სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ღვინეფაძე. საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში ადმინისტრაციულ საქმეთა წარმოების სისტემა ტექნიკური პროექტი. "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი". 2003წ. V1.00 .

ვ. ხრუსტალი. საკასაციო სასამართლოს სამართლებრივ შეფასებათა სავალდებულო ხასიათი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო– პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2009წ. №2, 10 გვერდი.

ვ. ხრუსტალი. საკასაციო საჩივრის შემოწმების ფარგლები. თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ჟურნალი "მაცნე". 2006წ. №1, 12 გვერდი.

დ. ბლუაშვილი, ა.ოქროსცვარიძე. საკენის მადნიანი ველი (კავკასიონი; სვანეთი): ფორმირების ძირითადი ფაქტორები და პერსპექტივები. შრომათა კრებული მიძღვნილი გ. ზარიძისა და ნ. თათრიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. თბილისი. 2010წ. .

მ. ხარხელი. საკვანძო კომპეტენციების თავისებურებები საცალოდ მოვაჭრე მაღაზიებში და მენეჯერის როლი ამ სისტემაში. ახალი ეკონომისტი. 2013წ. 2.

ი. სარჯველაძე, ჯ. ჯინჭარაძე, ნ. მიქავა. საკვები ბალახები და მათი მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2015წ. #12 (56), დეკემბერი. 2015წ. 31-33..

თ. მათითაიშვილი, რ. კლდიაშვილი, ი. ლაგვილავა. საკვები და მიკროელემენტები . საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია, ISBN. 2013წ. .

ნ. იმნაძე, დ.რაზმაძე, ე.ბიბილური, ზ.ჩაქსელიანი, ც.სიხარულიძე, გ.გაზდელიანი, მ.ლიპარტელიანი. საკვები ელემენტების შემცველობა ქვემო ქართლის ძირითადი ტიპის ნიადაგებში. რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2009წ. ტ. IV-V, გვ. 195-198.

ე. მისაბიშვილი, გ. გოგიჩაძე. საკვები ცხიმებისა და ონკოგენეზის შესაძლო ურთიერთკავშირის საკითხისთვის. . საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. A, ტ. 28. 2002წ. ტ. 28, #5-6, გვ.519-523..

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. საკვების აუცილებელი შემადგენლობა და მნიშვნელობა. . 1997წ. .

ი. სარჯველაძე. საკვების დამზადების თანამედროვე მდგომარეობა და შენახვის პერსპექტიული ტექნოლოგიები. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2014წ. #5 (37), მაისი. 2014წ. 24-27..

ი. სარჯველაძე. საკვებწარმოების დარგის განვითარება რენტაბელური მეცხოველეობის საფუძველია. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2014წ. #7 (39), ივლისი. 2014წ. 24-27..

ნ. ნადარეიშვილი, ნოდარ ძიძიკაშვილი. საკლუბო დასვენების სისტემა ტურიზმის ინდუსტრიაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ . 2007წ. შრომები, 10. გვ.196-201..

თ. მაჭავარიანი. საკომუნიკაციო სივრცის ცნების გააზრებისათვის ლინგვოპრაგმატულ პარადიგმაში. საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი "Scripta manent". 2013წ. #4 (20), გვ. 54-58.

ნ. ბაღათურია. საკონიაკე სპირტების დაჩქარებული დავარგების ტექნოლოგია . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2006წ. №15, გვ. 188-192.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული. საკონიაკე სპირტებსა და სპირტიან ნაყენებში ეთილის სპირიტის განსა- ზღვრის დაზუსტებული მეთოდი. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 68-70.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. საკონიაკე სპირტებსა და სპირტიან ნაყენებში ეთილის სპირტის განსაძღვრის დაზუსტებული მეთოდი. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 68-69.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. საკონიაკე სპირტებსა და სპირტიან ნაყენებში ეთილის სპირტის განსაძღვრის დაზუსტებული მეთოდი. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 68-69.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. საკონიაკე სპირტის დაჩქარებული დავარგების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის . 2006წ. №15, გვ. 188-192.

გ. ბელთაძე, ნ. ჯიბლაძე. საკონკურსო ამოცანის გადაწყვეტა ბუნების წინააღმდეგ თამაშის მოდელის ანალიზით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. № 1(14), გვ. 13-26.