სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, მ. კოპალეიშვილი, ო. შატბერაშვილი. საქართველო ინტერნეტში – GEORGIA IN INTERNET. ტექინფორმი. 2004წ. ISBN 99928-995-2-2 .

ზ. ვაშაკიძე, ლეკაშვილი ე.. საქართველო საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, საქართველო მრავალმხრივ ხელშეკრულებებში. ნაწილი I. დამხმარე მეთოდური მასალები.. გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2007წ. 276 გვ..

ზ. ვაშაკიძე, ლეკაშვილი ე.. საქართველო საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, საქართველო ორმხრივ ეკონომიკურ ხელშეკრულებებში. ნაწილი III. დამხმარე მეთოდური მასალები.. გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2008წ. 170 გვ..

ზ. ვაშაკიძე, ლეკაშვილი ე.. საქართველო საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, საქართველოს ხელშეკრულებები საერთაშორისო ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან. ნაწილი II. დამხმარე მეთოდური მასალები.. გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2008წ. 230 გვ..

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვრის მინერალური შედგენილობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-639-9.

გ. მელაძე, მელაძე მ. . საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონების აგროკლიმატური რესურსები . გამომც. `უნივერსალი” . 2010წ. 978-9941-12-816-5.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონების აგროკლიმატური რესურსები. . გამომც. `უნივერსალი”. 2010წ. 978-9941-12-816-5.

დ. კერესელიძე, გია ჭანტურია, მაია ბლიაძე. საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი მე-9 კლასი. საქართველოს მაცნე. 2016წ. 978-9941-16-507-8.

პ. ნარიმანიშვილი. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატორი გეგმა, მონაკვეთი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა. ეკონომიკის სამინისტრო . 2003წ. .

გ. დურგლიშვილი, ჯ. ბარძიმიშვილი, გ. ტატიშვილი, ა. უშიკიშვილი. საქართველოს ნავთობის საბადოებზე მომუშავე ჭაბურღილების ჰიდროდინამიკური კვლევის წესები. სახელმძღვანელო დოკუმენტი, საქართველოს სათბობ ენერგეტიკის სამინისტრო. 1998წ. .

ყ. ნემსაძე. საქართველოს რკინიგზის ენერგოდანადგარების ექსპლუატაციის და უსაფრთხო მუშაობის ორგანიზაცია. . 2006წ. 99928-963-4-5.

ნ. ნავაძე, ოთარ გელაშვილი. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი. 2015წ. 978-9941-20-518-7.

ზ. ვაშაკიძე, კიკაჩეიშვილი ნიკოლოზ. საქართველოს საგადასახადო ბალანსის სტრუქტურისა და დინამიკის თავისებურებანი. დამხმარე სახელმძღვანელო.. რეგისტრირებულია სტუ-ს სარედაქციო საგამომცმელო საბჭოს მიერ. თბილისი.. 2009წ. 118 გვ..

გ. მაღალაშვილი, ი.ახვლედიანი. საქართველოს სანახელავო ქვები. ტექნ. უნივერს. გამომცემლობა თბილისი. 151 გვ.. 2017წ. .

ი. აქუბარდია. საქართველოს სასამართლო სისტემა. "მერიდიანი". 2001წ. .

ვ. ხრუსტალი, თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა უდავო წარმოების წესით იურიდიული ფაქტების დადგენის შესახებ. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 310– 316–ე მუხლების კომენტარი.. გამომცემლობა "სანი".. 2003წ. 99940–18–09–4.

ე. კალანდაძე. საქართველოს ქალაქების საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურა (1920-1950) მ.ქოჩაკიძე. . კერძო გამომცემელი. 2006წ. .

ე. შენგელია, რ. დიაკონიძე, გ. გავარდაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, ზ. ვარაზაშვილი, თ. სუპატაშვილი, ბ. დიაკონიძე. საქართველოს შავიზღვიპირა კურორტების მოკლე დახასიათება, ზღვის აკვატორიაში და მასში ჩამდინარე წყლის ხარისხის შეფასება. . გამომცემლობა „უნივერსალი“, . 2016წ. თბილისი. .

ა. ზენაიშვილი. საქართველოს შრომის კოდექსის პრობლემები. პოლიგრაფისტი. 2015წ. 978-9941-0-7852-1.

ნ. თოფურია. საქმიანი და კომერციული ელექტრონული დოკუმენტების შექმნა. თბილისი. 2017წ. 978-9941-0-9841-8.