სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Zoraniani, N. Doghonadze. English-Russian Mining Dictionary. Publishing House “Chiron”, Tbilisi. 2007წ. 978-9940-974-5-6 .

ო. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი, სულაშვილი მალხაზ, ციხელაშვილი ბესარიონ. Excel-ის ფუნქციები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

dfdfdas. ffadhad. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. ICCE-2014, June 8-12 , 1415-1424.

გ. ჩიტაიშვილი, ნანა ნოზაძე, ნუნუ მუმლაძე. FLATSHOT ბრტყელი კადრი, გამოსახულება (მეთოდური მითითებები). საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. ISBN 978-9941-20-770-9.

V. Tsutskiridze. G. KIPIANI, M. VAZAGASHVILI. A book of mathematical tasks.. The scientific methodical centre of Georgian education.. 1999წ. Tbilisi-1999..

G. Chixladze, ვ. კვინტრაძე. General Physics, Part I. საქართველოს ტექინფორმის გამომცემლობა. 2000წ. .

G. Chixladze, ვ, კვინტრაძე. General Physics, Part II. საქართვბელოს ტექინფორმის გამომცემლობა. 2001წ. .

მ. კოპალეიშვილი, მ. ლებედევა, ი. ბედინაშვილი. GEORGIA TODAY - Investor's Guide. ტექინფორმი. 2003წ. 99928-995-1-4.

I. Bedinashvili, მ. ლებედევა, მ. კოპალეიშვილი, ო. შატბერაშვილი. GEORGIA TODAY - Investor\'s Guide. ტექინფორმი. 2003წ. ISBN 99928-995-1-4.

რ. ქაცარავა, D.P.Kharade. Heterocyclic bifunctional monomers in polymer synthesis.. Russian Chem.Rev. (British Library), 61, 87-104 . 1992წ. .

გ. სამსონაძე, Dobordjginidze L., Vekua T., Djagmaidze A.. Higher mathematics (for economists), part I. თბილისი, "მეცნიერება". 1992წ. .

თ. ვეკუა, Leri Doborjginidze, Guram Samsonadze. Higher mathematics for economists. . 1992წ. .

L.Khocholava . Homogeneous dynamical systems and their properties. Publishers”Intelekti” . 2000წ. ISBN 99928-860-4 –8.

I. Burduli. Hotelkorrespondenz /fuer den studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht an Hochschulen. . 2009წ. ISBN 978-9941-0-1710-0 UDC 811.112.2^276.6:33.

ლ. იაშვილი. HTML 5-ის შესაძლებლობები . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2017. 2017წ. ISBN 978-9941-20-895-9.

მ. ხოსიტაშვილი. IFLA/UNESCO-ს სახელმძღვანელო მითითებები ინტერნეტის შესახებ. (თარგმანი). საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა.. 2010წ. .

B.Misabishvili. Invariant Borel measures in the vector space $R^{[0,1]}$ . Publishers”Intelekti” . 2000წ. ISBN 99928-860-3 x.

D. Gugunishvili, I.Eristavi, M.Benidze. kardiosteriodebisa da steroiduli saponinebis Semcveli mcenareebi da nedleuli. saqarTvelos teq. universiteti. 2004წ. .

თ. დადიანი. laboratoriuli praq-tikumi naxevar¬gamtari masalebis, xelsawyoebisa da integraluri mik¬ro-sqemebis teqno¬lo¬giaSi. sagamomcemlo saxli `teqnikuri universiteti. 2007წ. .

თ. დადიანი. laboratoriuli praq-tikumi naxev¬rad gamtar masala¬Ta teqnologiaSi (moculobiTi kristalebi. სპი. 1988წ. .