სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა. . რ. ველიჯანაშვილი, თოფურია ნინო, დიასამიძე ნუგზარი. . 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6.

ნ. დიასამიძე, ნ. თოფურია. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ქსპერტიზა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6 .

ვ. ლეკიაშვილი, ა.ლილუაშვილი, გ.კოზმანაშვილი. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამოკვლევა . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, . 2002წ. .

ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, დ. ნოზაძე. საგლინი საამქროების დამხმარე მოწყობილობა. "ტექნიკური ყნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-947-5.

ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე. საგლინი საამქროების მოწყობილობა. სტუ-ს გამომცემლობა. 1991წ. .

გ. სურმავა. სადაზვერვო ტერმინების ლექსიკონი. საქართველოს დაზვერვის სამსახურის სპეციალური მომზადების ცენტრი. 2013წ. .

ზ. შენგელია. საერთაშორისო გადაზიდვები და ლოგისტიკა. "უნივერსალი". 2010წ. 978–9941–17–126–0.

შ. ვეშაპიძე, ასლამაზიშვილი ნანა, კაკაშვილი ნატო. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. ეკონომიკისა და მარკეტინგის კონსულტანტთა ასოციაცია. თბილისი. 2008წ. .

შ. ვეშაპიძე, ნ. ასლამაზიშვილი, ე. ლეკაშვილი, ა. გრიშიკაშვილი, ნ. თურნავა. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. ევროპული უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2008წ. .

შ. ვეშაპიძე, ნ. ასლამაზიშვილი, ე. ლეკაშვილი, ა. გრიშიკაშვლი, ნ. თურნავა. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. ევროპული უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. .

ე. გვენეტაძე. საერთაშორისო უსაფრთხოება და საერთაშორისო კონფლიქტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-690-9.

გ. კიკოლაშვილი. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატები. სტუ, 621.300.5(02) / 17 , 70 გვ. 2012წ. .

ა. ფრანგიშვილი, ლ. იმნაიშვილი. საექსპერტო სისტემები . საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2015წ. .

მ. დემეტრაშვილი, დ. მდივანი. სავარჯიშო მაგალითები გეგმილურ ხაზვაში . სპი-ს სტამბა, თბილისი. 1981წ. .

ნ. ჯავახიშვილი. სავარჯიშოები გეგმილურ ხაზვაში. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2015წ. .

ნ. ჯავახიშვილი, ნუნუ მუმლაძე. სავარჯიშოები კომპიუტერულ საინჟინრო გრაფიკაში. სტუ. 2008წ. 978-9941-14-099-0.

ნ. მუმლაძე. სავარჯიშოები კომპიუტერულ საინჟინრო გრაფიკაში. სტუ. 2008წ. ISBN 978-9941-14-099-0.

ე. ხახუტაშვილი, ლია კაპანაძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა Public Relations. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2010წ. ISBN 978-9941-17-086-7.

ე. ხახუტაშვილი, ლია კაპანაძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა Public Relations. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2003წ. ISBN 978-99940-13-49-1.

ე. ხახუტაშვილი, ლია კაპანაძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა Public Relations. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2007წ. ISBN 978-9941-0-0093-5.