სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. თედორაძე, გ.გეგელიძე, გ.შაფაქიძე. სასოფლოსამეურნეო მანქნები. განათლება. 2002წ. .

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე თ. ცინცაძე ლ. თოფურია. სასუნთქი სისტემა ნორმისა და პათოლოგიის და ბრონქოლიზური თერაპია სიმპატომიმეტური პრეპარატებით. დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის, რეზიდენტებისა და ექიმებისათვის, გამომც. `გეორგიკა~, თბ., 2014. 2014წ. 1-156.

ლ. თოფურია, გ.ელიავა, ა.ისაკაძე, თ. ცინცაძე. სასუნთქი სისტემა ნორმისა და პათოლოგიის და ბრონქოლიზური თერაპია სიმპატომიმეტური პრეპარატებით. სტუდენტებისთვის, რეზიდენტებისთვის,ექიმებისთვის, "გეორგიკა". 2014წ. გვ.1-156.

თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, ა.ისაკაძე ლ.ბერულავა. სასუნთქი სისტემა ნორმისა დაპათოლოგიის და ბრონქოლიზური თერაპია ციმპატომიმეტური პრეპარატებით. გეორგიკა თბილისი . 2014წ. .

შ. ბაქანიძე. სასწავლო ელემენტები. სპეციალობა: ,,თაბაშირმუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟე". თარგმნა-რედაქტირება. სტუ-ს თაბაშირმუყაოს სასწავლო ცენტრი.. 2012წ. .

ზ. ოქროსცვარიძე, ი. კვირიკაძე. სასწავლო მეთოდური პროგრამა ”ფხვნილთა მეტალურგია და დაფრქვეული დანაფარები”. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

რ. კლდიაშვილი, ა. დიდიძე. სასწავლო პრაქტიკული ამოცანები ბიოორგანულ ქიმიაში. გამომცემლობა: ,,ცოდნა”, თბილისი. 2006წ. 27 გვ.

ო. ტომარაძე, დემურიშვილი ზ.. სასწავლო საწარმოო პრაქტიკუმი ხელსაწყოთმშშენებლობაში. სტუ. 1975წ. .

ნ. ჩხაიძე. სასწავლო-მეთოდური სახელმძღვანელო ”ქსოვილის ანალიზი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

მ. ზუბიაშვილი. სატვირთო სადგურის მუშაობის ორგანიზაცია (მეთოდური მითითება). სტუ. 2001წ. გვ.38.

ჯ. მორჩილაძე. სატვირთო სადგურისა და მისასვლელი ლიანდაგის სატვირთო და კომერციული მუშაობის ორგანიზაცია. (მეთოდური მითითებანი). . ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2002წ. თბილისი 2002. გვ. 36..

ნ. ბუთხუზი, ტიტე ბოლქვაძე, ვახტანგ ბოგველიშვილი, ნინო გულბიანი, რეზო თედორაძე, ფრიდონ გოგიაშვილი, თეიმურაზ კოჩაძე, პაატა ცაგარეიშვილი. სატრანაპორტო ლოჯისტიკა. განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი. 2015წ. .

ხ. მღებრიშვილი, ნ. თოფურია. სატრანსპორტო ამოცანების გაანგარიშება პერსონალური კომპიუტერის გამოყენებით.. მეთოდური სამუშაო. 2003წ. .

მ. ელიზბარაშვილი, პ.ელიზბარაშვილი. სატრანსპორტო გამოთვლითი და მიკროპროცესორული ტექნიკის საფუძვლები. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. 978-9941-20-475-3.

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია. სატრანსპორტო ლოგისტიკა. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი`` თბილისი, . 2008წ. 978-9941-14-222-2.

ვ. ხარიტონაშვილი. სატრანსპორტო ლოგისტიკის შესახებ. . 2007წ. .

მ. ელიზბარაშვილი, პ.ელიზბარაშვილი, ნ.მუხიგულაშვილი. სატრანსპორტო მართვის ავტომატიზებული სისტემების საფუძვლები. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-851-5.

ზ. ბოგველიშვილი, მ.ტურიაშვილი. სატრანსპორტო საშუალებათა უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები). თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი,25 გვ.. 2005წ. ISBN 99940-40-92-8.

ვ. ხარიტონაშვილი. სატრანსპორტო სისტემები. თბილისი, უნივერსალი. 2013წ. 978-9941-17-958-7.

ზ. შენგელია. სატრანსპორტო ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი. იბერთედ–პრესი. 2004წ. 99928–317–2–0.