სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მინაშვილი, რ. ჩიქოვანი, ი. ტრაპაიძე. მყარსხეულოვანი ელექტრონიკის ფიზიკური საფუძვლები. " ტექნიკური უნივერსიტეტი ". 2006წ. ISBN 99940-57-41-3 .

ქ. დავითაძე. მყარსხეულოვანი ელექტრონიკის ხელსაწყოები. . 2017წ. CD-4077.

თ. ჭანტურია, მ.ჭანტურია. მშენებლობის განვითარება საქარტველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტი,თბილისი კოსტავას 77. 1999წ. .

კ. ჯინჭარაძე. მშენებლობის მენეჯმენტში ქსელური დაგეგმვა. სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

ჯ. ჩოგოვაძე, მ.ტყემალაძე, ა.ყუბანეიშვილი. მშენებლობის ორგანიზაციისა და სამუშაოთა წარმოების პროექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2002წ.. 0წ. .

თ. ჭანტურია. მშეჰებლობის განვითარება საქარტველოში –2. "თბილის"– . 1999წ. .

ზ. ბოგველიშვილი. მშვიდობიანობის დროს წარმოქმნილი დაზიანების კერების დახასიათება. თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 47 გვ.. 1992წ. .

გ. კაიშაური. მშრალი ნივთიერების მასური წილის განსაზღვრა უალკოჰოლო სასმელებში, ბურახსა და ვაჟინებში. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1 - 8. . 2008წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხათუნა გიორგაძე. მცირე ბიზნესი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-701-8.

ზ.ოქროსცვარიძე. მძიმე და იშვიათი ფერადი ლითონების მეტალურგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ზ. ოქროსცვარიძე, ი.კახნიაშვილი. მძიმე და იშვიათი ფერადი ლითონების მეტალურგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი. მწკრივები. დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტთათვის.. გამომცემლობა "განათლება". 1980წ. 210 გვ.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, დონაძე გიორგი. მჭრელი საინსტრუმენტო კომპოზიციური მასალები.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-957-2-8.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. მხაზველობითი გეომეტრიისა და ხავის ტესტები. პრაქტიკუმი. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2007წ. 978-99940-57-90-0.

თ. შარაბიძე. მხაზველობითი გეომეტრიისა და ხაზვის ტესტები . (პრაქტიკუმი). საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-57-90-0.

რ. რუხაძე. ნ. ავაზაშვილი, დ. ბიწაძე, ი. ბეჟუაშვილი, ო. კახიანი. მათემატიკური ფიზიკის დიფერენციალური განტოლებები (ლექციების კონსპექტი). . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი,. 1985წ. .

გ. ჯოხაძე. ნავთობგადამამუშავებელი და ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის ქარხნების მოწყობილობა . დამხმარე სახელმძღვანელო (ელ.ვერსია), სტუ, CD-3503 . 2017წ. .

გ. ტაბატაძე, რ.თევზაძე,გ.მახარაძე,გბერაია, საყვარელიძე,თგაბეხაძე. ნავთობგაძის კომპლესის საწარმოთა მენეჯმენტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2002წ. .

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, გ. ტაბატაძე. ნავთობის მრეწველობის განვითარება და მისი ბიზნესი საქართველო . (დამხმარე სახელმძღვანელო). სტუ, თბილისი. 2002წ. .

გ. ტაბატაძე, თშაქარაშვილი, მ ანდღულაძე. ნავთობის მრეწველობის განვითარება და მისი ბიზნესი საქართვლოში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2002წ. .