სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შეროზია. მეთოდური მითითებები საწარმოთა მართვის ავტომატიზებული სისტემებში. ვ.ი. ლენინის სახ. სპი. 1984წ. .

თ. შეროზია. მეთოდური მითითებები საწარმოო ტექნოლოგიურ პრაქტიკაში. ვ.ი. ლენინის სახ. სპი. 1989წ. .

. მეთოდური მითითებები სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობისათვის ელექტროლიტთა თეორიაში. .საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1988წ. .

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე. მეთოდური მითითებები სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობისათვის ელექტროლიტთა თეორიაში. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1988წ. .

ი. სხირტლაძე. მეთოდური მითითებები უმაღლესი მათემატიკის პრაქტიკული მეცადინეობისთვის. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამოცემა. 1978წ. .

ა. ლებანიძე, ლ.ბალანჩივაძე, გ.მაისურაძე. მეთოდური მითითებები ქვისა და არმოქვის ელემენტების გასაანგარიშებლად. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77. 2004წ. ISBN99940-35-17-7.

ი. ყრუაშვილი. მეთოდური მითითებები ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობების პროექტირებისათვის (ჰიდრავლიკური გაანგარიშება). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 48 გვ.. 2016წ. .

ნ. ხომერიკი, გ. ჯავახიშვილი, გ. მირზიაშვილი, თ. ესიტაშვილი, ნ. მუქერია, მ. ოხანაშვილი. მეთოდური მითითებები წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ამოცანების ამოხსნისათვის (სტუდენტთათვის). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 1990წ. .

ნ. ბოკუჩავა, თ. კაჭახიძე. მეთოდური მითითებები ხსნარების თეორიაში . გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 20 გვ.. 2004წ. .

ზ. ჯოჯუა, ვ. კუციავა, თ. გიორხელიძე. მეთოდური მითითებებით საგანში: "ციფრული სქემატექნიკა". "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. ISBN 978-9941-20-688-7, 231 გვ.

შ. ნემსაძე, ნემსაძე სიმონ, ძელური დევი, წეროძე ზურაბ, ჯაში ნინო. მეთოდური მითითებებილაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრული წრედების თეორიაში (მეორე ნაწილი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

შ. ნემსაძე, ს. ნემსაძე, ცხომელიძე გურამ, ძელური დევი, წეროძე ზურაბ, ჯაში ნინო. მეთოდური მითითებებილაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრული წრედების თეორიაში (პირველი ნაწილი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ბ. შანშიაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, გუგუშვილი ა., იმედაძე თ., მუზაშვილი ზ.. მეთოდური მითითები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად “ავტომატური მართვის თეორიაში” (ნაწილი I. “ავტომატური მართვის სისტემების ანალიზი”). ერისიონი. 1991წ. .

ბ. შანშიაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, გუგუშვილი ა., იმედაძე თ., მუზაშვილი ზ.. მეთოდური მითითები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად “ავტომატური მართვის თეორიაში” (ნაწილი II. “ავტომატური მართვის სისტემების სინთეზი”). ერისიონი. 1991წ. .

ს. ბარბაქაძე. მეთოდური მიითებები ორი ხედის მიხედვით მესამე ხედის მოძებნისა და აქსონომეტრიის აგების ამოცანების შესრულებაზე (საშუალო სკოლის მოსწავლეთა დასახმარებლად). მეთოდური მითითებები. 1993წ. .

თ. ჭანტურია, მ ადეიშვილი. მეთოდური რეკომენდაციები. თბილისი მ. კოსტავა 77. 1991წ. №206.

ი. კალანდაძე, მ. ცირეკიძე, შ. დეკანოსიძე. მეთოდური რეკომენდაციები ზოგად ფიზიკაში. 2004. 0წ. .

თ. ჭანტურია, ე. მეძმარიაშვილი. მეთოდური რეკომენდაციები საქმიანი თამაშების ჩასატარებლად თემაზე სამმართველოსუფროსის შერჩევა დ ა დაწინაურებაა. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1991წ. თბილისი.

თ. დარსაველიძე, ლ. ალფაიძე. მემცენარეობა. . 2008წ. .

ი. მარგალიტაძე. მენეჯერის უნარ-ჩვევები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-33-1.