სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. წითელი მწვავე ჭოტოსანი წიწაკის ნახევარ-ფაბრიკატიდან დაფქული წიწაკის წარმოების უნარჩენო ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 129.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. წითელი მწვავე ჭოტოსანი წიწაკის ნახევარ-ფაბრიკატის ფორმირების პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები, ქ.თბილისი,. 2004წ. ტომი 7,გვ105ა.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ხავერდას ყვავილების ხელოვნური შრობის ოპტიმიზაცია. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №12, გვ. 113.

ლ. ბერიკაშვილი, რ. აბულაძე, ი. მახარაშვილი. “ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და ტენდენციები საქართველოში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. აჟარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ტურიზმი, კურორტები და ბიზნესი“.. 2014წ. გვ. 458-462.

Д. Чуткерашвили, მ.თხინვალელი, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია, ლ.ცერცვაძე. " საქართველოს მსხვილი სამთამადნო წარმოების მიმდებარე ტერიტორიების მძიმე ლითონებით დაბინძურების ბიორემედიაცია". ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2004წ. XV გვ.71.

E. Kristesiashvili, Z. Balamtsarashvili, G. Gratiashvili, T. Anjafaridze. "To question of dynamic processes analysis and synthesis in drives compleqs mexanikal systems" . International federation for the promotion of mexanizm science . 2010წ. №1(38), გვ. 39-49..

Е. Чристесиашвили, ჯ. ბახტაძე, მ. სამადაშვილი. "Устроиство для мониторинга структурной целостности магистрального трубопровода" . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №19, გვ. 23-24..

ბ. იმნაძე. "ბუნებრივი კავშირების დამყარება მონათესავე დისციპლინებს შორის რუსული ენის სწავლებისას". საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.. 2005წ. შრომები 6. გვ. გვ.60-67.

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე. "დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასება უკუგაბნევის მეთოდით". საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2007წ. №20, გვ. 43-48.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე, ი. რაევსკაია. "ფთორიანი ნატურალური სასმელი წყლების თავისებურებანი და საქართველოში მათი გამოყენების პერსპექტივები". "სამთო ჟურნალი" . 2009წ. 2 (23), გვ. 76-79.

ზ. ხვედელიძე, ტატიშვილი მ,, ზოტიკიშვილი ნ,, სამხარაძე ი.. "ჰაერის მიკროცირკულიაციური პროცესები და კლიმატური თავისებურებანი თბილისის ტერიტორიაზე". სტუ ჰიდრომეტეირილოგიური ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებული შრომათა კრებული. 2019წ. ტ. 125, გვ. 99-104,.

ა. ბეჟანიშვილი, ა.გრძელიძე, ნ.მემარნიშვილი. +საქართველოში 1990-2007 წლებში საწარმოებში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფდაავადებების ანალიზი . სამთო ჟურნალი №2 (27), . 2011წ. .

ა. დემეტრაშვილი. ,, 2009-2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში - ფარგლები, მიმართულება, შედეგი“. შესავალი ნარკვევი (15 გვერდი) წიგნში ვოლფგანგ ბაბეკი, სტივენ ფიში, ცენო რაიჰენბეჰერი. კონსტიტუციის გადასინჯვა -საქართველოს გზა ევროპისაკენ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), . 2012წ. თბილისი.

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С. , Беденашвили Б. , Мачкалова Н.. ,, Блеск". Отчет по НИР. 1964წ. Закрытая тема .

Л. Куталадзе, Чантуриа Г., Каракозов К., Татарашвили Р.. ,, Резонансное комбинационное рассеяние света в боратном стекле". Georgian Enginiering News. 2005წ. N4, стр. 120-122.

ი. სამხარაძე, თ. დავითაშვილი, ნ. ზოტიკიშვილი, გ. გელაძე. ,,ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების მათემატიკური მოდელირება ექსტრემალურ შემთხვევებში” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . 2011წ. ტ.116. თბილისი. გვ. 93-96. ISSN1512-0902..

ბ. ცხადაძე. ,,ინჟინერი _ XXI’’. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’. 2012წ. #4, გვ. 110-114.

L. Mdzinarishvili. .Continuous cohomology and weak homotopy, . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute . 2009წ. vol. 149,55-64..

ლ. ხვედელიძე. 1991- 1995 წლებში კულტურის განვითარების ზოგიერთი ეკონომიკური მაჩვენებლის ანალიზი. სმედმსის შრომების კრებული - საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ტ. I. გვ. 490-493. . . 1996წ. .

ი. რამიშვილი, ფ. დვალიშვილი. A Theorem on the Continuity of the Minimum of an Integral Functional for one Class of Optimal Problems with Distributed Delay in Controls . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, . 2013წ. A. Razmadze Mathematical Institute.