სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მიქიაშვილი. მყარი ბიომასის კონვერსიის ტექნოლოგიები შენობების ინტერიერსა და ექსტერიერში. . გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით გამოცემული ლექციები. . 2017წ. 978-9941-27-336-0.

ნ. მეფარიშვილი. მყარი საწვავი წიაღისეულის (კაუსტობიოლითების) კვლევის მეთოდები. შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-999-40-955-4-4.

. მყარი საწვავი წიაღისეულის (კაუსტობიოლითების) კვლევის მეთოდები. საგამომცემლო სახლი \"ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2007წ. ISBN 978-999-40-955-4-4.

ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე, ა. სარუხანიშვილი, თ. წივწივაძე. მყარი სხეულების ქიმია . II ნაწილი (დამხმარე სახელმძღვანელო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2006წ. 66 გვ.

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაძე, ა. სარუხანიშვილი, ნ.კუციავა. მყარი სხეულების ქიმია (რეალური მყარი სხეული) მე-2 ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ქ. დავითაძე. მყარსხეულოვანი ელექტრონიკა. . 2017წ. CD-3765.

თ. მინაშვილი, რ. ჩიქოვანი, ი. ტრაპაიძე. მყარსხეულოვანი ელექტრონიკის ფიზიკური საფუძვლები. " ტექნიკური უნივერსიტეტი ". 2006წ. ISBN 99940-57-41-3 .

ქ. დავითაძე. მყარსხეულოვანი ელექტრონიკის ხელსაწყოები. . 2017წ. CD-4077.

თ. ჭანტურია, მ.ჭანტურია. მშენებლობის განვითარება საქარტველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტი,თბილისი კოსტავას 77. 1999წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი. მშენებლობის ეკონომიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 978-9941-28-156-3 .

კ. ჯინჭარაძე. მშენებლობის მენეჯმენტში ქსელური დაგეგმვა. სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

ჯ. ჩოგოვაძე, მ.ტყემალაძე, ა.ყუბანეიშვილი. მშენებლობის ორგანიზაციისა და სამუშაოთა წარმოების პროექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2002წ.. 0წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი. მშენებლობის ხარისხი საქართველოში. deutsche Gesellschaft fur Internationale ZusammenarbeiT (GIZ) GmbH ბონი და ეშბორნი, გერმანია, . 2013წ. .

თ. ჭანტურია. მშეჰებლობის განვითარება საქარტველოში –2. "თბილის"– . 1999წ. .

ზ. ბოგველიშვილი. მშვიდობიანობის დროს წარმოქმნილი დაზიანების კერების დახასიათება. თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 47 გვ.. 1992წ. .

გ. კაიშაური. მშრალი ნივთიერების მასური წილის განსაზღვრა უალკოჰოლო სასმელებში, ბურახსა და ვაჟინებში. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1 - 8. . 2008წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხათუნა გიორგაძე. მცირე ბიზნესი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-701-8.

ზ.ოქროსცვარიძე. მძიმე და იშვიათი ფერადი ლითონების მეტალურგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ზ. ოქროსცვარიძე, ი.კახნიაშვილი. მძიმე და იშვიათი ფერადი ლითონების მეტალურგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .