სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

რ. თედორაძე. . . წ. .

ნ. ნავაძე. . . 0წ. .

მ. მილაშვილი, გ.ჩაჩუა. არქიტექტურული ინტერვენცია თბილისის ისტორიული ცენტრის მაგალითზე. . კამარა .თბილისი. სტუ.. 2006წ. #2(5) .

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. გარე ვაჭრობა-დროებითი მოვლენა თუ საზოგადოების განვითარების ლოგიკური შედეგი. . კავკასიის მაცნე . 2003წ. .

ზ. ეზუგბაია, კ. კახაძე, ი. ირემაშვილი. ისტორიული ნაგებობების რეკონსტრუქცია და გამაგრება . ,,მშენებლობა. 2010წ. #4(19).

ი. იორდანიშვილი, იორდანიშვილი ი., ჭარბაძე ზ., ირემაშვილი ი., იორდანიშვილი კ.. მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2009წ. 64, გვ.104-113.

ვ. თევზაძე, Натишвили О., Далиани К.. Потери напора по длине в гиперконцентрированных наносами селевых потоках при абстрактно равномерном. Труды Институт водного хозяйства Грузии, Тбилиси.. 2010წ. .

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე და ვ. გაფრინდაშვილი, . მდუღარე შრის პირობებში ბარიტის ფლოტოკონცენტრაციის აღდგენის საკითხისათვის, . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2007წ. , # 2,2007,5 გვ.;.

ვ. ზვიადაური, М.Тедошвили, М.Челидзе. O генерировании и устойчивости субгармонических резонансных колебаний в электромагнитных вибровозбудителях . Междунар. ж.-л “Проблемы прикладной механики”. 2005წ. №3 (20/1), с.90-95.

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზ. Волновые вариаторы . Georgiam Engineering News. 2009წ. № 3.

რ. დიაკონიძე, И.В. Хубулава, Х.Л. Кикнадзе, Ф.Н. Лордкипанидзе, М.З. Наврозашвили. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПЛАНЕТЫ И ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ . Экологические системы и приборы. 2008წ. #9.

თ. მაღრაძე, ლ. იმედაძე. ფოლადის კოლოფის ფორმის გადახურვები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #4(19) გვ 69-72.

მ. კუბლაშვილი. Численное решение задачи трещины продольного сдвига в упругом теле . Международный научный журнал . GEN .. 2003წ. 1; ст. 41–43;.

ვ. ზვიადაური. ვიბრაცია, მისი მეტამორფოზები და მართვა. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2008წ. №3.

ლ. ხვედელიძე. პრივატიაზცია განათლების სისტემაში – ჯერ გავარკვიოთ, რისი მესაკუთრე უნდა იყოს სახელმწიფო . საერთაშორისო სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი „მაკრო–მიკრო ეკონომიკა“. 1999წ. N 7–8, თბ., გვ 34-35, 82.

ლ. ხვედელიძე. 1991- 1995 წლებში კულტურის განვითარების ზოგიერთი ეკონომიკური მაჩვენებლის ანალიზი. სმედმსის შრომების კრებული - საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ტ. I. გვ. 490-493. . . 1996წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, E. Moistrapishvili, N.Rurua. About development of special technical schedule providing in post-soviet countries railway transport and its infrastructure’s safety. International scientific journal PROBLEMS OF MECHANICS. 2011წ. #1 (42), pp.80-86.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ.ჭელიძე, ა. გოგავა. Application of vibration in the wall plastering-covering and cleaning works. International scientific journal ”Problems of Mechanics”. 2009წ. # 4(37), p. 53-57.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი, ცოცხალაშვილი მირიანი. Influence of various parameters on the scuffing load and module of the gear transmissions. International scientific journal : Georgian scientific news. 2010წ. # 3(7).

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი, ცოცხალაშვილი მირიანი. Problems of Wheel-Rail System vibrations. Scientific journal of IFToMM ”Problems of Mechanics". 2010წ. # 4(41).