სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩხეიძე. საწარმოო ავარიები და კატასტროფები. CD 401. 2011წ. .

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. საწარმოო გარემოს ჰიგიენური უსაფრთხოება. სტუ. 2012წ. .

ჟ. ორაგველიძე, ნ. ლორთქიფანიძე. დ. ლალაშვილი. საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი. სტუ. 2008წ. გვ. 233.

ნ. ლორთქიფანიძე. დ. ლალაშვილი. საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 2008წ. გვ. 224.

ლ. ჩხეიძე. საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა. CD 404. 2011წ. .

ლ. ბოჭოიძე, ჟ.ორაგველიძე, თ.კილაძე. საწარმოო მენეჯმენტი. სტუ-ს გამომცემლობა. 0წ. .

ჟ. ორაგველიძე, თ.კილაძე. ლ. ბოჭოიძე. საწარმოო მენეჯმენტი. სტუ. 2009წ. 978-9941-14-442-4. გვ. 45.

თ. კილაძე, ჟ.ორაგველიძე. საწარმოო მენეჯმენტი. სტუ. 2009წ. მეთოდური მითითება..

გ. ხვიჩია. საწარმოო პროცესები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-226-0.

გ. ხვიჩია. საწარმოო პროცესები (ნაწილი მეორე). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-687-9.

გ. ხვიჩია. საწარმოო პროცესები მანქანათმშენებლობაში (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-14-912-2.

თ. გერკეული. საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (ლექციების კონსპექტი). თბილისი, . 2009წ. http:// gtu. ge/books/Sacarmoo proeqrebis avtomatizacia. pdf 38 გვ .

თ. გერკეული. საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია მანქანათმშენებლობაში (პრაქტიკული სამუშაოები). გადაცემულია გამოსაცემად. 0წ. .

ო. ტომარაძე. საწარმოო პროცესების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა. სტუ. 2015წ. 978-9941-20-568-2.

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. საწარმოო სანიტარია და შრომის ჰიგიენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-99940-949-6-7.

ნ. ჯვარელია, ლ.ჩხეიძე. საწარმოო სანიტარია და შრომის ჰიგიენა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ლ. ბოჭორიშვილი, მანანა თოფურია. საწარმოს ეკონომიკური დამუშავება და ფინანსები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 978-9941-28-035-1.

თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი. საწარმოს მართვის ავტომატიზებული სისტემა 1c:. მეთოდური პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის . თბილისი. ”IBS ინტეგრირებული ბიზნეს გადაწყვეტილებები”.. 2012წ. ISBN 978-9941-0-4663-6.

ნ. მაჭარაშვილი. სახალისო მათემატიკა მოსწავლეებისათვის. პირველი ნაწილი. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2000წ. .

ე. ყუბანეიშვილი. სახეთა გარჩევის მეთოდები. . 2011წ. .