სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე. სალაპარაკო და პაკეტურ ტრაფიკებს შორის საინფორმაციო რესურსების განაწილების პარამეტრების აწყობის მეთოდიკა. სტუ, შრომები, "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. № 1(10). თბილისი 2011, გვ.183-185..

რ. ენაგელი, დ. აბზიანიძე, გ.ჩქარეული. სალექ მანქანაში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2011წ. #1-3, 2011, გვ56-61.

გ.ჩქარეული. სალექ მანქანებში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, № 3, თბილისი, 2011. 2011წ. .

რ. ენაგელი, რ. ენაგელი, გ. ბუცხრიკიძე, მ. თუთბერიძე, ნ. სამხარაძე. სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. `სამთო ჟურნალი. 2003წ. #1-2(10-11).

თ. შარაბიძე. სალექი მანქანის ავტომატური რეგულირება აქტივაციური ანალიზის მეთოდების საშუალებით. სტუ-ს შრომები. 2000წ. #2 (430) გვ. 97-103.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი. სალექსიკონო ერთეულთა აღწერა ლექსიკური ფუნქციების მიხედვით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №10, თბილისი, გვ. 181-186.. 2006წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. სალი შენადნობის საქშენის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესის ოპტიმიზაცია. სტუ სტუდენტთა 71 ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2003წ. 29გვ.

ჯ. გიგინეიშვილი, ი. ტიმჩენკო, გ. ჩიკვაიძე, დ. გიგინეიშვილი. სალიბაურის სასმელი წყლის რეზერვუარებისა და დამხმარე ნაგებობის დაფუძნების, კომპიუტერული მოდელირებისა და პროექტირების თავისებურებანი . მშენებლობა. 2010წ. №01(16).

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე, ი.სალაძე. სალმონის თეორემა და მისი კერძო შემთხვევები. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2010წ. #1-2 (37-38) გვ.32-33.

ბ. ცხადაძე. სამა, სამაია (სამაი, სამანა) და თავმოსამე ლექსემათა ეტიმოლოგიისათვის. თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2004წ. #2, გვ. 187-195.

კ. ფხაკაძე, სოფო შინჯიკაშვილი. სამაგისტრო თემის - „მათემატიკური მეთოდებით აგებული წესებზე დამყარებული ქართულ - ფრანგულ - ინგლისური ავტომატური მთარგმნელი“ - პირველი შედეგები. შედეგები, ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2017წ. ISSN, , N11(II), გვ.121-164.

ი. გოგუაძე, ხარებავა შალვა. სამაგრ კოლონებზე მოქმედი წნევის განსაზღვრა ქანების რეოლოგიური თვისებების მიხედვით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 96-102..

ც. დიასამიძე. სამაგრელო–ზემო სვანეთის ჰელოენერგეტიკული რესურსები. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.114.

თ. ლოლაძე, ვ. კოპალეიშვილი თ. ლოლაძე ხ. ანანიაშვილი ე. ჩხიკვაძე გ. შიმბორი. სამაგრი და სატუმბო – საკომპრესორო მილებისათვის განკუთვნილი 40 ГТ ფოლადის ელექტროქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. . 2006წ. ISSN-1512-0457, #17, 103-110 გვ..

მ. თანანაშვილი, ნ. კვაჭაძე. სამაგრის დატვირთვის პროცესზე სანგრევის გავლენის განსაზღვრის ექსპერიმენტალური მეთოდების ანალიზი. ენერგია. 2009წ. N3, გვ. 30-32.

თ. ბერიძე, ქაჯაია ლ.. სამაგრის სისქის ცვლილების ოპტიმალური კანონის დადგენა მასალის პლასტიკურობის თვისებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", ISSN 1512-0740. 2007წ. #4, გვ. 170-177.

ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა, ზ. ალანია. სამამულო წარმოების ქაცვის ნედლეულის ტექნო-ქიმიური თავისებურებანი. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2006წ. # 15, გვ. 164.

Дж. Уфлисашвили, ზ. უფლისაშვილი, თ.მჭედლიშვილი, გ.გოლეთიანი. სამანიპულაციო რობოტის მრავალბმული ამძრავთა სისტემის დინამიკის მოდელირებისათვის. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2008წ. 4. გვ.99-104უაკ621.007.

ლ. ქისიშვილი, ნ. ნიკვაშვილი. სამანქანათმშენებლო დეტალის 3D მოდელის აგება პროგრამა Autocad -ის გამოყენებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #3.