სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჩიგოგიძე. საკონკურსო პროექტების შეფასების ექსპერტული სისტემა. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. . 2014წ. ISSN 2233-3266. №4, 87-96 გვ.

ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი. საკონტაქტო ზედაპირების ოპტიმალური პარამეტრების კვლევა და ანალიზი. სტუ-ს შრომები № 2, (488). 2013წ. .

ნ. ბუთხუზი. საკონტეინერო გადზიდვების მართვის ეფექტური სისტემის დამუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. 27-30.

ვ. ქართველიშვილი, მ. შილაკაძე, მ. ბარბაქაძე, რ. ქელდიშვილი. საკონტეინერო ტერმინალში მომუშავე ხარიხა ამწეს შეერთებების გაანგ არიშება ამტანობაზე ზღვრული ძაბვების მეთოდით. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო შრომების კრებული ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2009წ. #4 (16).

მ. შილაკაძე, ვ.ქართველიშვილი, რ.ქელდიშვილი. საკონტეინერო ტერმინალში მომუშავე ხარიხა ამწის შენადუღი შეერთებების გაანგარიშება ამტანობაზე ზღვრული ძაბვების მეთოდით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. ISSN 1512-3537, №4(16).

თ. ჯაგოდნიშვილი. საკრალური და სეკულარული პუბლიცისტურ ტექსტებში. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2012წ. №3 (6), გვ. 93-96.

თ. სუხიაშვილი. საკრედიტო მომსახურების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. , , . სტუ-ს შრომები. 2010წ. № 2(7), გვ. 227-232..

ე. ქრისტესიაშვილი, ი. გოგოლაძე, რ. მახვილაზე. საკრედიტო რისკები და იპოთკური ბაზრის გავლენა მშენებლობაზე. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2018წ. 4(47), 4 გვ..

რ. ბურდიაშვილი. საკრედიტო რისკი და მისი მართვის სირთულეები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #10, გვ. 88-92..

თ. ცაბაძე, ი.ჭელიძე, ნ.გეგუჩაძე. საკრედიტო რისკის შეფასება ფაზი მიმართებების გამოყენებით. ბიზნეს-ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2017წ. №1-2, გვ.164-168.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. საკუთარი და უცხოური ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმალური თანაფარდობის რეგულირების მექანიზმები. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 9-10.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საკუთარი და უცხოური ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმალური თანაფარდობის რეგულირების მექანიზმები . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 9-10.

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. საკუთარი წონის მოქმედებით გაჭიმული და განივი მიმართულებით წაროქმნილი მოცულობითი ძალებით შეკუმშული სხეულის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №2(19).

გ. გოგოლაძე. საკუთრების არსის გარკვევისათვის . ეკონომიკა. 2011წ. N3.

დ. გუბელაძე, ს. პავლიაშვილი. საკუთრების ფორმები და საბაზრო ურთიერთობები საქართველოში. . საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „სოციალურ–ეკონომიკური განვიითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები“ .. 2013წ. გვ.182–186, ქუთაისი ..

ს. პავლიაშვილი. საკუკუთრებითი ურთიერთობების ტრანსფორმაცია და პერსპექტივები საქართველოში.. საქ. ეკონომიკის მეცნიერებათა აკადემია. 2013წ. გვ.158.

მ. ბეგიაშვილი. საკულტო ნაგებობები საქართველოში. სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, . 2010წ. 2010წელი.