სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ცხვედაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, დ. ტაბატაძე. მეთოდური მითითებები თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების გაანგარისების თეორიაში.. სტუ. თბილისი. 2004წ. .

თ. აბულაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიულ სამუშაოებში საგანში "ცგმ-ის თეორია და დაგეგმარება". საქ. ვ.ი. ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1987წ. .

გ. ბედუკაძე, თ.თხელიძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიულ სამუშაოს ჩასატარებლად ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციების კურსში (მერქნის დრეკადობის მოდულის და განივი დეფორმაციის კოეფიციენტის განსაზღვრა) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1989წ. .

ზ. ლომსაძე, ზ. ლომსაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად საგანში: ჭედვა-შტამპვის ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად GPSS WORLD-ში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ზ. ბაიაშვილი, წვერაიძე ზ.. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუ-შაოების შესასრულებლად “ინფორმატიკისა და კომპიუ-ტერული ტექნოლოგიების საფუძვლების“ კურსში.. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2002წ. 25 გვ..

ზ. ბაიაშვილი, მაჭარაძე თ.,, ქუთათელაძე ა.. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ეგმ “ისკრა-1256”-ზე გამოთვლითი ტექნიკისა და პროგრამირების კურსში. თბილისი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, . 1988წ. .

გ. გიგინეიშვილი. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ექსპერიმენტული თბოფიზიკის კურსში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2000წ. ISBN 99928-78-24-X.

ზ. ჯოჯუა, ვ. კუციავა. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: "ციფრული სქემატექნიკა". "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. ISBN 978-9941-20-703-7, 75 გვ.

ზ. მიქაძე, ი. შურღაია, გ. გირგვლიანი, მ. ქარქაშაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგნებში: "მართვის სისტემების ელექტრონიკა და მიკროპროცესორული ტექნიკა" და "ავტომატიზებული წარმოების ელექტრომექანიკური მოწყობილიბები". ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. .

ო. ტომარაძე, ფოფხაძე ე.. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საინფორმაციო -საზომი სისტემების ლოგიკურ ელემენტებზე აგებულ ძირითად კვანძებში. სტუ. 1966წ. .

ო. ტომარაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საინფორმაციო -საზომი სისტემების ძირითადი კვანძების მეთოდურ მითითებებად. სტუ. 1984წ. .

მ. ქიტოშვილი, თ.კუნჭულია. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად სამთო საწარმოთა აეროლოგიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

თ. ცინცაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ფარმაკოლოგიაში. ფსიქოტროპული საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

გ. მეტრეველი, წიქარიშვილი, ხუციშვილი, ბერიძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად შენობა–ნაგებობების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. სტუ–ს გამომცემლობა . 2013წ. 978–9941–20–347–3.

ნ. რაზმაძე, კაშიბაძე ბახტანგი. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად შრომის დაცვაში. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 1989წ. .

Н. Размадзе, კაშიბაძე ვახტანგი. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად შრომის დაცვაში. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 1987წ. .

თ. კუნჭულია, და სხვა. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად შრომის უსაფრთხოებაში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2008წ. .

მ. ქიტოშვილი, ნ.მაჭავარიანი, თ.კუნჭულია, ნ.რაზმაძე, და სხვ.. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად შრომის უსაფრთხოებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ო. ტომარაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ციფრულ საზომ ხელსაწყოებსა და გარდამსახებში. სტუ. 1989წ. .