სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ვეშაპიძე, ე. ლეკაშვილი, ა. გრიშიკაშვილი, ნ. ასლამაზიშვილი. მსოფლიო ეკონომიკა (ლექციების კურსი). . 2008წ. 978-9941-0-0584-8.

შ. ვეშაპიძე. მსოფლიო ეკონომიკა (ლექციების კურსი). თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2004წ. .

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიისა და გეოპოლიტიკის საკითხები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-520-9.

ნ. გომართელი. მსოფლიო ცივილიზაციები. . 2011წ. CD424.

მ. ბრელიძე, ლ. თედეშვილი, ქორჩილავა დარეჯან. მულტიმედია და კომპიუტერული გრაფიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-5582-9.

მ. ვანიშვილი, მექვაბიშვილი ავთანდილ. მუნიციპალური ფინანსები და საფინანსო პოლიტიკა. საქართველოს საერთაშორისო კავშირი „საზოგადოება ცოდნა. 2003წ. 5-89512-188-8.

გ. მიქიაშვილი. მყარი ბიომასის თბურ ენერგიად გარდაქმნის (კონვერსიის) მეთოდები. მისი ეკოლოგიური და ეკონომიური სარგებელი. . გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით გამოცემული ლექციები. . 2017წ. 978-9941-27-336-0.

გ. მიქიაშვილი. მყარი ბიომასის კონვერსიის ტექნოლოგიები შენობების ინტერიერსა და ექსტერიერში. . გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით გამოცემული ლექციები. . 2017წ. 978-9941-27-336-0.

ნ. მეფარიშვილი. მყარი საწვავი წიაღისეულის (კაუსტობიოლითების) კვლევის მეთოდები. შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-999-40-955-4-4.

. მყარი საწვავი წიაღისეულის (კაუსტობიოლითების) კვლევის მეთოდები. საგამომცემლო სახლი \"ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2007წ. ISBN 978-999-40-955-4-4.

ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე, ა. სარუხანიშვილი, თ. წივწივაძე. მყარი სხეულების ქიმია . II ნაწილი (დამხმარე სახელმძღვანელო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2006წ. 66 გვ.

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაძე, ა. სარუხანიშვილი, ნ.კუციავა. მყარი სხეულების ქიმია (რეალური მყარი სხეული) მე-2 ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ქ. დავითაძე. მყარსხეულოვანი ელექტრონიკა. . 2017წ. CD-3765.

თ. მინაშვილი, რ. ჩიქოვანი, ი. ტრაპაიძე. მყარსხეულოვანი ელექტრონიკის ფიზიკური საფუძვლები. " ტექნიკური უნივერსიტეტი ". 2006წ. ISBN 99940-57-41-3 .

ქ. დავითაძე. მყარსხეულოვანი ელექტრონიკის ხელსაწყოები. . 2017წ. CD-4077.

თ. ჭანტურია, მ.ჭანტურია. მშენებლობის განვითარება საქარტველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტი,თბილისი კოსტავას 77. 1999წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი. მშენებლობის ეკონომიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 978-9941-28-156-3 .

კ. ჯინჭარაძე. მშენებლობის მენეჯმენტში ქსელური დაგეგმვა. სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

ჯ. ჩოგოვაძე, მ.ტყემალაძე, ა.ყუბანეიშვილი. მშენებლობის ორგანიზაციისა და სამუშაოთა წარმოების პროექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2002წ.. 0წ. .