სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი. სალექსიკონო ერთეულთა აღწერა ლექსიკური ფუნქციების მიხედვით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №10, თბილისი, გვ. 181-186.. 2006წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. სალი შენადნობის საქშენის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესის ოპტიმიზაცია. სტუ სტუდენტთა 71 ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2003წ. 29გვ.

ჯ. გიგინეიშვილი, ი. ტიმჩენკო, გ. ჩიკვაიძე, დ. გიგინეიშვილი. სალიბაურის სასმელი წყლის რეზერვუარებისა და დამხმარე ნაგებობის დაფუძნების, კომპიუტერული მოდელირებისა და პროექტირების თავისებურებანი . მშენებლობა. 2010წ. №01(16).

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე, ი.სალაძე. სალმონის თეორემა და მისი კერძო შემთხვევები. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2010წ. #1-2 (37-38) გვ.32-33.

ბ. ცხადაძე. სამა, სამაია (სამაი, სამანა) და თავმოსამე ლექსემათა ეტიმოლოგიისათვის. თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2004წ. #2, გვ. 187-195.

კ. ფხაკაძე, სოფო შინჯიკაშვილი. სამაგისტრო თემის - „მათემატიკური მეთოდებით აგებული წესებზე დამყარებული ქართულ - ფრანგულ - ინგლისური ავტომატური მთარგმნელი“ - პირველი შედეგები. შედეგები, ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2017წ. ISSN, , N11(II), გვ.121-164.

ი. გოგუაძე, ხარებავა შალვა. სამაგრ კოლონებზე მოქმედი წნევის განსაზღვრა ქანების რეოლოგიური თვისებების მიხედვით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 96-102..

ც. დიასამიძე. სამაგრელო–ზემო სვანეთის ჰელოენერგეტიკული რესურსები. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.114.

თ. ლოლაძე, ვ. კოპალეიშვილი თ. ლოლაძე ხ. ანანიაშვილი ე. ჩხიკვაძე გ. შიმბორი. სამაგრი და სატუმბო – საკომპრესორო მილებისათვის განკუთვნილი 40 ГТ ფოლადის ელექტროქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. . 2006წ. ISSN-1512-0457, #17, 103-110 გვ..

მ. თანანაშვილი, ნ. კვაჭაძე. სამაგრის დატვირთვის პროცესზე სანგრევის გავლენის განსაზღვრის ექსპერიმენტალური მეთოდების ანალიზი. ენერგია. 2009წ. N3, გვ. 30-32.

თ. ბერიძე, ქაჯაია ლ.. სამაგრის სისქის ცვლილების ოპტიმალური კანონის დადგენა მასალის პლასტიკურობის თვისებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", ISSN 1512-0740. 2007წ. #4, გვ. 170-177.

ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა, ზ. ალანია. სამამულო წარმოების ქაცვის ნედლეულის ტექნო-ქიმიური თავისებურებანი. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2006წ. # 15, გვ. 164.

Дж. Уфлисашвили, ზ. უფლისაშვილი, თ.მჭედლიშვილი, გ.გოლეთიანი. სამანიპულაციო რობოტის მრავალბმული ამძრავთა სისტემის დინამიკის მოდელირებისათვის. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2008წ. 4. გვ.99-104უაკ621.007.

ლ. ქისიშვილი, ნ. ნიკვაშვილი. სამანქანათმშენებლო დეტალის 3D მოდელის აგება პროგრამა Autocad -ის გამოყენებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #3.

დ. ნატროშვილი, ო. ქარჩავა. სამანქანო ტექნოლოგიებით მემცენარეობის პროდუქტების წარმოებისათვის საჭირო ტრაქტორების რაოდენობის პროგნოზირება . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2012წ. მოამბე, #30, გვ.4012-4016.

ჯ. ჯანჯღავა. სამართალი და დემოგრაფია (ძველრომაული ასპექტები და თანამედროვეობა )დემოგრაფიისა და სოციალოგიის პრობლემები.. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები, შრომების კრებული ტ.I გვ.248-255. 2001. 2001წ. გვ.248-255.

ნ. მაისურაძე. სამართალი და მისი შემოქმედებითი ასპექტები. ილ.ჭავჭავაძს სახ.თბილისის უნ-ტი,სამეცნიერო ძიებანი.. 2007წ. IIIტ. გვ.195-115..

რ. ანდრიაშვილი. სამართალი ძველ აღთქმაში (სოციალური ფილოსოფიური ასპექტები). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2009წ. N14, გვ. 102-106.

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ.. სამართლებრივ-საძიებელი ავტომატიზებული სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. სამართლებრივ-საძიებო ავტომატიზებული სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, მართვის ავტომა¬ტიზებული სისტემები #2(18), თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .