.50. 2007წ. ISBN978-99940-949-8-1.

გ. ცხომელიძე, შ.ნემსაძე, ს,ნემსაძე, დ,ძელური. მეთოდური მითითებები ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელ. წრედების თეორიაში. სტუ-ს გამომცემლობა, 52გვერდი. 2007წ. .

რ. გოგიბერიძე. მეთოდური მითითებები ზოგადი უნარების ვერბალური ნაწილის ამოცანების ამოსახსნელად (ანალოგიები, ლოგიკა) . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2010წ. ISBN 978-9941-0-2177-0 .

რ. გოგიბერიძე. მეთოდური მითითებები ზოგადი უნარების ვერბალური ნაწილის ამოცანების ამოსახსნელად (ანალოგიები, ლოგიკა), მეორე, შესწორებული და შევსებული გამოცემა. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2011წ. ISBN 978-9941-0-3816-7.