სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წიქარიშვილი, ა. კაცაძე. სასამართლო-სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. სასკოლო სახალისო ამოცანები. მეორე ნაწილი. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 1996წ. .

ნ. მაჭარაშვილი, ვ. ბართაია. სასკოლო სახალისო ამოცანები. პირველი ნაწილი. გამომცემლობა „ლეგია“. 1994წ. .

ო. ხარაიშვილი, დ. გუბელაძე. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია. სტუ, სალექციო კურსი. 2015წ. .

ო. ხარაიშვილი, კ. კობალაძე. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია. მეთოდური მითითება საკურსო საკონტროლო დავალებების შესასრულებლად , მებაღე-მევენახე, სპ.სტუდენტებისათვის. 1991წ. .

ო. ხარაიშვილი, ო. ცუცუნაშვილი, კ. კობალაძე. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია. მეთოდური მითითება ეკ. ორგანიზაციის აგრნომიული და მებ. მევენ. სპეციალობსი სტუდენტებისათვის. 1988წ. .

ო. ხარაიშვილი, თ. ციციშვილი, ო. ცუცუნაშვილი, კ. კობალაძე. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია. მეთოდური მითითებანი აგრონომიული სპეციალობის სტუდენტებისათვის საკონტროლო და საკურსო სამუშაოების შესასრულებლად. 1987წ. .

ო. ხარაიშვილი, თ. ციციშვილი, ო. ცუცუნაშვილი, ს. გიორგაძე, ლ. აბაშიძე. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია. მეთოდური მითითება საკურსო საკონტროლო დავალებების შესასრულებლად . 1984წ. .

ო. ხარაიშვილი, გ. გავარდაშვილი. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია წვეთური მორწყვის ეფექტურობა ფერტიგაციის გათვალისწინებით . მეთოდური მითითება . 1999წ. .

ო. ხარაიშვილი, ოთარ ცუცუნაშვილი, თეიმურაზ ციციშვილი. სასოფლო-სამეურნეო ჰიდროტექნიკური მელიორაცია საკურსო პროექტის შესადგენად . მეთოდური მითითება სატყეო სპეციალობის სტუდენტებისათვის . 1985წ. .

კ. ბზიავა, ო. ხარაიშვილი, ტუღუში გივი, ტუღუაში პაატა. სასოფლო-სამეურნეო ჰიდროტექნიკური მელიორაცია - სარწყავი სისტემების დაპროექტება. სსაუ–ს გამომცელობა, ნაწილი V. 2000წ. .

კ. ბზიავა, ო. ხარაიშვილი, ტუღუში გივი, ტუღუში პაატა. სასოფლო-სამეურნეო ჰიდროტექნიკური მელიორაცია - სარწყავი სისტემების დაპროექტება. სსაუ–ს გამომცელობა, ნაწილი IV. 2000წ. .

ო. ხარაიშვილი, გ. ტუღუში, პ. ტუღუში, კ. ბზიავა. სასოფლო-სამეურნეო ჰიდროტექნიკური მელიორაცია, მიწების მორწყვის განსაკუთრებული სახეები, გაწყლოვანება და წყალმომარაგება. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ო. თედორაძე, გ.გეგელიძე, გ.შაფაქიძე. სასოფლოსამეურნეო მანქნები. განათლება. 2002წ. .

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე თ. ცინცაძე ლ. თოფურია. სასუნთქი სისტემა ნორმისა და პათოლოგიის და ბრონქოლიზური თერაპია სიმპატომიმეტური პრეპარატებით. დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის, რეზიდენტებისა და ექიმებისათვის, გამომც. `გეორგიკა~, თბ., 2014. 2014წ. 1-156.

ლ. თოფურია, გ.ელიავა, ა.ისაკაძე, თ. ცინცაძე. სასუნთქი სისტემა ნორმისა და პათოლოგიის და ბრონქოლიზური თერაპია სიმპატომიმეტური პრეპარატებით. სტუდენტებისთვის, რეზიდენტებისთვის,ექიმებისთვის, "გეორგიკა". 2014წ. გვ.1-156.

თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, ა.ისაკაძე ლ.ბერულავა. სასუნთქი სისტემა ნორმისა დაპათოლოგიის და ბრონქოლიზური თერაპია ციმპატომიმეტური პრეპარატებით. გეორგიკა თბილისი . 2014წ. .

შ. ბაქანიძე. სასწავლო ელემენტები. სპეციალობა: ,,თაბაშირმუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟე". თარგმნა-რედაქტირება. სტუ-ს თაბაშირმუყაოს სასწავლო ცენტრი.. 2012წ. .

ზ. ოქროსცვარიძე, ი. კვირიკაძე. სასწავლო მეთოდური პროგრამა ”ფხვნილთა მეტალურგია და დაფრქვეული დანაფარები”. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

რ. კლდიაშვილი, ა. დიდიძე. სასწავლო პრაქტიკული ამოცანები ბიოორგანულ ქიმიაში. გამომცემლობა: ,,ცოდნა”, თბილისი. 2006წ. 27 გვ.