სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ლომსაძე, ზ. ლომსაძე. მეთოდური მითითებები სადიპლომო გეგმარებისათვის ლწდ მანქანებისა და ტექნოლოგიის სტუდენტებისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ე. თევზაძე. მეთოდური მითითებები სადიპლომო პროექტის შესასრულებლად ლანდშაფტურ არქიტექტურაში თემაზე . სტუ . 1992წ. .

ი. მურღულია. მეთოდური მითითებები საზოგადოებრივიშენობების საკურსო პროექტის შესასრულებლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–569–8.

მ. ტურძელაძე, ზ.ქარუმიძე. მეთოდური მითითებები საკურსო გეგმარის შესასრულებლად ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგიაში. შპს "მედიასერვისი". 2006წ. ISBN 99940-0-988-5.

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე. მეთოდური მითითებები საკურსო გეგმარის შესასრულებლად ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგიაში – . სტამბა შპს 'მედია–სერვისი. 2006წ. ISBN 99940-67-45-1.

ნ. სამსონია, მ.გუდიაშვილი. მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებლად საგანში „მენეჯმენტის საფუძვლები“ . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2003წ. .

თ. შეროზია. მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტისათვის ”მას დაპროექტება”. ვ.ი. ლენინის სახ. სპი. 2001წ. .

ზ. ბაიაშვილი, ძიძიგური გ. და სხვ.. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოების შესასრულებლად გამოთვლითი ტექნიკისა და პროგრამირების კურსში.. თბილისი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, . 1989წ. 27 გვ..

ლ. ბოცვაძე. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოებისა და სამაგისტრო დისერტაციების შესასრულებლად ლოგისტიკაში. ქუთაისი, ქსტუ. 2003წ. გვ. 80.

ნ. რაზმაძე, ზ.ძოძიშვილი. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად ელექტროუსაფრთხოებაში. სტუ. 2006წ. .

ქ. ალადაშვილი, ა. შარვაშიძე, თ. გრიგორაშვილი რ. მორჩილაძე. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად სასწავლო კურსში სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობების ავტომატური მუხრუჭები და მოძრაობის უსაფრთხოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016.. 2016წ. უაკ. 625. 25 (077) 1, CD-2814 .

თ. ჭანტურია. მეთოდური მითითებები სამშენებლო გენერალური გეგმის ელემენტების ანგარიშისათვის. თბილისი მ. კოსტავა 77. 1991წ. №205.

თ. შეროზია. მეთოდური მითითებები საწარმოთა მართვის ავტომატიზებული სისტემებში. ვ.ი. ლენინის სახ. სპი. 1984წ. .

თ. შეროზია. მეთოდური მითითებები საწარმოო ტექნოლოგიურ პრაქტიკაში. ვ.ი. ლენინის სახ. სპი. 1989წ. .

. მეთოდური მითითებები სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობისათვის ელექტროლიტთა თეორიაში. .საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1988წ. .

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე. მეთოდური მითითებები სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობისათვის ელექტროლიტთა თეორიაში. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1988წ. .

ი. სხირტლაძე. მეთოდური მითითებები უმაღლესი მათემატიკის პრაქტიკული მეცადინეობისთვის. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამოცემა. 1978წ. .

ა. ლებანიძე, ლ.ბალანჩივაძე, გ.მაისურაძე. მეთოდური მითითებები ქვისა და არმოქვის ელემენტების გასაანგარიშებლად. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77. 2004წ. ISBN99940-35-17-7.

ი. ყრუაშვილი. მეთოდური მითითებები ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობების პროექტირებისათვის (ჰიდრავლიკური გაანგარიშება). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 48 გვ.. 2016წ. .