სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ქარუმიძე, ზ. ქარუმიძე. რკინაბეტონის ნაკეთობათა საყალიბე საამქროს ტექნოლოგიური გაანგარიშება. "მედია-სერვისი. 2006წ. ISBN 99940-67-45-1.

ნ. მსხილაძე, თ. ჟორდანია. რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოება. სასწავლო ელემენტები მოდულური სწავლებისათვის.. . 2010წ. .

. რკინაბეტონის საყრდენი კედლების გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-239-0.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.ჯაფარიძე. რკინაბეტონის საყრდენი კედლების გაანგარიშება. teqnikuri universiteti. 2008წ. ISSN978-9941-14-239-0.

მ. ელიზბარაშვილი, პ.ელიზბარაშვილი, ნ.მუხიგულაშვილი. რკინიგზაზე მოძრაობის რეგულირების, უსაფრთხოების და საინფორმაციო უზრუნველყოფის საფუძვლები . ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 978-9941-20-669-6.

ხ. ირემაშვილი, ნ.თევდორაშვილი. რკინიგზების მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-101-0.

პ. ქენქაძე. რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება სატვირთო ვაგონის ბრუნვის დაჩქარების საფუძველზე. მეთოდური მითითება . სტუ-ს გამომცემლობა. 2005წ. თბილისი, 2005 წელი..

გ. შარაშენიძე. რკინიგზის სამაცივრო ტრანსპორტი. (ლექციების კონსპექტი).. სტუ-ს ხარისხის მართვის სამსახური. 2011წ. თბილისი, 2011, 170 გვ..

ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი; კ. შარვაშიძე. რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (სალექციო კურსი). რეგისტრირებულია სტუ-ს ბიბლიოთეკაში. უაკ. 656.21/14. ელ. ვერსია CD-58/314. 204 გვ.. 2011წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, მ. ქურდაძე. როგორ ვიმუშაოთ ინტერნეტში . თბილისი, "საქარ¬თვე¬ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. .

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია. როგორ ვიმუშაოთ ინტერნეტში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. 99940-14-47-1.

მ. ბერიშვილი, რ.ტყემალაძე, მ.თოხაძე. როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის (ინგლისური ენა ) თან ერთვის აუდიო ჩანაწერი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. 2009წ. .

მ. ბერიშვილი, რ. ტყემალაძე, მ.თოხაძე. როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის (ინგლისური ენა ) თან ერთვის აუდიო ჩანაწერი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. 2008წ. .

M. Berishvili, რ.ტყემალაძე, მ.თოხაძე და სხვა. როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის (ინგლისური ენა). შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. 2012წ. .

M. Berishvili, რ.ტყემალაძე, მ.თოხაძე. როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის (ინგლისური ენა) თან ერთვის აუდიოჩანაწერი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. 2010წ. .

M. Berishvili, რ.ტყემალაძე, მ.თოხაძე. როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის (ინგლისური ენა) თან ერთვის აუდიოჩანაწერი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. 2011წ. .

რ.ტყემალაძე, მ.თოხაძე. როგორ მოვემზდოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდისათვის სავალდებულო საგნები (ინგლისური ენა ). შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. 2009წ. .