სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. ორაგველიძე. პოლიგრაფიული წარმოების ორგანიზაცია,დაგეგმვა და მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2004წ. 9940–35–39–8.

გ. ჯოხაძე. პოლიმერების ქიმია . დამხმარე სახელმძღვანელო (ელ.ვერსია), სტუ, CD-3504 . 2017წ. .

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკურ დიპლომატიური ლექსიკონი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-0-1283-9.

ჰ. კუპრაშვილი, თ. დოლიაშვილი. პოლიტიკური კონფლიქტები. პოლიტოლოგიის საკითხები სქემებში. თსუ, ”საზოგადოება ცოდნა” . 2001წ. ISBN: 5-89512-158-6.

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ტექნოლოგიები. გამომცემლობა ცოდნა. 2009წ. .

ვ. შუბითიძე. პოლიტოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ვ. შუბითიძე, ოთარ ქოჩორაძე. პოლიტოლოგია. უშიშროების აკადემიის გამომცემლობა. 2001წ. .

ჰ. კუპრაშვილი, გ. აბესაძე, მ. მაცაბერიძე, ე. ბატიაშვილი, ო. გოგიაშვილი, ს. შარიქაძე, კ. შარია, ა. ტუკვაძე, თ. კიკნაძე, ვ. ქარუმიძე, ნ. მაჭარაშვილი. პოლიტოლოგია (ლექციების კურსი). უნივერსალი. 2003წ. ISBN: 99928-976-7-8.

ჰ. კუპრაშვილი, გ. აბესაძე, მ. მაცაბერიძე, ე. ბატიაშვილი, ო. გოგიაშვილი, ა. კუხიანიძე, ა. ტუკვაძე, თ. კიკნაძე, ვ. ქარუმიძე. პოლიტოლოგია (ლექციების კურსი). თსუ. 2001წ. ISBN: 99928-33-53-X.

გ. აბესაძე, მ. მაცაბერიძე, ე. ბატიაშვილი, ო. გოგიაშვილი, ა. კუხიანიძე, ა. ტუკვაძე, თ. კიკნაძე, ვ. ქარუმიძე. პოლიტოლოგია (ლექციების კურსი). თსუ. 2001წ. ISBN: 99928-33-53-X.

ვ. შუბითიძე. პოლიტოლოგია. პოლიტიკური და საარჩევნო ტექნოლოგიები. მარჯი. 2003წ. .

ვ. შუბითიძე. პოლიტოლოგია. პოლიტიკური ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. .

თ. ყიფიანი, დ. ბიწაძე, თ. მეგრელიძე, თ. ჭურაძე. პოპულარული მათემატიკა ინჟინრებისათვის . ტექნიკური უნივერსიტეტი. დამტკიცებულია. სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ. თბილისი. 2009წ. გვ. 93, ISBN 978 9941-14-689-3.

მ. კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე, ნ.ქებაძე, ე.ნიკოლეიშვილი. პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი (ატომი, მოლეკულა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ნ. ქებაძე, სარუხანიშვილი.ნ, მშვილდაძე. მ; კაპანაძე.მ; ნიკოლეიშვილი ე.. პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი (ატომი,მოლეკულა). . საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2017წ. .

მ. მშვილდაძე, ე. ნიკოლეიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ქებაძე ნინო, კაპანაძე მარინა.. პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი (ატომი,მოლეკულა). . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-20-744-0.. 2017წ. .

მ. მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, მ.კაპანაძე, დ.ბიბილეიშვილი, ე.ნიკოლეიშვილი, . პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი (დისციპლინის წარმოშობის და განვითარების მოკლე ისტორია ქიმიური თერმოდინამიკა). საგამომცემლო სახლი,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. ISBN 978-9941-20-366-4.

მ. კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი, დ.ბიბილეიშვილი, მ.მშვილდაძე, ე.ნიკოლეიშვილი. პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი (დისციპლინის წარმოშობისა და განვითარების მოკლე ისტორია, ქიმიური თერმოდინამიკა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-366-4.

მ. კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე, ნ.ქებაძე. პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი (ნივთიერებათა აგრეგატული მდგომარეობის ფიზიკური ქიმია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2019წ. 978-9941-20-967-3.

მ. მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილუი, მ.კაპანაძე, ნ.ქებაძე. პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი. ნივთიერებათა აგრეგატული მდგომარეობის ფიზიკური ქიმია. საგამომცემლო სახლი,,ტექნიკური უნივერსიტეტი",2018. 2019წ. ISBN 978-9941-20-967-3.