სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2415 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჯოჯუა, ვ. კუციავა, თ. გიორხელიძე. მეთოდური მითითებებით საგანში: "ციფრული სქემატექნიკა". "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. ISBN 978-9941-20-688-7, 231 გვ.

შ. ნემსაძე, ნემსაძე სიმონ, ძელური დევი, წეროძე ზურაბ, ჯაში ნინო. მეთოდური მითითებებილაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრული წრედების თეორიაში (მეორე ნაწილი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

შ. ნემსაძე, ს. ნემსაძე, ცხომელიძე გურამ, ძელური დევი, წეროძე ზურაბ, ჯაში ნინო. მეთოდური მითითებებილაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრული წრედების თეორიაში (პირველი ნაწილი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ბ. შანშიაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, გუგუშვილი ა., იმედაძე თ., მუზაშვილი ზ.. მეთოდური მითითები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად “ავტომატური მართვის თეორიაში” (ნაწილი I. “ავტომატური მართვის სისტემების ანალიზი”). ერისიონი. 1991წ. .

ბ. შანშიაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, გუგუშვილი ა., იმედაძე თ., მუზაშვილი ზ.. მეთოდური მითითები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად “ავტომატური მართვის თეორიაში” (ნაწილი II. “ავტომატური მართვის სისტემების სინთეზი”). ერისიონი. 1991წ. .

ს. ბარბაქაძე. მეთოდური მიითებები ორი ხედის მიხედვით მესამე ხედის მოძებნისა და აქსონომეტრიის აგების ამოცანების შესრულებაზე (საშუალო სკოლის მოსწავლეთა დასახმარებლად). მეთოდური მითითებები. 1993წ. .

თ. ჭანტურია, მ ადეიშვილი. მეთოდური რეკომენდაციები. თბილისი მ. კოსტავა 77. 1991წ. №206.

ი. კალანდაძე, მ. ცირეკიძე, შ. დეკანოსიძე. მეთოდური რეკომენდაციები ზოგად ფიზიკაში. 2004. 0წ. .

თ. ჭანტურია, ე. მეძმარიაშვილი. მეთოდური რეკომენდაციები საქმიანი თამაშების ჩასატარებლად თემაზე სამმართველოსუფროსის შერჩევა დ ა დაწინაურებაა. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1991წ. თბილისი.

თ. დარსაველიძე, ლ. ალფაიძე. მემცენარეობა. . 2008წ. .

ი. მარგალიტაძე. მენეჯერის უნარ-ჩვევები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-33-1.

მ. გუდიაშვილი. მენეჯერული ეკონომიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-457-9.

ნ. ბებიაშვილი. მენეჯერული ინფორმაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. 99928-944-7-4.

ი. მარგალიტაძე. მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978 -9941- 14 -088 -4 .

ნ. ცანავა. მენეჯმენტი და წარმოების ოპტიმიზაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ.161. 2017წ. 978-9941-20-803-4.

მ. ზუბიაშვილი, ა.მღვდელაძე. მენეჯმენტი; ცნობარი; ლექსიკონი. . 2010წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, კონსტანტინე კუჭავა, გურამ ამყოლაძე. მენეჯმენტის თანამედროვე სტილის სახეები. უნივერსიტეტი გეომედი. 2014წ. უაკ. 301. 36. .

მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი. მენეჯმენტის საფუძვლები. ”მწიგნობარი”. 2012წ. .

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე. მენეჯმენტის საფუძვლები,მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოებისათვის. სტუ–ს გამომცემლობა. 2009წ. 978-9941-14-697-8 გვ-52.

ა. კვალიაშვილი, გ. თოდუა. მეორე რიგის წირები და ზედაპირები (სასწავლო–მეთოდური რეკომენდაციები არქიტექტურის ფაკ-ტის სტუდენტებისათვის) . გამომც. უნივერსალი, თბილისი, 37 გვ. 2013წ. .