სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სურგულაძე, ე. თურქია. პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი (ლაბორატორიული პრაქტიკუმი) . სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2016წ. 978-9941-0-8558-1 .

გ. გოგიჩაიშვილი, ე. თურქია. პროგრამული უზრუნველყოფის რეალიზაცია Rational Rose ინსტრუმენტის ბაზაზე. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

ე. თურქია, გ. გოგიჩაიშვილი. პროგრამული უზრუნველყოფის რეალიზაცია Rational Rose ინსტრუმენტის ბაზაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-031-0.

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. პროდუქციის ხარისხი და კონტროლი. თსუ. გამომცემლობა. 2006წ. ISBN99940-61-87-9.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი მეთოდები. ნაწილი I: მექანიკურ სიდიდეთა გაზომვის მეთოდები და საშუალებები . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 132 გვ. 2013წ. 978-9941-20-358-9 .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი მეთოდები. ნაწილი II: დროის, წრფივ და კუთხურ სიდიდეთა გაზომვის მეთოდები და საშუალებები . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 206 გვ. 2013წ. 978-9941-20-359-6.

მ. წულუკიძე. პროდუქციის ხარისხის მართვის თანამედროვე მიდგომები. უნივერსალი. 2013წ. 978-9941-22-165-1.

მ. ბალიაშვილი. პროდუქციისა და მომსახურების მარკირება და სერტიფიკაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99928-18-32-3.

ი. გოცირიძე. პროექტების მართვა MS Project-ის გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 338;0244: 681,3,06.

. პროექტების მართვა MS Project-ის გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 338;0244: 681,3,06.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. პროექტი მონაცემთა ბაზაში.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 24 გვ., ISBN 978-9941-20-139-4.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. პროექტი პროექტი ობიექტზე ორიენტირებულ დაპროგრამებაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 42 გვ., ISBN 978-9941-20-139-4.

ჟ. ორაგველიძე. პროექტის მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2008წ. .

თ. მაჭავარიანი. პროფესლიული ინგლისური (დამხმარე სახელმძღვანელო საუნივერსიტეტო და პროფესიული განათლების სწავლებისათვის). ელექტრონული ვერსია. 2009წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ა.სარუხანიშვილი, ე. შაფაქიძე. პრქტიკული გაანგარიშებანი ფიზიკურ ქიმიაში. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. – 141 გვ.. 2006წ. 99940-56-25-5.

ზ. ხასაია. პუბლიცისტური წერილები. ,,მერიდიანი". 2013წ. 978-9941-0-5567-6.

ა. ლეჟავა. ჟანგვა-აღდგენა. სტუ.. 2009წ. გვ. 30.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, წიქარიშვილი, ლაღუნდარიძე. რადიაციული და ელექტრომაგნიტური დეფექტოსკოპია. ს.ტ.უ.. 2005წ. .

თ. მუსელიანი, მამუკა ქობალია. რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაცია გამანაწილებელ ქსელებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-747-9.

ნ. ცანავა, ე. ხარაიშვილი და სხვები. რეგიონული ეკონომიკა, სახელმძღვანელო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 407გვ.. 2004წ. 99940-12-73-8.