სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2415 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქინქლაძე, ავტორთა კოლექტივი. პრაქტიკული სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში. ნაწ. I. მერიდიანი. 2011წ. 978-9941-10-315-5.

რ. ქინქლაძე, ავტორთა კოლექტივი. პრაქტიკული სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში. ნაწ. I. მერიდიანი. 2009წ. 978-9941-10-315-5.

მ. დათუკიშვილი. პრაქტიკული სტილისტიკის საკითხები წიგნში - ”ქართული მეტყველების კულტურა”. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. გვ. 195-241.

ფ. პაატაშვილი, ზ. წვერაიძე, ვ. ტაკაშვილი. პრაქტიკუმი Macromedia Dreamweaver-ში Web-დიზაინის შესასწავლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ზ. ბაიაშვილი, ნიჟარაძე მ., , შავერდაშვილი ლ.,, წვერაიძე ზ.. პრაქტიკუმი MS Paint, MS Excel და MS PowerPoint საოფისე კომპიუტე¬რული პროგრამების შესასწავლად.. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2006წ. 28 გვ..

ფ. პაატაშვილი, ზ. წვერაიძე. პრაქტიკუმი დაპროგრამების ენა C++ -ში . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

დ. კოხრეიძე. პრაქტიკუმი ელექტრულ მანქანებსა და აპარატებში. თბილისი, სტუ 621.313(076)/1 , ელექტრონული ვერსია CD3034 , გვ 49. 2016წ. .

ნ. მეძმარიაშვილი, ც.გოგუაძე, ი. გოქსაძე, დ. თავბერიძე. პრაქტიკუმი მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიასა და ფიზიკაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940–57–44–8.

გ. დგებუაძე. პრაქტიკუმის სავარჯიშოები ელექტრონულ ხელსაწყოებში,ანალოგურ და იმპულსურ მოწყობილობებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე. პრაქტუიკული გაანგარიშებები ქიმიური თერმოდინამიკის დებულებების გამოყენებით. დამხმარე სახელმძღვანელო გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2008. 2013წ. .

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო., ფაილოძე ნ. . პრეზენტაციების მომზადება. PowerPoint. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-621-3 .

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის ინსტიტუტი. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-109-6.

ო. ხარაიშვილი, ი. ინაშვილი, კ. ბზიავა, ნ. უნდილაშვილი. პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია აგროონომიული განხრის სტუდენტებისათვის. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ო. ხარაიშვილი, ე. კუხალაშვილი, ი. ინაშვილი, კ. ბზიავა, ნ. უნდილაშვილი. პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო ჰიდროტექნიკური მელიორაცია. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ვ. სესაძე, გ.ჭიკაძე, ა.ედიბერიძე. პროგრამირება EXCEL გარემოში VBA (პირველი ნაწილი). . 2017წ. ISBN 978-9941-0-4816.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. პროგრამირება Windows-თვის (C# ენის ბაზაზე). სტუ-ის IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი. 2019წ. ISBN 978-9941-8-1067-1.

გ. სურგულაძე, ბიტარაშვილი მ.. პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები (C#, MsAccess, ADO & ASP.NET). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. 978 - 9941 - 20 - 251 - 3.

ნ. ბებიაშვილი. პროგრამული სისტემა SAP ERP ბიზნესის პროცესულ მართვასა და რეინჟინირინგში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-907-9.

გ. სურგულაძე, ე. თურქია. პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი (ლაბორატორიული პრაქტიკუმი) . სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2016წ. 978-9941-0-8558-1 .

გ. გოგიჩაიშვილი, ე. თურქია. პროგრამული უზრუნველყოფის რეალიზაცია Rational Rose ინსტრუმენტის ბაზაზე. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .