სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. დევიძე, ავტორთა კოლექტივი რ. ლორთქიფანიძის ხელმძღვანელობით.. ნოვატორული მენეჯმენტი და მარკეტინგი უახლოესი სტრატეგიისათვის. . . 2014წ. ISBN 978-9941-0-6302-2..

გ. სურგულაძე. ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდი. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

გ. სურგულაძე. ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდი C++ ენის ბაზაზე. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. .

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-085-3.

გ. ჯანელიძე, თამარ მეფარიშვილი. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2014წ. 978-9941-0-6426-5.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება .NET გარემოში (I ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. ISBN 978-9941-20-136-3.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C#-ის ბაზაზე (I ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. ISBN 978-9941-20-138-7.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C#-ის ბაზაზე (II ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომ-ცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. SBN 978-9941-20-138-7.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება VBA ენის ბაზაზე. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2012წ. 978-9941-0-4129-7.

გ. გოგიჩაიშვილი, ი. ქართველიშვილი. ოპერაციათა კვლევა. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-178-2.

გ. გოგიჩაიშვილი, ო. შონია, ი. ქართველიშვილი. ოპერაციათა კვლევა. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1998წ. .

ო. შონია, გ. გოგიჩაიშვილი, ი. ქართველიშვილი. ოპერაციათა კვლევა. დამხმარე სახელმძღვანელო, სტუ, თბილისი, გვ. 190 . 1998წ. .

გ. სურგულაძე, მ. კაშიბაძე. ოპერაციულ სისტემებში პროცესების მართვის კვლევა პეტრის ქსელების თეორიის გამოყენებით. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1993წ. .

ა. კვალიაშვილი, ს. თოფურია, გ. ოზბეგაშვილი, რ. დანელია. ოპერაციული აღრიცხვა და მისი ზოგიერთი გამოყენება. (ამოცანათა კრებული) დამხმარე სახელმძღვანელო.. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი, გვ. 70. 1978წ. .

თ. სტურუა. ოპერაციული სისტემა Windows XP . საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-99940-69-49-1.

ნ. თოფურია. ოპერაციული სისტემა Windows-ის საფუძვლები. სტუ. 2007წ. 99928-78-83-5.

გ. სურგულაძე, ი. ნებიერიძე, თ. დოლიძე. ოპერაციული სისტემები: MS DOS-ის გამოყენების საფუძვლები. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1993წ. .

გ. კოტრიკაძე, მზია კიკნაძე. ოპერაციული სისტემების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. გადაგზავნილია რედაქტორთან.

ნ. ჯიბლაძე, ნ.კურკუმული, ვ.ასკურავა. ოპტიმიზაციის მეთოდების ლაბორატორიული სამუშაოები. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN 978-9941-20-027-4.

გ. სურგულაძე, მ. კაშიბაძე. ორგანიზაციულ სისტემებში ინფორმაციული რესურსების მართვა. საგამომც.სახლე ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-447-6.