სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის ინსტიტუტი. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-109-6.

ო. ხარაიშვილი, ი. ინაშვილი, კ. ბზიავა, ნ. უნდილაშვილი. პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია აგროონომიული განხრის სტუდენტებისათვის. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ო. ხარაიშვილი, ე. კუხალაშვილი, ი. ინაშვილი, კ. ბზიავა, ნ. უნდილაშვილი. პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო ჰიდროტექნიკური მელიორაცია. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ვ. სესაძე, გ.ჭიკაძე, ა.ედიბერიძე. პროგრამირება EXCEL გარემოში VBA (პირველი ნაწილი). . 2017წ. ISBN 978-9941-0-4816.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. პროგრამირება Windows-თვის (C# ენის ბაზაზე). სტუ-ის IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი. 2019წ. ISBN 978-9941-8-1067-1.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. პროგრამირება Windows-თვის (C++ ენის ბაზაზე). სტუ-ს "IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი". 2020წ. ISBN 978-9941-8-2191-2.

გ. სურგულაძე, ბიტარაშვილი მ.. პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები (C#, MsAccess, ADO & ASP.NET). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. 978 - 9941 - 20 - 251 - 3.

ნ. ბებიაშვილი. პროგრამული სისტემა SAP ERP ბიზნესის პროცესულ მართვასა და რეინჟინირინგში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-907-9.

გ. სურგულაძე, ე. თურქია. პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი (ლაბორატორიული პრაქტიკუმი) . სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2016წ. 978-9941-0-8558-1 .

გ. გოგიჩაიშვილი, ე. თურქია. პროგრამული უზრუნველყოფის რეალიზაცია Rational Rose ინსტრუმენტის ბაზაზე. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

ე. თურქია, გ. გოგიჩაიშვილი. პროგრამული უზრუნველყოფის რეალიზაცია Rational Rose ინსტრუმენტის ბაზაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-031-0.

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. პროდუქციის ხარისხი და კონტროლი. თსუ. გამომცემლობა. 2006წ. ISBN99940-61-87-9.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი მეთოდები. ნაწილი I: მექანიკურ სიდიდეთა გაზომვის მეთოდები და საშუალებები . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 132 გვ. 2013წ. 978-9941-20-358-9 .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი მეთოდები. ნაწილი II: დროის, წრფივ და კუთხურ სიდიდეთა გაზომვის მეთოდები და საშუალებები . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 206 გვ. 2013წ. 978-9941-20-359-6.

მ. წულუკიძე. პროდუქციის ხარისხის მართვის თანამედროვე მიდგომები. უნივერსალი. 2013წ. 978-9941-22-165-1.

მ. ბალიაშვილი. პროდუქციისა და მომსახურების მარკირება და სერტიფიკაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99928-18-32-3.

ი. გოცირიძე. პროექტების მართვა MS Project-ის გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 338;0244: 681,3,06.

. პროექტების მართვა MS Project-ის გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 338;0244: 681,3,06.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. პროექტი მონაცემთა ბაზაში.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 24 გვ., ISBN 978-9941-20-139-4.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. პროექტი პროექტი ობიექტზე ორიენტირებულ დაპროგრამებაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 42 გვ., ISBN 978-9941-20-139-4.