სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. ორაგველიძე. პროექტის მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2008წ. .

თ. მაჭავარიანი. პროფესლიული ინგლისური (დამხმარე სახელმძღვანელო საუნივერსიტეტო და პროფესიული განათლების სწავლებისათვის). ელექტრონული ვერსია. 2009წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ა.სარუხანიშვილი, ე. შაფაქიძე. პრქტიკული გაანგარიშებანი ფიზიკურ ქიმიაში. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. – 141 გვ.. 2006წ. 99940-56-25-5.

ზ. ხასაია. პუბლიცისტური წერილები. ,,მერიდიანი". 2013წ. 978-9941-0-5567-6.

ა. ლეჟავა. ჟანგვა-აღდგენა. სტუ.. 2009წ. გვ. 30.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, წიქარიშვილი, ლაღუნდარიძე. რადიაციული და ელექტრომაგნიტური დეფექტოსკოპია. ს.ტ.უ.. 2005წ. .

თ. მუსელიანი, მამუკა ქობალია. რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაცია გამანაწილებელ ქსელებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-747-9.

ნ. ცანავა, ე. ხარაიშვილი და სხვები. რეგიონული ეკონომიკა, სახელმძღვანელო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 407გვ.. 2004წ. 99940-12-73-8.

შ. ვეშაპიძე, შ. ვეშაპიძე. რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა.. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვერდი 312. 2002წ. .

მ. ცინცაძე, ა. ლეჟავა. რეიტინგული შეფასება ზოგად ქიმიაში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2006წ. .

თ. ქობლიანიძე, ელისაბედ ხახუტაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი. რეკლამა და სტიმულირება. გრაალი. 2013წ. ISBN 978-9941-9209-6-7.

მ. შელეგია. რეკლამა მასკომუნიკაციაში. უნივერსალი. 2013წ. .

რ. გაფრინდაშვილი, მარი ბანძელაძე. რეკლამის ფსიქოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-88-4.

რ. მახვილაძე, თ. ხმელიძე. რეკომენდაციები შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ. სტუ–ს გამომცემლობა . 2011წ. ISBN 978–9941–14–887–3.

თ. ხმელიძე, გ.აბაშიძე, რ.მახვილაძე. რეკომენდაციები შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN978-9941-14-887-3.

რ. ღიბრაძე, ანდრიაშვილი რაგიმი, დავითაშვილი ვახტანგი. რელიგიის ისტორია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ. .

ა. დიდიძე, მ. ბექაური, მ. სირაძე. რელიქტური და გარდაქმნილი ალკანები ნავთობში. სტუ, თბილისი. 2009წ. 61 გვ.

ო. რუხაძე. რემონტის საფუძვლები მექანიკის ინჟინერიაში . თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა. 2011წ. ელექტრონული ვერსია, გვ.რაოდ.145.

ქ. კოტრიკაძე. რთული დინამიკური სისტემების ანალიზის და კონტროლის თეორია, მეთოდური მითითება, ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. ხელნაწერი კონსპექტი (სტუ-ს ბობლიოთეკა 517.938(077)1 ). 2011წ. .

მ. ახობაძე, ბ. მესაბლიშვილი. რთული სისტემების სტრუქტურული ანალიზი და მართვა. დამხმარე სახელმძღვანელო, თბილისი. 2017წ. .