სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ვეშაპიძე, შ. ვეშაპიძე. რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა.. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვერდი 312. 2002წ. .

მ. ცინცაძე, ა. ლეჟავა. რეიტინგული შეფასება ზოგად ქიმიაში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2006წ. .

თ. ქობლიანიძე, ელისაბედ ხახუტაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი. რეკლამა და სტიმულირება. გრაალი. 2013წ. ISBN 978-9941-9209-6-7.

მ. შელეგია. რეკლამა მასკომუნიკაციაში. უნივერსალი. 2013წ. .

რ. გაფრინდაშვილი, მარი ბანძელაძე. რეკლამის ფსიქოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-88-4.

რ. მახვილაძე, თ. ხმელიძე. რეკომენდაციები შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ. სტუ–ს გამომცემლობა . 2011წ. ISBN 978–9941–14–887–3.

თ. ხმელიძე, გ.აბაშიძე, რ.მახვილაძე. რეკომენდაციები შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN978-9941-14-887-3.

რ. ღიბრაძე, ანდრიაშვილი რაგიმი, დავითაშვილი ვახტანგი. რელიგიის ისტორია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ. .

ა. დიდიძე, მ. ბექაური, მ. სირაძე. რელიქტური და გარდაქმნილი ალკანები ნავთობში. სტუ, თბილისი. 2009წ. 61 გვ.

ო. რუხაძე. რემონტის საფუძვლები მექანიკის ინჟინერიაში . თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა. 2011წ. ელექტრონული ვერსია, გვ.რაოდ.145.

ქ. კოტრიკაძე. რთული დინამიკური სისტემების ანალიზის და კონტროლის თეორია, მეთოდური მითითება, ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. ხელნაწერი კონსპექტი (სტუ-ს ბობლიოთეკა 517.938(077)1 ). 2011წ. .

მ. ახობაძე, ბ. მესაბლიშვილი. რთული სისტემების სტრუქტურული ანალიზი და მართვა. დამხმარე სახელმძღვანელო, თბილისი. 2017წ. .

ნ. ჯიბლაძე, ლ.გაჩეჩილაძე, ნ.მაღლაკელიძე. რიცხვითი ანალიზის მეთოდების ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ზ. კაპანაძე, მ.კუბლაშვილი. რიცხვითი მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-362-5.

მ. კუბლაშვილი, ზურაბ კაპანაძე. რიცხვითი მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-362-5.

დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, შ. ზაზაშვილი. რიცხვითი მეთოდები ინჟინრებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. .

ვ. ზვიადაური. რიცხვითი მეთოდების ელემენტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 99940-14-82-X.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ლ.ვერულაშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN978-9941-20-361-9.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ლ.ვერულაშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციების ლექციების კონსპექტი ჰიდროტექნიკური სპეციალობისათვის. სტუ–ს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN978-9941-20-361-9.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.ჯაფარიძე. რკინაბეტონის მთლიანი საძირკვლების დაპროექტება. . 2008წ. ISBN 978-9941-14-238–3.