სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21737 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. სუბტროპიკული ხურმის ხელოვნური შრობის ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 16.

ბ. იმნაძე. ”მასობრივი კომუნიკაცია და ადამიანის სულიერი სიმდიდრე” . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება.. 2010წ. შრომები . N2 (17), (გვ.92-96).

ბ. იმნაძე. ”უმაღლესი სასწავლებლის საგანმანათლებლო სივრცე და მასში კულტურათა აქსიოლოგიური დიალოგი”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. . 2006წ. შრომები 8.(გვ.94-99).

R. Gogaladze, M. Vazagashvili, B. Churchelauri, G. Metreveli. Axis metric oscillations of cylinders from materialwith variousparameters of nucleus of shear and volummetrig relaxation. PROBLEMS OF MECHANICS International scientific journal. 2009წ. #1 (34) Tbilisi 2009 p.80-84 ISSN1512-0740.

ვ. ზვიადაური, М.Тедошвили, М.Челидзе. O генерировании и устойчивости субгармонических резонансных колебаний в электромагнитных вибровозбудителях . Междунар. ж.-л “Проблемы прикладной механики”. 2005წ. №3 (20/1), с.90-95.

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზ. Волновые вариаторы . Georgiam Engineering News. 2009წ. № 3.

რ. დიაკონიძე, И.В. Хубулава, Х.Л. Кикнадзе, Ф.Н. Лордкипанидзе, М.З. Наврозашвили. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПЛАНЕТЫ И ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ . Экологические системы и приборы. 2008წ. #9.

Р. Гогаладзе, Т. Буадзе, ბაღაშვილი ვ. გიორგაძე. Методика исследования сопряженных поверхностей пространственной передачи зубчатых зацеплений. GEORGIAN ENGENEERING NEWS, ISSN 1512 – 0287. 2009წ. 1(vol.49), 2009 GFID GEN Ldt p.99-100.

მ. გურამიშვილი. Русско-Французские отношение в 80-х годах XVIII века и Грузия. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N.20,გვ.108-114.

ფ. დიდებაშვილი. ადამიანი ,,რაციონალურ სამყაროში“(მაქს ვებერის მიხედვით). გამ. ,,უნივერსალი", საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია, კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“. 2015წ. №19, 2015, გვ.144–160.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ბადრიჯანის შრობის რეჟიმის ოპტიმიზაცია საწარმოო პირობებში. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 74.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. დაფქული მწვავე წითელი წიწაკის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგია. “მწვანე დედამიწა”, ენერგეტიკული ფორუმი, შრომათა კრებული, ქ. თბილისი. 2003წ. გვ. 118.

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. თეტა და თეტა* ფუნქციების თვისება მუდმივი მოცულობითი ძალების დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №1(28).

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. კისელის მშრალი კონცენტრატების სორბციული მახასიათებლების გამოკვლევა. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 156.

ფ. დიდებაშვილი. პიროვნების თვითრეალიზაცია საზოგადოებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. 2009წ. №19, თბილისი, გვ.147-152.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი, სხულუხია დ.. სადილის კერძების მშრალი კონცენტრატების წარმოების ტექნოლოგიის საკითხისათვის. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 71.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი, სხულუხია დ., რეხვიაშვილი მ., კორაშვილი ი., მაღრაძე გ.. სადილის პირველი კერძების კონცენტრატების ხარისხობრივი მახასიათებლების და ჰიგროსკოპიული თვისებების გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ.177.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. საკვები კონცენტრატების გამოყენების პერსპექტივები სამთო ტურიზმში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №16, გვ. 163.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. საშრობი დანადგარები ხილისა და ბოსტნეულის გასაშრობად. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2009წ. ტომი 23.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. სუბტროპიკული ხურ-მის ხელოვნური შრობის ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები ,ქ.თბილისი. 2004წ. ტომი 7, გვ16.