სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

რ,გიორგობიანი, ი.კომახიძე. განაწილებულ სამომენტო და განივ დატვირთვებს შორის ანალოგიის გამოყენება კოჭების დეფორმაციების განსაზღვრისათვის. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად მასალათა გამძლერობის კურსში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2001წ. .

ნ. ბერიშვილი, თ.ბაციკაძე, რ.გიორგობიანი, ი.კომახიძე. განაწილებულ სამომენტო და განივ დატვირთვებს შორის ანალოგიის გამოყენება კოჭების დეფორმაციების განსაზღვრისათვის. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად მასალათა გამძლერობის კურსში. საქართველოს ტექიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი.

რ. გიორგობიანი, რ. გიორგობიანი, თ.ბაციკაძე, ი.კომახიძე. განაწილებულ სამომენტო და განივ დატვირთვებს შორის ანალოგიის გამოყენება კოჭების დეფორმაციების განსაზღვრისათვის. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად მასალათა გამძლერობის კურსში. . 2001წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. გემეტრიული აგებები სიბრტყეზე. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2006წ. 1513 99940-56-97-2.

ბ. კახაძე, გ.ტაბატაძე, გ.ქოიავა. გეოლოგიურ–საძიებო სამუშაოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2007წ. .

გ. ტაბატაძე, გ. ქოიავა, ბ. კახაძე, . გეოლოგიურ–საძიებო სამუშაოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

თ. შარაბიძე. გეომეტრიული აგებები სიბრტყეზე. (პრაქტიკუმი). საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-57-90-0.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე თ.თევზაძე. გეომეტრიული გარდაქმნები. “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2001წ. ISBN 99928-881-9-9 გვ. 25.

ნ. ქაჯაია. გეოტექტონიკა. სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2006წ. .

ა. გოჩოლეიშვილი, უ. კავთიაშვილი. გვირაბების მშენებლობის სპეციალური ხერხები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. 978-99940-954-9-0.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე, ო. ტომარაძე. გრაფიკული პირობითი აღნიშვნები და სქემები. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2008წ. 978 99941-14-041-9.

თ. შარაბიძე. გრაფიკული პირობითი აღნიშვნები და სქემები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-9941-14-041-9.

ლ. იტრიაშვილი. გრუნტების თვისებების მართვის ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები. . 2010წ. .

ა. გოგოლაძე, ა.ახვლედიანი. დაბალ და საშუალო დაწნერვიან წყალმიმღებ ნაგებობათა სათავე კვანძის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-473-8.

რ. სამხარაძე, პ. მეძმარიაშვილი, ნ. შენგელია. დავალებათა მართვის ენა. დამხმარე სახელმძღვანელო. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 66 გვ.. 1986წ. .

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. დამხმარე სახელმძღვანელო ელექტრო შედუღების შეგირდებისათვის. სტუ. 2011წ. .

ი. ქვარაია. დამხმარე სახელმძღვანელო ელექტრომემონტაჟეთა შეგირდებისათვის. საგამომცემლო სახლი . 2009წ. 978-9941-14-715-9.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე, მ.ტოროშელიძე. დამხმარე სახელმძღვანელო ელექტროშმდუღებლების შეგირდებისათვის. საგამომცემლო სახლი . 2011წ. 978-9941-14-947-4.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე, მ.ტოროშელიძე. დამხმარე სახელმძღვანელო თაბაშირ-მუყაოს ფილების მემონტაჟეთა შეგირდებისათვის. საგამომცემლო სახლი . 2011წ. 978-9941-14-948-1.