სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე. მენეჯმენტის საფუძვლები,მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოებისათვის. სტუ–ს გამომცემლობა. 2009წ. 978-9941-14-697-8 გვ-52.

ა. კვალიაშვილი, გ. თოდუა. მეორე რიგის წირები და ზედაპირები (სასწავლო–მეთოდური რეკომენდაციები არქიტექტურის ფაკ-ტის სტუდენტებისათვის) . გამომც. უნივერსალი, თბილისი, 37 გვ. 2013წ. .

გ. გურეშიძე, თ .ხმელიძე მ. მოდებაძე ფ. ვერულაშვილი ლ. ფურცხვანიძე. მერქნის სიმტკიცის მახასიათებლების დადგენა. ლაბ. სამუშაოები ხისა და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციებში. . " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. .

ფ. ვერულაშვილი, თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, მ.მოდებაძე. მერქნის სიმტკიცის მახასიათებლების დადგენა.ლაბორატორიული სამუშაოები ხისა და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციებში". საგამომცემლო სახლი,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 978-9941-20-306-0.

პ. ნარიმანიშვილი. მესხური ხილი. (გაშენების ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა). მესხეთი. ქ.ახალციხე. 2017წ. .

მ. ოქროსაშვილი, ი. ჯანელიძე. მეტალოგრაფიული კვლევის მეთოდები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1982წ. .

თ. ცერცვაძე, თ. ცერცვაძე. მეტალურგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99928-900-7-X.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ა. პაპიაშვილი ნ.მხეიძე. მეტალურგიული პროცესების თეორია. სტუ-ს გამოცემა . 2016წ. 978-9941-20-652-8.

ჯ. დოჭვირი. მეტალურგიული წარმოების ელექტროამძრავები. თბილისი, გამომც. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

ო. ტომარაძე, გ. მურჯიკნელი, ზედგენიძე ი.. მეტროლოგია და საზომი ტექნიკა. სტუ. 2005წ. .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. მეტროლოგიური ექსპერტიზა . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 207 გვ . 2008წ. 978-9941-14-187-4.

გ. ჩიხლაძე, ა. გიგინეიშვილი, ი. კალანდაძე. მექანიკის სწავლების მეთოდიკა ზოგადი ფიზიკის კურსში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-229-1.

ნ. ბარძიმაშვილი, კ. უთურგაიძე. მექანიკური ამძრავების დაპროექტება კომპიუტერის საშუალებით. . გამომც. `ტექნიკური უნივერსიტეტი~. 2001წ. ISSN 99928-882-4-5. უაკ. 681.3..

ლ. უგულავა. მეცნიერულ-კვლევითი სამუშაოების მეთოდური მითითებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეთოდური მითითებები. 2009წ. ISBN 978-9941-14-484-4.

ზ. ისააკიანი, მ. ჟღენტი. მეცნიერული კვლევის საფუძვლები ხის დამუშავების ტექნოლოგიასა და სატყეო საქმეში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN 978-9941-20-538-5.

ჟღენტი მ.. მეცნიერული კვლევის საფუძვლები ხის დამუშავების ტექნოლოგიეასა და სატყეო საქმეში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-508-5.

პ. ნარიმანიშვილი. მეწარმეობა და ბიზნესი. მესხეთი. ქ.ახალციხე. 2015წ. .

მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. მეწარმეობა და მისი პრობლემების გადაწყვეტა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-217-9.

. მეწარმეობის სამართლებლივი ფორმები, . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. 2011წელი.

პ. ნარიმანიშვილი. მეწარმეობის სამართლებრივი ფორმები. მესხეთი. ქ. ახალციხე. 2016წ. .