სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ფრანგიშვილი. საუბრები მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

ნ. სამსონია. საფინანსო მენეჯმენტი (დამხმარე სახელმძღვანელო). გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2003წ. .

მ. ვანიშვილი, ბადაგაძე ირინა. საფინანსო-საბანკო სტატისტიკა. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 99940-35-42-8.

მ. ვანიშვილი, ი. ფიჩხაია, ფიჩხაია ზურაბ. საფინანსო-საბანკო სტატისტიკა. მე-2 გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა. გამომცემლობა "საზოგადოება ცოდნა". 2009წ. 978-9941-0-0491-9.

ნ. გომართელი. საფრანეთის სამეფო კარის პიკანტური ისტორიები. ცოდნა. 2006წ. 99928-0-863-2.

ი. გოგოლაძე, დ. ბუჩუკური, დ. ჭელიშვილი. საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე. საქართველო ინტერნეტში. ტექინფორმი. 2004წ. 99928-995-2-2.

ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, მ. კოპალეიშვილი, ო. შატბერაშვილი. საქართველო ინტერნეტში – GEORGIA IN INTERNET. ტექინფორმი. 2004წ. ISBN 99928-995-2-2 .

ზ. ვაშაკიძე, ლეკაშვილი ე.. საქართველო საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, საქართველო მრავალმხრივ ხელშეკრულებებში. ნაწილი I. დამხმარე მეთოდური მასალები.. გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2007წ. 276 გვ..

ზ. ვაშაკიძე, ლეკაშვილი ე.. საქართველო საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, საქართველო ორმხრივ ეკონომიკურ ხელშეკრულებებში. ნაწილი III. დამხმარე მეთოდური მასალები.. გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2008წ. 170 გვ..

ზ. ვაშაკიძე, ლეკაშვილი ე.. საქართველო საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, საქართველოს ხელშეკრულებები საერთაშორისო ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან. ნაწილი II. დამხმარე მეთოდური მასალები.. გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2008წ. 230 გვ..

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვრის მინერალური შედგენილობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-639-9.

გ. მელაძე, მელაძე მ. . საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონების აგროკლიმატური რესურსები . გამომც. `უნივერსალი” . 2010წ. 978-9941-12-816-5.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონების აგროკლიმატური რესურსები. . გამომც. `უნივერსალი”. 2010წ. 978-9941-12-816-5.

დ. კერესელიძე, გია ჭანტურია, მაია ბლიაძე. საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი მე-9 კლასი. საქართველოს მაცნე. 2016წ. 978-9941-16-507-8.

პ. ნარიმანიშვილი. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატორი გეგმა, მონაკვეთი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა. ეკონომიკის სამინისტრო . 2003წ. .

გ. დურგლიშვილი, ჯ. ბარძიმიშვილი, გ. ტატიშვილი, ა. უშიკიშვილი. საქართველოს ნავთობის საბადოებზე მომუშავე ჭაბურღილების ჰიდროდინამიკური კვლევის წესები. სახელმძღვანელო დოკუმენტი, საქართველოს სათბობ ენერგეტიკის სამინისტრო. 1998წ. .

ყ. ნემსაძე. საქართველოს რკინიგზის ენერგოდანადგარების ექსპლუატაციის და უსაფრთხო მუშაობის ორგანიზაცია. . 2006წ. 99928-963-4-5.

ნ. ნავაძე, ოთარ გელაშვილი. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი. 2015წ. 978-9941-20-518-7.

ზ. ვაშაკიძე, კიკაჩეიშვილი ნიკოლოზ. საქართველოს საგადასახადო ბალანსის სტრუქტურისა და დინამიკის თავისებურებანი. დამხმარე სახელმძღვანელო.. რეგისტრირებულია სტუ-ს სარედაქციო საგამომცმელო საბჭოს მიერ. თბილისი.. 2009წ. 118 გვ..