სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გრიგალაშვილი. მიკროპროცესორები, Z 86 მიკროკონტროლერთა ოჯახი. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2008წ. ISBN: 978-9941-14-175-1.

ი. შურღაია. მიკროპროცესორული ტექნიკა. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი კოსტავას 77. . 2011წ. .

ი. შურღაია. მიკროპროცესორული ტექნიკა, მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად (I ნაწილი). საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი კოსტავას 77. . 2010წ. .

ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე, დ. ნოზაძე. მილების მწარმოებელი საამქროების მექანიკური მოწყობილობა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი ". 2009წ. 978-9941-14-417-2.

ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე, დ. ნოზაძე. მილების საამქროების მოწყობილობა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი ". 2009წ. 978-9941-14-259-8.

ნ. ფოფორაძე. მინერალოგიის მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-875-0.

გ. კაიშაური. მინერალური სასმელი, სამკურნალო და ბუნებრივი სუფრის წყლების მიღების წესები და ანალიზის ჩატარების მეთოდები. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1 – 8. . 2008წ. .

გ. კაიშაური. მინერალური სასმელი, სამკურნალო და ბუნებრივი სუფრის წყლების ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების, დახუფვის ჰერმეტულობისა და ბოთლების შევსების სისრულის განსაზღვრა . მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1 – 9. . 2008წ. .

ი. ირემაშვილი, ი. ირემაშვილი, ფ. თოდუა. მიწის სამუშაოების წარმოების ეტალონური პროექტი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. 99940-57-30-8.

მ. ნადირაძე. მიწისქვეშა ორიენტირება და აგეგმვა. თბილისი, GTU, ელ- ვერსია, CD-4520. 2018წ. .

დ. კუპატაძე. მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების პროცესები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-99940-954-7-6.

ლ. ბოჭორიშვილი, თ.ჩხეიძე. მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-355-7.

ნ. მჭედლიშვილი, თ.ხუციშვილი, ი.დავითაშვილი. მოდელირების ინსტრუმენ¬ტული საშუალება MATLAB/SIMULINK. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5600-0.

ი. მოსაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი, თ. ხუციშვილი. მოდელირების ინსტრუმენტული საშუალება Matlab ნაწილი I. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–304–2.

ზ. ნაცვლიშვილი. მოდულის შემცველი განტოლებები და უტოლობები . მეთოდური მითითებები უმაღლეს სასწავლებლებში შემსვლელთათვის. თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1977წ. 80 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი. მოდულის შემცველი განტოლებები და უტოლობები. მეთოდური მითითებები უმაღლეს სასწავლებლებში შემსვლელთათვის. თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1977წ. 80 გვ.

დ. გორგიძე, ზ. ციცქიშვილი, ლ. ჯიქიძე. მოკლე ამოცანათა კრებული თეორიულ მექანიკაში. სტუ,სამშენებლო ფაკულტეტი, ელექტრონული რესურსები. 2010წ. .

რ. სვანიძე, გ. კაკუბერი, თ. ვეკუა, ბ. ღვინჯილია, მ. ჭელიძე. მოკლე ცნობარი ტელეკომუნიკაციის თანამედროვე მეთოდებსა და სისტემებში.. ს. ესაკიას რედაქციით, ”დედა ენა”. 1998წ. .

გ. ჯოლია, ჩხეიძე მაია. მოლაპარაკების წარმართვა (ელექტრონული ვერსია). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .