სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბოჭორიშვილი, თ.ჩხეიძე. მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-355-7.

ი. მოსაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი, თ. ხუციშვილი. მოდელირების ინსტრუმენტული საშუალება Matlab ნაწილი I. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–305–2.

ზ. ნაცვლიშვილი. მოდულის შემცველი განტოლებები და უტოლობები . მეთოდური მითითებები უმაღლეს სასწავლებლებში შემსვლელთათვის. თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1977წ. 80 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი. მოდულის შემცველი განტოლებები და უტოლობები. მეთოდური მითითებები უმაღლეს სასწავლებლებში შემსვლელთათვის. თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1977წ. 80 გვ.

დ. გორგიძე, ზ. ციცქიშვილი, მ. ვაზაგაშვილი, ლ. ჯიქიძე. მოკლე ამოცანათა კრებული თეორიულ მექანიკაში. სტუ,სამშენებლო ფაკულტეტი, ელექტრონული რესურსები. 2010წ. .

გ. ჯოლია, ჩხეიძე მაია. მოლაპარაკების წარმართვა (ელექტრონული ვერსია). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

. მომავლის სახელმძღვანელო (მეთოდური ნაშრომი). საქ. ინტელექტ. საკუთრების ცენტრი. 2011წ. .

ნ. თოფურია. მონაცემებთა დაცვის ლოკალური და ღრუბლოვანი საშუალებები. თბილისი. 2017წ. 978-9941-27-230-1. .

ბ. მეფარიშვილი, შ. მაკაროვი, თ. შეროზია. მონაცემების მომზადების სისტემა და დიალოგური სისტემა `პრიმუსი“ . სპი გამომცემლობა. 1983წ. .

თ. შეროზია, null. მონაცემების მომზადების სისტემა და დიალოგური სისტემა პრიმუსი . ვ.ი. ლენინის სახ. სპი. 1983წ. .

ე. ყუბანეიშვილი. მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება STATISTICA სისტემის ბაზაზე. . 2015წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.გასიტაშვილის რედაქციით, რ.სამხარაძე. მონაცემთა ბაზები. ტექ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 120 გვ.. 2005წ. .

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გ. ჭიკაძე, ი. დავითაშვილი. მონაცემთა ბაზები II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეი. 2005წ. 99940-40-08-1 გვ 29.

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გ. ჭიკაძე, ი. დავითაშვილი. მონაცემთა ბაზები I ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-40-07-3.

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია. მონაცემთა ბაზები III ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-074-7.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. მონაცემთა ბაზების დაპროექტება. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი MS Access გარემოში. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2011წ. 978-9941-14-954-2.

გ. სურგულაძე, გ. ჩოგოვაძე, ვ. ქაჩიბაია. მონაცემთა ბაზების ლოგიკური სტრუქტურები. საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1986წ. .

ნ. ცისკარიშვილი. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა Ms Acces 2007. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი.. 2013წ. .

ზ. ბაიაშვილი, ნიჟარაძე მ., უთურგაიძე ც., ცისკარიშვილი ნ.. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა MS ACCESS 2007 . თბილისი, ტექნიკური უნი¬ვერსიტეტი. 2013წ. .