სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ელექტრონული ცხრილები . თბილისი.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN 978-9941-14-866-8.

გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ტექსტური რედაქტორი (Ms Word - 2007). თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN978-9941-14-991-7.

მ. ჯავახიშვილი, თ. ჟორდანია. საკალატოზე სამუშაოების ძირითადი საკითხები. . 2008წ. .

მ. ჯავახიშვილი, თ.ჟორდანია. საკალატოზე სამუშაოების ძირითადი საკითხები. . 2008წ. .

რ. კლდიაშვილი. საკვები და მიკროელემენტები. „საქ. პროფესიონალ ქიმიკოსთა ონლაინ გამომცემლობა“. 2013წ. ინტერნეტ ჟურნალი.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის და ნახაზის გაფორმების წესწბი. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2007წ. 978 99940-57-83-2.

თ. შარაბიძე. საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის და ნახაზის გაფორმების წესები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 978-99040-57-83-2..

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. საკურორტო მეურნეობა და ტურიზმი. თსუ. გამომცემლობა . 2005წ. თსუ. გამომცემლობა .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. საკურორტო-ტურისტული მეურნეობის მენეჯმენტი. თსუ. გამომცემლობა. 2008წ. ISBN978-99940-61-16-7.

ო. ტომარაძე. საკურსო გეგმარება ციფრულ საზომ ხელსაწყოებში და გარდამსახებში. სტუ. 1981წ. .

ზ. ქარუმიძე, ზ. ქარუმიძე. საკურსო გეგმარი ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგიაში. ''მედია-სერვისი'. 2006წ. ISBN 99940-0-988-5.

გ. ლუტიძე. საკურსო პროექტისათვის "შენობების და საინჟინრო სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია" (მეთოდური მითითებები). თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ძალურ ელექტრონულ მოწყობილობებსა და სისტემებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ელექტრონიკის საფუძვლებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

ი. როყვა, მ.ხარაიძე. საკურსო სამუშაო საწარმოს ორგანიზაციაში, დაგეგმვასა და მენეჯმენტში. სტუ–ს გამომცემლობა. 2007წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ძალურ ელექტრონიკაში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

ვ. ლომიძე. საკურსო სამუშაოები მასალათა გამძლეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ვასაძე. სალექციო კურსი ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, . სტუ. 2013წ. 338.48(02) .

ა. შარვაშიძე, გოგიშვილი დ. შარაშენიძე ს. პატურაშვილი მ.. სამაცივრი ტრანსპორტი (მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად). ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2018. უაკ. 629.463.125(077)/2. ელ. ვერსია CD-4511 . 2018წ. .

დ. ლალაშვილი. სამაცივრო დანადგარების საგეგმო მაფრთხილებელი რემონტის ორგანიზაცია და დაგეგმვა.. სტუ.. 2006წ. 99940-56-42-5. გვ. 39.