სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბაციკაძე. მოცემული ორი ხედით მესამე ხედის აგება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

გ. ელიავა, ლ. ისაკაძე ლ. ბერულავა მ. ჯაში. მოციმციმე არითმია . დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის, რეზიდენტებისათვის, ექიმებისათვის. თბილისი, 2011. გამომცემლობა `გეორგიკა~. 2011წ. 1-172.

ნ. ოვსიანიკოვა, ურიდია ს., ვაშაკიძე კ., მიქიაშვილი ნ.. მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი. საჯარო მოსამსახურის ბიბლიოთეკა,UNDP(GEO. 2004წ. 9994-0-063-2.

ი. მოდებაძე, გ. კურტანიძე. მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები, ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოები. სტუ–ს გამომცემლობა.თბილისი 2017წ. 138 გვ.. 2017წ. 978–9941–20–914–7.

ლ. იტრიაშვილი. მრავალმიზნობრივი პოლიმინერალური კომპოზიტი (მიღების და გამოყენების ტექნოლოგიები). მეცნიერება. 2008წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე. მრავალნაკადური დაპროგრამება Java ენაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-659-7.

. მრავალნაკადური დაპროგრამება Java ენაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-659-7.

მ. ჭანტურია, ლ.კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ა.ლებანიძე. მრავალსართულიანი რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-881-1.

ლ. ბალანჩივაძე, მ.ჭანტურია, ლ.კახიანი, ა.ლებანიძე. მრავალსართულიანი რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN 978-9941-14-881–1.

ლ. კახიანი, ჯ. ესაიაშვილი, ლ.ბალანჩივაძე, ა.ლებანიძე. მრავალსართულიანი რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშება (მეთოდური მითითებები). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. ISBN 978–9941–14–881–1, 42გვ..

შ. ვეშაპიძე, შ. ვეშაპიძე. მსოფლიო ეკონომიკა. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2001წ. .

შ. ვეშაპიძე, ე. ლეკაშვილი, ა. გრიშიკაშვილი, ნ. ასლამაზიშვილი. მსოფლიო ეკონომიკა (ლექციების კურსი). . 2008წ. 978-9941-0-0584-8.

შ. ვეშაპიძე. მსოფლიო ეკონომიკა (ლექციების კურსი). თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2004წ. .

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიისა და გეოპოლიტიკის საკითხები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-520-9.

ნ. გომართელი. მსოფლიო ცივილიზაციები. . 2011წ. CD424.

მ. ბრელიძე, ლ. თედეშვილი, ქორჩილავა დარეჯან. მულტიმედია და კომპიუტერული გრაფიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-5582-9.

მ. ვანიშვილი, მექვაბიშვილი ავთანდილ. მუნიციპალური ფინანსები და საფინანსო პოლიტიკა. საქართველოს საერთაშორისო კავშირი „საზოგადოება ცოდნა. 2003წ. 5-89512-188-8.

გ. მიქიაშვილი. მყარი ბიომასის თბურ ენერგიად გარდაქმნის (კონვერსიის) მეთოდები. მისი ეკოლოგიური და ეკონომიური სარგებელი. . გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით გამოცემული ლექციები. . 2017წ. 978-9941-27-336-0.