სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2415 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. მხაზველობითი გეომეტრიისა და ხავის ტესტები. პრაქტიკუმი. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2007წ. 978-99940-57-90-0.

თ. შარაბიძე. მხაზველობითი გეომეტრიისა და ხაზვის ტესტები . (პრაქტიკუმი). საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-57-90-0.

რ. რუხაძე. ნ. ავაზაშვილი, დ. ბიწაძე, ი. ბეჟუაშვილი, ო. კახიანი. მათემატიკური ფიზიკის დიფერენციალური განტოლებები (ლექციების კონსპექტი). . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი,. 1985წ. .

გ. ჯოხაძე. ნავთობგადამამუშავებელი და ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის ქარხნების მოწყობილობა . დამხმარე სახელმძღვანელო (ელ.ვერსია), სტუ, CD-3503 . 2017წ. .

გ. ტაბატაძე, რ.თევზაძე,გ.მახარაძე,გბერაია, საყვარელიძე,თგაბეხაძე. ნავთობგაძის კომპლესის საწარმოთა მენეჯმენტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2002წ. .

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, გ. ტაბატაძე. ნავთობის მრეწველობის განვითარება და მისი ბიზნესი საქართველო . (დამხმარე სახელმძღვანელო). სტუ, თბილისი. 2002წ. .

გ. ტაბატაძე, თშაქარაშვილი, მ ანდღულაძე. ნავთობის მრეწველობის განვითარება და მისი ბიზნესი საქართვლოში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2002წ. .

ნ. კუციავა, თ.შაქარაშვილი. ნავთობის მრეწველობის განვითარების მოკლე ისტორიული ცნობები. სტუ,თბილისი. 2013წ. გვ.93.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. ნავთობის მრეწველობის განვითარების მოკლე ისტორიული ცნობები მსოფლიოში . დამხმარე სახელმძღვანელო. საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი. 2012წ. .

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი, ნ. კუციავა. ნავთობის მრეწველობის განვითარების მოკლე ისტორიული ცნობები მსოფლიოში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2013წ. .

მ. ანდღულაძე. ნავთობის პირველადი გადამუშავების ტექნოლოგია. სტუ, თბილისი. 2014წ. 96 გვ..

თ. გერკეული. ნამზადების დაპროექტება და წარმოება. სპი, თბილისი . 2005წ. ISBN 999 40040-31-6, 49 გვ.

თ. გერკეული, ნ. ბაქრაძე. ნამზადების დაპროექტება და წარმოება (ლაბორატორიული სამუშაოები). ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-624-4, 67 გვ.

ჯ. ჯანაშია. ნარკოტიკების პირისახით და პროფილში. . 1995წ. .

მ. ანდღულაძე. ნატიფი ორგანული სინთეზის ქიმია და ტექნოლოგია. ლექციების კურსი.. სტუ, თბილისი. 2012წ. 98.

რ. რუხაძე, ედიშერ გვენეტაძე. ნატო (NATO) საერთაშორისო ურთიერთობებში.. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, . 2009წ. .

ე. გვენეტაძე, რ. რუხაძე. ნატო(NATO) საერთაშორისო ურთიერთობებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-691-6.

მ. ბერეჟიანი, თ. ივანოვა. ნატრიუმის ბიკარბონატის დეკარბონიზაციის პროცესის მათემატიკური მოდელირება. “მეთოდური მითითებები სველი მეთოდით ნატრიუმის ბიკარბონატის წარმოების გაანგარიშებაში”, თავი 15, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი, 1983, გვ. 41-48.. 1983წ. .

ს. გრიგალაშვილი. ნაციონალიზმი- თეორია და პრაქტიკა. . 2017წ. 978-9941-27-220-2.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე, null. ნახაზების შესრულება პერსონალური კომპიუტერით. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2008წ. 978 99941-14-040-2.