სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხომერიკი, გ. ჯავახიშვილი, გ. მირზიაშვილი, თ. ესიტაშვილი, ნ. მუქერია, მ. ოხანაშვილი. მეთოდური მითითებები წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ამოცანების ამოხსნისათვის (სტუდენტთათვის). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 1990წ. .

ნ. ბოკუჩავა, თ. კაჭახიძე. მეთოდური მითითებები ხსნარების თეორიაში . გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 20 გვ.. 2004წ. .

ზ. ჯოჯუა, ვ. კუციავა, თ. გიორხელიძე. მეთოდური მითითებებით საგანში: "ციფრული სქემატექნიკა". "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. ISBN 978-9941-20-688-7, 231 გვ.

შ. ნემსაძე, ნემსაძე სიმონ, ძელური დევი, წეროძე ზურაბ, ჯაში ნინო. მეთოდური მითითებებილაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრული წრედების თეორიაში (მეორე ნაწილი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

შ. ნემსაძე, ს. ნემსაძე, ცხომელიძე გურამ, ძელური დევი, წეროძე ზურაბ, ჯაში ნინო. მეთოდური მითითებებილაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრული წრედების თეორიაში (პირველი ნაწილი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ბ. შანშიაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, გუგუშვილი ა., იმედაძე თ., მუზაშვილი ზ.. მეთოდური მითითები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად “ავტომატური მართვის თეორიაში” (ნაწილი I. “ავტომატური მართვის სისტემების ანალიზი”). ერისიონი. 1991წ. .

ბ. შანშიაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, გუგუშვილი ა., იმედაძე თ., მუზაშვილი ზ.. მეთოდური მითითები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად “ავტომატური მართვის თეორიაში” (ნაწილი II. “ავტომატური მართვის სისტემების სინთეზი”). ერისიონი. 1991წ. .

ს. ბარბაქაძე. მეთოდური მიითებები ორი ხედის მიხედვით მესამე ხედის მოძებნისა და აქსონომეტრიის აგების ამოცანების შესრულებაზე (საშუალო სკოლის მოსწავლეთა დასახმარებლად). მეთოდური მითითებები. 1993წ. .

თ. ჭანტურია, მ ადეიშვილი. მეთოდური რეკომენდაციები. თბილისი მ. კოსტავა 77. 1991წ. №206.

ი. კალანდაძე, მ. ცირეკიძე, შ. დეკანოსიძე. მეთოდური რეკომენდაციები ზოგად ფიზიკაში. 2004. 0წ. .

თ. ჭანტურია, ე. მეძმარიაშვილი. მეთოდური რეკომენდაციები საქმიანი თამაშების ჩასატარებლად თემაზე სამმართველოსუფროსის შერჩევა დ ა დაწინაურებაა. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1991წ. თბილისი.

თ. დარსაველიძე, ლ. ალფაიძე. მემცენარეობა. . 2008წ. .

ი. მარგალიტაძე. მენეჯერის უნარ-ჩვევები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-33-1.

მ. გუდიაშვილი. მენეჯერული ეკონომიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-457-9.

ნ. ბებიაშვილი. მენეჯერული ინფორმაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. 99928-944-7-4.

ი. მარგალიტაძე. მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978 -9941- 14 -088 -4 .

ნ. ცანავა. მენეჯმენტი და წარმოების ოპტიმიზაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ.161. 2017წ. 978-9941-20-803-4.

მ. ზუბიაშვილი, ა.მღვდელაძე. მენეჯმენტი; ცნობარი; ლექსიკონი. . 2010წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, კონსტანტინე კუჭავა, გურამ ამყოლაძე. მენეჯმენტის თანამედროვე სტილის სახეები. უნივერსიტეტი გეომედი. 2014წ. უაკ. 301. 36. .

მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი. მენეჯმენტის საფუძვლები. ”მწიგნობარი”. 2012წ. .