სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბაციკაძე, ზ.მაძაღუა ნ.მურღულია. საინჟინრო მექანიკა (ცნობარი). “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. .

ზ. მაძაღუა, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. საინჟინრო მექანიკა(ცნობარი). " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. .

ლ. ჩხეიძე, ფრანგიშვილი არჩილი. საინჟინრო უსაფრთხოება. განმარტებითი ლექსიკონი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-631-3.

ე. კუხალაშვილი, გ. ომსარაშვილი, ჟ. მამასახლისი, ა. სახვაძე. საინჟინრო ჰიდროლოგია და ჩამონადენის რეგულირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ი. ჩხეიძე. საინფორმაციო საზომი ტექნიკის თეორიული საფუძვლები. სტუ. 1991წ. 681.2(02)23.

ი. ჩხეიძე. საინფორმაციო საზომი ტექნიკის საფუძვლები. საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 118 გვ.. 1991წ. .

ბ. მეფარიშვილი, გულნარა ჯანელიძე. საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL Server-ის გამოყენებით. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2013წ. 978-9941-20-351-0.

გ. სურგულაძე, ურუშაძე ბ.. საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტის საერთაშორისო გამოცდილება (BSI, ITIL, COBIT). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2014წ. 978-9941-20-458-6.

გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ელექტრონული პრეზენტაციები . თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. ISBN 978-9941-14-867-5.

გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ელექტრონული ცხრილები . თბილისი.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN 978-9941-14-866-8.

გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ტექსტური რედაქტორი (Ms Word - 2007). თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN978-9941-14-991-7.

მ. ჯავახიშვილი, თ. ჟორდანია. საკალატოზე სამუშაოების ძირითადი საკითხები. . 2008წ. .

მ. ჯავახიშვილი, თ.ჟორდანია. საკალატოზე სამუშაოების ძირითადი საკითხები. . 2008წ. .

რ. კლდიაშვილი. საკვები და მიკროელემენტები. „საქ. პროფესიონალ ქიმიკოსთა ონლაინ გამომცემლობა“. 2013წ. ინტერნეტ ჟურნალი.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის და ნახაზის გაფორმების წესწბი. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2007წ. 978 99940-57-83-2.

თ. შარაბიძე. საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის და ნახაზის გაფორმების წესები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 978-99040-57-83-2..

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. საკურორტო მეურნეობა და ტურიზმი. თსუ. გამომცემლობა . 2005წ. თსუ. გამომცემლობა .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. საკურორტო-ტურისტული მეურნეობის მენეჯმენტი. თსუ. გამომცემლობა. 2008წ. ISBN978-99940-61-16-7.

ო. ტომარაძე. საკურსო გეგმარება ციფრულ საზომ ხელსაწყოებში და გარდამსახებში. სტუ. 1981წ. .

ზ. ქარუმიძე, ზ. ქარუმიძე. საკურსო გეგმარი ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგიაში. ''მედია-სერვისი'. 2006წ. ISBN 99940-0-988-5.