სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ღამბაშიძე, ფარესაშვილი ნინო. პრაქტიკული მენეჯმენტი. უნივერსალი. 2008წ. 978–1345–987–0–564.

ნ. ოთხოზორია. პრაქტიკული მითითებები, სავარჯიშოები და ამოცანები Delphi-ს გარემოში. . გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2005წ. .

ნ. ოთხოზორია. პრაქტიკული მითითებები, სავარჯიშოები და ამოცანები Delphi-ს გარემოში. ნაწილი 2. გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2005წ. .

გ. სურგულაძე. პრაქტიკული სავარჯიშოები დაპროგრამების C–ენაზე (სარეიტინგო ამოცანათა კლასი). ნაწ.-II. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. .

გ. მურჯიკნელი, ზ. აზმაიფარაშვილი, იური მოდებაძე. პრაქტიკული სამუშაოები (ამოცანები) ელექტროსაზომ ტექნიკაში Labview-ს ბაზაზე. სტუ. 2016წ. 978-9941-20-730-3.

ი. მოდებაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი. პრაქტიკული სამუშაოები (ამოცანები) ელექტროსაზომ ტექნიკაში LabVIEW-ის ბაზაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ჟ. პეტრიაშვილი. პრაქტიკული სამუშაოები ზოგად ქიმიაში. საქარველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

გ. ბერუაშვილი. პრაქტიკული სამუშაოები კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციაში 52 გვ. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-57-11-1.

ნ. ერემეიშვილი. პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად მეტროლოგიასა და სტანდარტიზაციის საფუძვლებში. სტუ. 2011წ. .

რ. ქინქლაძე, ავტორთა კოლექტივი. პრაქტიკული სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში. ნაწ. I. მერიდიანი. 2011წ. 978-9941-10-315-5.

რ. ქინქლაძე, ავტორთა კოლექტივი. პრაქტიკული სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში. ნაწ. I. მერიდიანი. 2009წ. 978-9941-10-315-5.

მ. დათუკიშვილი. პრაქტიკული სტილისტიკის საკითხები წიგნში - ”ქართული მეტყველების კულტურა”. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. გვ. 195-241.

ფ. პაატაშვილი, ზ. წვერაიძე, ვ. ტაკაშვილი. პრაქტიკუმი Macromedia Dreamweaver-ში Web-დიზაინის შესასწავლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ზ. ბაიაშვილი, ნიჟარაძე მ., , შავერდაშვილი ლ.,, წვერაიძე ზ.. პრაქტიკუმი MS Paint, MS Excel და MS PowerPoint საოფისე კომპიუტე¬რული პროგრამების შესასწავლად.. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2006წ. 28 გვ..

ფ. პაატაშვილი, ზ. წვერაიძე. პრაქტიკუმი დაპროგრამების ენა C++ -ში . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

დ. კოხრეიძე. პრაქტიკუმი ელექტრულ მანქანებსა და აპარატებში. თბილისი, სტუ 621.313(076)/1 , ელექტრონული ვერსია CD3034 , გვ 49. 2016წ. .

ნ. მეძმარიაშვილი, ც.გოგუაძე, ი. გოქსაძე, დ. თავბერიძე. პრაქტიკუმი მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიასა და ფიზიკაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940–57–44–8.

გ. დგებუაძე. პრაქტიკუმის სავარჯიშოები ელექტრონულ ხელსაწყოებში,ანალოგურ და იმპულსურ მოწყობილობებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე. პრაქტუიკული გაანგარიშებები ქიმიური თერმოდინამიკის დებულებების გამოყენებით. დამხმარე სახელმძღვანელო გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2008. 2013წ. .

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო., ფაილოძე ნ. . პრეზენტაციების მომზადება. PowerPoint. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-621-3 .