სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა. "ტურიზმის უსაფრთხოების კრიმინოლოგიური ასპექტები". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2013წ. #1(7-8) გვერდი 6,თბილისი.

ჯ. გაბელია. "უკიდურესი აუცილებლობისა და ბრალის ურთიერთ დამოკიდებულების პრობლემა სისხლის სამართალში". სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „ინტელექტუალი“ . 2014წ. #26..

ე. თევზაძე. "ქ.თბილისის ისტორიული ცენტრის საცხოვრებელი გარემოს რეკონსტრუქციის ზოგიერთი ხერხი". სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული თემაზე _" საქართველოს ქალაქების განვითარება და რეკონსტრუქცია. 1990წ. #12.

ჯ. გაბელია, ლელა წიკლაური. "ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია-სისხლის სამართლებრივი პროცესის ქვაკუთხედი " . „სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“ . 2013წ. #1 (10).

ი. გაბისონია. "ქონებაზე ყადაღის დადება ძველი და ახალი საგადასახადო კოდექსის მიხედვით". "თემიდა". 2011წ. #5(7) გვ.126-132.

ე. გვენეტაძე, თ. ნუცუბიძე. "ცივი ომი"- ცივი გონებით. საისტორიო ვერტიკალები 21. 2010წ. .

ა. ტალიაშვილი. "ძველი ათენის დემოკრატიული, მმართველობა, სასამართლო და პროცესი". ჟურნალი "თემიდა". 2009წ. #2(4) , თბილისი.

ა. ტალიაშვილი. "ძველი რომის სისხლის სამართლის პროცესი". ჟურნალი "თემიდა". 2010წ. #4 (6), თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "წერილი საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2008წ. #1(2) გვერდი 4, თბილისი.

ვ. შურღაია, ვ. შურღაია. "წინსვლა საკვებისათვის წყლისა და სოფლის განვითარების საკითხებში" . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63, გვ 71-76.

მ. ფოჩხუა. 'ხიდების ქალაქმაფორმირებელი როლის ანალიზი". მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. N1(19) გვ.210-214.

დ. ზარნაძე, D.Ugulava. (with D.K.Ugulava) Algorithms of approximation of continuous functions on open intervals. (Russian). Tr., Inst. Vychisl. Mat. Im. N. I. Muskhelishvili 29, No.1, 139-145 . 1990წ. 29, No.1, 139-145 .

N. Shavlakadze, L. Gogolauri. , Contact problem of bending of a rectangular elastic plate with an elastic inclusion. Proc. A Razmadze Math. Institute. 2001წ. vol.126, p. 26-35..

ი. გაბისონია. ,"საპროკურორო სამართლი". . 2015წ. .

ა. დემეტრაშვილი. ,,2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში -მოლოდინი, შედეგი“. ,,რომან შენგელიას მიძღვნილი საიუბილეო კრებული“. 2012წ. თბილისი.

ნ. ლომიძე. ,,Гендерные аспекты конструирования образа женщины- политика'' . სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2016წ. გვ.28-31 ISBN 078-9941-0-8650-2.

ი. კეცხოველი. ,,Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века”. ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია. ფოლკლორისტიკა”, მოხსენებათა შინაარსების კრებული. Из. Меридиан, Тб. . 2010წ. გვ. 455-456.

ს. გრიგალაშვილი. ,,არქტიკა-ახალი გეოპოლიტიკური არენა''. ჟურნალი -,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ. 1(5) გვ. 273-280.

ი. კეცხოველი. ,,გენდერული თანაფარდობა და კოლექტივისტური კულტურა ქართულ თანამედროვე კულტურაში” . ,,საისტორიო ვერტიკალები”. 2011წ. .

ნ. ლომიძე. ,,გენდერული მიდგომა, როგორც პოლიტიკური კულტირის აუცილებელი ფაქტორი''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუ–ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. . კონფერენციის შრომები,,მსოფლიო და გენდერი''. 2012წ. N1,გვ.46–48.