სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2415 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შარაბიძე. ნახაზების შესრულება პერსონალური კომპიუტერით. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-9941-14-040-2..

თ. შარაბიძე. ნახაზის შესრულების ძირითადი წესები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-57-70-7.

გ. ჯოხაძე. ნახშირწყალბადოვანი ნედლეულის გადამუშავების ეკოლოგია. დამხმარე სახელმძღვანელო (ელ. ვერსია), სტუ,CD-936. 2012წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი. ნებისმიერი მრავალწევრის დაშლა მამრავლებად . სამეცნიერო მეთოდური. "ფიზიკა-მათემატიკა სკოლაში", №2 . 1974წ. გვ. 20-27.

ვ. სამხარაძე. ნიადაგების აროზიის საწინააღმდეგომანქანა-იარაღები. . 2002წ. .

ნ. მაჭავარიანი, კირიონ მინდელი, ლიანა გუნთაიშვილი, დავით კირვალიძე, ლეილა გამსახურდია ხათუნა მინდელი, null. ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიულ- პრაქტიკული სახელმძღვანელო. უნივერსალი. 2011წ. 631.4(02)/5.

ი. მეტრეველი, ქ. ბაციკაძე, ნ.სხილაძე. ნივთიერებათა შეუთავსებლობა ფარმაცევტულ ტექნოლოგიაში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 978-9941-20-223-0, თბილისი .

ქ. დავითაძე. ნივთიერების ზედაპირის კვლევის თანამედროვე მეთოდები. . 2017წ. CD-3766.

გ. ტალახაძე, null, ვ.შუბითიძე . ნიკო ნიკოლაძე საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი მიზეზების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები" , #18 2009. 2009წ. .

გ. ტალახაძე. ნიკო ნიკოლაძე საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი მიზეზების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები" , #18 2009. 2009წ. .

თ. დევიძე, ავტორთა კოლექტივი რ. ლორთქიფანიძის ხელმძღვანელობით.. ნოვატორული მენეჯმენტი და მარკეტინგი უახლოესი სტრატეგიისათვის. . . 2014წ. ISBN 978-9941-0-6302-2..

გ. სურგულაძე. ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდი. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

გ. სურგულაძე. ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდი C++ ენის ბაზაზე. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. .

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-085-3.

გ. ჯანელიძე, თამარ მეფარიშვილი. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2014წ. 978-9941-0-6426-5.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება .NET გარემოში (I ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. ISBN 978-9941-20-136-3.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C#-ის ბაზაზე (I ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. ISBN 978-9941-20-138-7.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C#-ის ბაზაზე (II ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომ-ცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. SBN 978-9941-20-138-7.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება VBA ენის ბაზაზე. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2012წ. 978-9941-0-4129-7.