სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯიბლაძე, ლ.გაჩეჩილაძე, ნ.მაღლაკელიძე. რიცხვითი ანალიზის მეთოდების ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ზ. კაპანაძე, მ.კუბლაშვილი. რიცხვითი მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-362-5.

მ. კუბლაშვილი, ზურაბ კაპანაძე. რიცხვითი მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-362-5.

დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, შ. ზაზაშვილი. რიცხვითი მეთოდები ინჟინრებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. .

ვ. ზვიადაური. რიცხვითი მეთოდების ელემენტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 99940-14-82-X.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ლ.ვერულაშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN978-9941-20-361-9.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ლ.ვერულაშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციების ლექციების კონსპექტი ჰიდროტექნიკური სპეციალობისათვის. სტუ–ს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN978-9941-20-361-9.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.ჯაფარიძე. რკინაბეტონის მთლიანი საძირკვლების დაპროექტება. . 2008წ. ISBN 978-9941-14-238–3.

ზ. ქარუმიძე, ზ. ქარუმიძე. რკინაბეტონის ნაკეთობათა საყალიბე საამქროს ტექნოლოგიური გაანგარიშება. "მედია-სერვისი. 2006წ. ISBN 99940-67-45-1.

ნ. მსხილაძე, თ. ჟორდანია. რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოება. სასწავლო ელემენტები მოდულური სწავლებისათვის.. . 2010წ. .

. რკინაბეტონის საყრდენი კედლების გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-239-0.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.ჯაფარიძე. რკინაბეტონის საყრდენი კედლების გაანგარიშება. teqnikuri universiteti. 2008წ. ISSN978-9941-14-239-0.

მ. ელიზბარაშვილი, პ.ელიზბარაშვილი, ნ.მუხიგულაშვილი. რკინიგზაზე მოძრაობის რეგულირების, უსაფრთხოების და საინფორმაციო უზრუნველყოფის საფუძვლები . ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 978-9941-20-669-6.

ხ. ირემაშვილი, ნ.თევდორაშვილი. რკინიგზების მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-101-0.

პ. ქენქაძე. რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება სატვირთო ვაგონის ბრუნვის დაჩქარების საფუძველზე. მეთოდური მითითება . სტუ-ს გამომცემლობა. 2005წ. თბილისი, 2005 წელი..

გ. შარაშენიძე. რკინიგზის სამაცივრო ტრანსპორტი. (ლექციების კონსპექტი).. სტუ-ს ხარისხის მართვის სამსახური. 2011წ. თბილისი, 2011, 170 გვ..

ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი; კ. შარვაშიძე. რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (სალექციო კურსი). რეგისტრირებულია სტუ-ს ბიბლიოთეკაში. უაკ. 656.21/14. ელ. ვერსია CD-58/314. 204 გვ.. 2011წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, მ. ქურდაძე. როგორ ვიმუშაოთ ინტერნეტში . თბილისი, "საქარ¬თვე¬ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. .

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია. როგორ ვიმუშაოთ ინტერნეტში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. 99940-14-47-1.