სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გერკეული. ნამზადების დაპროექტება და წარმოება. სპი, თბილისი . 2005წ. ISBN 999 40040-31-6, 49 გვ.

თ. გერკეული, ნ. ბაქრაძე. ნამზადების დაპროექტება და წარმოება (ლაბორატორიული სამუშაოები). ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-624-4, 67 გვ.

ჯ. ჯანაშია. ნარკოტიკების პირისახით და პროფილში. . 1995წ. .

მ. ანდღულაძე. ნატიფი ორგანული სინთეზის ქიმია და ტექნოლოგია. ლექციების კურსი.. სტუ, თბილისი. 2012წ. 98.

რ. რუხაძე, ედიშერ გვენეტაძე. ნატო (NATO) საერთაშორისო ურთიერთობებში.. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, . 2009წ. .

ე. გვენეტაძე, რ. რუხაძე. ნატო(NATO) საერთაშორისო ურთიერთობებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-691-6.

მ. ბერეჟიანი, თ. ივანოვა. ნატრიუმის ბიკარბონატის დეკარბონიზაციის პროცესის მათემატიკური მოდელირება. “მეთოდური მითითებები სველი მეთოდით ნატრიუმის ბიკარბონატის წარმოების გაანგარიშებაში”, თავი 15, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი, 1983, გვ. 41-48.. 1983წ. .

ს. გრიგალაშვილი. ნაციონალიზმი- თეორია და პრაქტიკა. . 2017წ. 978-9941-27-220-2.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე, null. ნახაზების შესრულება პერსონალური კომპიუტერით. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2008წ. 978 99941-14-040-2.

თ. შარაბიძე. ნახაზების შესრულება პერსონალური კომპიუტერით. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-9941-14-040-2..

თ. შარაბიძე. ნახაზის შესრულების ძირითადი წესები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-57-70-7.

გ. ჯოხაძე. ნახშირწყალბადოვანი ნედლეულის გადამუშავების ეკოლოგია. დამხმარე სახელმძღვანელო (ელ. ვერსია), სტუ,CD-936. 2012წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი. ნებისმიერი მრავალწევრის დაშლა მამრავლებად . სამეცნიერო მეთოდური. "ფიზიკა-მათემატიკა სკოლაში", №2 . 1974წ. გვ. 20-27.

ვ. სამხარაძე. ნიადაგების აროზიის საწინააღმდეგომანქანა-იარაღები. . 2002წ. .

ნ. მაჭავარიანი, კირიონ მინდელი, ლიანა გუნთაიშვილი, დავით კირვალიძე, ლეილა გამსახურდია ხათუნა მინდელი, null. ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიულ- პრაქტიკული სახელმძღვანელო. უნივერსალი. 2011წ. 631.4(02)/5.

ი. მეტრეველი, ქ. ბაციკაძე, ნ.სხილაძე. ნივთიერებათა შეუთავსებლობა ფარმაცევტულ ტექნოლოგიაში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 978-9941-20-223-0, თბილისი .

ქ. დავითაძე. ნივთიერების ზედაპირის კვლევის თანამედროვე მეთოდები. . 2017წ. CD-3766.

გ. ტალახაძე, null, ვ.შუბითიძე . ნიკო ნიკოლაძე საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი მიზეზების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები" , #18 2009. 2009წ. .

გ. ტალახაძე. ნიკო ნიკოლაძე საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი მიზეზების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები" , #18 2009. 2009წ. .