სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცინცაძე. საგარეო-ეკონომიკური კავშირების საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-48-84-8.

რ. ველიჯანაშვილი, თოფურია ნ., დიასამიძე ნ.. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი, რ.ცხვარაძე. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია და უსაფრთხოება (სალექციო კურსი სტუდ.). თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 26 გვ.. 2005წ. ISBN 99940-40-98-7.

ზ. ბოგველიშვილი, ვ.ბოგველიშვილი, ჯ.იოსებიძე. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, როგორც მსოფლიოს გლობალური პრობლემა და საქართველოში მისი უზრუნველყოფის პერსპექტიული ღონისძიებები. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 40 გვ. 2016წ. ISBN 978-9941-20-714-3.

ვ.ბოგველიშვილი, ჯ.იოსებიძე. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, როგორც მსოფლიოს გლობალური პრობლემა და საქართველოში მისი უზრუნველყოფის პერსპექტიული ღონისძიებები. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2016, 40 გვ.. 2016წ. ISBN 978-9941-20-714-3.

რ. ველიჯანაშვილი, თოფურია ნინო, დიასამიძე ნუგზარი. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6 გვ.34.

ველიჯანაშვილი რევაზი, თოფურია ნინო, დიასამიძე ნუგზარი. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6 გვ. 34.

undefined, ველიჯანაშვილი რევაზი, დიასამიძე ნუგზარი, თოფურია ნინო. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6 გვ.34.

თოფურია ნინო, დიასამიძე ნუგზარი, ველიჯანაშვილი რევაზი. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6. გვ.34.

ნ. თოფურია. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა. . რ. ველიჯანაშვილი, თოფურია ნინო, დიასამიძე ნუგზარი. . 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6.

ნ. დიასამიძე, ნ. თოფურია. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ქსპერტიზა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6 .

ვ. ლეკიაშვილი, ა.ლილუაშვილი, გ.კოზმანაშვილი. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამოკვლევა . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, . 2002წ. .

ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, დ. ნოზაძე. საგლინი საამქროების დამხმარე მოწყობილობა. "ტექნიკური ყნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-947-5.

ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე. საგლინი საამქროების მოწყობილობა. სტუ-ს გამომცემლობა. 1991წ. .

გ. სურმავა. სადაზვერვო ტერმინების ლექსიკონი. საქართველოს დაზვერვის სამსახურის სპეციალური მომზადების ცენტრი. 2013წ. .

ზ. შენგელია. საერთაშორისო გადაზიდვები და ლოგისტიკა. "უნივერსალი". 2010წ. 978–9941–17–126–0.

შ. ვეშაპიძე, ასლამაზიშვილი ნანა, კაკაშვილი ნატო. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. ეკონომიკისა და მარკეტინგის კონსულტანტთა ასოციაცია. თბილისი. 2008წ. .

შ. ვეშაპიძე, ნ. ასლამაზიშვილი, ე. ლეკაშვილი, ა. გრიშიკაშვილი, ნ. თურნავა. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. ევროპული უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2008წ. .

შ. ვეშაპიძე, ნ. ასლამაზიშვილი, ე. ლეკაშვილი, ა. გრიშიკაშვლი, ნ. თურნავა. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. ევროპული უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. .

ე. გვენეტაძე. საერთაშორისო უსაფრთხოება და საერთაშორისო კონფლიქტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-690-9.