სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გუდიაშვილი. მენეჯერული ეკონომიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-457-9.

ნ. ბებიაშვილი. მენეჯერული ინფორმაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. 99928-944-7-4.

ი. მარგალიტაძე. მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978 -9941- 14 -088 -4 .

ნ. ცანავა. მენეჯმენტი და წარმოების ოპტიმიზაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ.161. 2017წ. 978-9941-20-803-4.

მ. ზუბიაშვილი, ა.მღვდელაძე. მენეჯმენტი; ცნობარი; ლექსიკონი. . 2010წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, კონსტანტინე კუჭავა, გურამ ამყოლაძე. მენეჯმენტის თანამედროვე სტილის სახეები. უნივერსიტეტი გეომედი. 2014წ. უაკ. 301. 36. .

მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი. მენეჯმენტის საფუძვლები. ”მწიგნობარი”. 2012წ. .

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე. მენეჯმენტის საფუძვლები,მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოებისათვის. სტუ–ს გამომცემლობა. 2009წ. 978-9941-14-697-8 გვ-52.

ა. კვალიაშვილი, გ. თოდუა. მეორე რიგის წირები და ზედაპირები (სასწავლო–მეთოდური რეკომენდაციები არქიტექტურის ფაკ-ტის სტუდენტებისათვის) . გამომც. უნივერსალი, თბილისი, 37 გვ. 2013წ. .

გ. გურეშიძე, თ .ხმელიძე მ. მოდებაძე ფ. ვერულაშვილი ლ. ფურცხვანიძე. მერქნის სიმტკიცის მახასიათებლების დადგენა. ლაბ. სამუშაოები ხისა და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციებში. . " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. .

ფ. ვერულაშვილი, თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, მ.მოდებაძე. მერქნის სიმტკიცის მახასიათებლების დადგენა.ლაბორატორიული სამუშაოები ხისა და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციებში". საგამომცემლო სახლი,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 978-9941-20-306-0.

პ. ნარიმანიშვილი. მესხური ხილი. (გაშენების ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა). მესხეთი. ქ.ახალციხე. 2017წ. .

მ. ოქროსაშვილი, ი. ჯანელიძე. მეტალოგრაფიული კვლევის მეთოდები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1982წ. .

თ. ცერცვაძე, თ. ცერცვაძე. მეტალურგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99928-900-7-X.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ა. პაპიაშვილი ნ.მხეიძე. მეტალურგიული პროცესების თეორია. სტუ-ს გამოცემა . 2016წ. 978-9941-20-652-8.

ჯ. დოჭვირი. მეტალურგიული წარმოების ელექტროამძრავები. თბილისი, გამომც. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

ო. ტომარაძე, გ. მურჯიკნელი, ზედგენიძე ი.. მეტროლოგია და საზომი ტექნიკა. სტუ. 2005წ. .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. მეტროლოგიური ექსპერტიზა . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 207 გვ . 2008წ. 978-9941-14-187-4.

გ. ჩიხლაძე, ა. გიგინეიშვილი, ი. კალანდაძე. მექანიკის სწავლების მეთოდიკა ზოგადი ფიზიკის კურსში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-229-1.

ნ. ბარძიმაშვილი, კ. უთურგაიძე. მექანიკური ამძრავების დაპროექტება კომპიუტერის საშუალებით. . გამომც. `ტექნიკური უნივერსიტეტი~. 2001წ. ISSN 99928-882-4-5. უაკ. 681.3..