სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლუტიძე. საკურსო პროექტისათვის "შენობების და საინჟინრო სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია" (მეთოდური მითითებები). თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ძალურ ელექტრონულ მოწყობილობებსა და სისტემებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ელექტრონიკის საფუძვლებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

ი. როყვა, მ.ხარაიძე. საკურსო სამუშაო საწარმოს ორგანიზაციაში, დაგეგმვასა და მენეჯმენტში. სტუ–ს გამომცემლობა. 2007წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ძალურ ელექტრონიკაში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

ვ. ლომიძე. საკურსო სამუშაოები მასალათა გამძლეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ვასაძე. სალექციო კურსი ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, . სტუ. 2013წ. 338.48(02) .

დ. ლალაშვილი. სამაცივრო დანადგარების საგეგმო მაფრთხილებელი რემონტის ორგანიზაცია და დაგეგმვა.. სტუ.. 2006წ. 99940-56-42-5. გვ. 39.

დ. ლალაშვილი. სამაცივრო მანქანა მოწყობილობების პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთება.. სტუ. მეთოდური.. 2006წ. 99940-56-67-0. გვ. 54.

პ. ქენქაძე. სამგზავრო სადგურის მუშაობის ორგანიზაცია. დამხმარე სახელმძღვანელო სადიპლომო პროექტირებისათვის. . სტუ-ს გამომცემლობა. 2002წ. თბილისი, 2002.- 128 გვ..

ნ. მეძმარიაშვილი. სამედიცინო და ტექნიკური დანიშნულების პოლიმერების ინჟინერინგი. დამხმარე სახელმძღვანელო (ელ.ვერსია), სტუ, CD-2206. 2015წ. .

ი. გოცირიძე. სამედიცინო ინფორმატიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 978-9941-14-353-3.

ე. ყუბანეიშვილი. სამედიცინო-კომპიუტერული დიაგნოსტიკის მეთოდები. . 2015წ. .

გ. კაიშაური. სამეურნეო სასმელი და სამრეწველო წყალმომარაგების წყლის სინჯების აღება, შენახვა და ტრანსპპორტირება. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1 – 7. . 2008წ. .

გ. ამყოლაძე, ი,ამყოლაძე, მ.ჩხენკელი.. სამეწარმეო საქმიანობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ლ. ბოჭორიშვილი, მანანა თოფურია. სამეწარმეო საქმიანობის ბიზნესგეგმის შედგენა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-318-3.

ა. ასათიანი. სამეწარმეო ურთიერთობის ეთიკა და სოციალური პასუხისმგებლობა (ლექციების კურსი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,სტუ–ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის შიფრი: 17(02)/1, . 2011წ. .

მ. ონიანი, ენაგელი როინ. სამთო ავტომატიკის საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. .

გ. გოგია. სამთო ელექტრომექანიკური სისტემები (ამწევი დანადგარების ელექტრომექანიკური მოწყობილობის შერჩევა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .