სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მექვაბიშვილი. სამთო საწარმოებიდან გამოსული ჩამდინარე წყლების საკითხები . ჰიდროინჟინერია 2(5), ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი, ნ.ჯიქია. სამთო საწარმოების ტვირთბრუნვაში უწყვეტი რეჟიმის ტრანსპორტის გამოყენებით მიღებული შედეგების ანალიზი.. სამთო ჟურნალი № 2 (35), . 2015წ. .

გ. ლობჯანიძე, გ. ხეცურიანი, თ. ბუტულაშვილი, დ ლაბაძე. სამთო საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის შეფასების აქტუალური ასპექტები. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2016წ. 2016. № 1(36), გვ. 77–88.

ნ. მუმლაძე, ო. გელაშვილი. სამთო ტრაქტორის მექანიზმებისადმი წინააღმდეგობის კოეფიციენტის სიდიდის დადგენა. ჟურნალი ტრანსპორტი. 2007წ. #2(26).

ნ. მუმლაძე. სამთო ტრაქტორის ჩარჩოს გასწორების ავტომატური რეგულირების სისტემის განტოლების შედგენის შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2005წ. #3.

ე. ბალიაშვილი. სამთო ტურიზმის განვითა რების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი „გადასახადები“. 2015წ. , #11-12.

ხ. ირემაშვილი, თ.გველესიანი. გ.ბერძენაშვილი. გ.ნადარაია.. სამთო ღრმა წყალსაცავში წყალსაშვი ფარებით გადადინების ნაკადის მართვის მეთოდიკა მცირეამპლიტუდიანი ტალღების თეორიის განტოლებების ანალიზური ამონახსნის გამოყენებით. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2016წ. №3(79), გვ.14-18. ISSN 1512-0120.

ჟ. პეტრიაშვილი, ლ.ცერცვაძე. თ. იაშვილი. შ. პეტრიაშვილი. სამთო წარმოების ნარჩენების ბიოქიმიური გამდიდრების ეფექტურობის შეფასება.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2012წ. ტ38.N4..

გ. ხელიძე, მ. ბაშარული. სამთო წყალსაცავების დალამვის პროცესის ანალიზი და მისი გავლენა წყალსაცავის ენერგეტიკულ პოტენციალზე. ენერგია . 2012წ. #1(61), .29-32.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ლ.ბაჩიაშვილი, მ.ტაბატაძე. სამთო-გადამამუშავებელი საწარმოების რისკ-ფაქტორების გავლენა მცირე მდინარეთა ეკოლოგიურ სიტუაციაზე (მდ.კაზრეთულა და მაშავერა). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენი. 2005წ. 172, N3, გვ.552-554, თბილისი.

გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი, მ.ტაბატაძე. სამთო-გადამამუშავებელი საწარმოების რისკ-ფაქტორების გავლენა მცირე მდინარეთა ეკოლოგიურ სიტუაციაზე (მდ.კაზრეთულა და მაშავერა). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენი. 2005წ. 172, N3, გვ.552-554, თბილისი.

ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი, მ.ტაბატაძე. სამთო-გადამამუშავებელი საწარმოების რისკ-ფაქტორების გავლენა მცირე მდინარეთა ეკოლოგიურ სიტუაციაზე (მდ.კაზრეთულა და მაშავერა). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენი. 2005წ. 172, N3, გვ.552-554, თბილისი.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე. სამთო-გეოლოგიური საინჟინრო გრაფიკიფ საუნივერსიტეტო კურსის თანამედროვე საფუძვლები . სგმა “მოამბე” . 2005წ. N 6 ISSN 1512-102X.

G. Magalashvili. სამთო-მომპოვებელ კომპლექსის ზოგიერთ საბადოზე ნარჩენების გამოყენების შესაძლებლობის საკითხისადმი. International Conference “Applied Ecology: Problems, Inovations”. JcaE-2015. (თბილისი-ბათუმი), . 2015წ. გვ.286-287.

ნ. რატიანი. სამთომოპოვების საწარმოებში შრომის ფსიქოფიზიოლოგიური ასპექტები. სამეცნიერო ჟურნალი ''ინტელექტი''. 2002წ. №2(13).

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. სამი არგუმენტის ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლებისა და ამავე არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ჯამის სახით წარმოდგენილი სამცვლადიანი ფუნქციის მათემატიკური მოდელი.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2005წ. 1-3, გვ. 35-39. .

ნ. დურმიშიძე. სამი იმპერიული პრინციპი და რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“ . 2012წ. N26, გვ. 211-217.

რ. ბიწაძე, ს. ბიწაძე, მ. ბარბაქაძე. სამი წრეწირის მხები წრეწირის აგება ჟერგონის მეთოდით . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათშენებლობა“, . 2015წ. №1(32), 158-163..