სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. დიასამიძე. სამაგრელო–ზემო სვანეთის ჰელოენერგეტიკული რესურსები. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.114.

თ. ლოლაძე, ვ. კოპალეიშვილი თ. ლოლაძე ხ. ანანიაშვილი ე. ჩხიკვაძე გ. შიმბორი. სამაგრი და სატუმბო – საკომპრესორო მილებისათვის განკუთვნილი 40 ГТ ფოლადის ელექტროქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. . 2006წ. ISSN-1512-0457, #17, 103-110 გვ..

მ. თანანაშვილი, ნ. კვაჭაძე. სამაგრის დატვირთვის პროცესზე სანგრევის გავლენის განსაზღვრის ექსპერიმენტალური მეთოდების ანალიზი. ენერგია. 2009წ. N3, გვ. 30-32.

თ. ბერიძე, ქაჯაია ლ.. სამაგრის სისქის ცვლილების ოპტიმალური კანონის დადგენა მასალის პლასტიკურობის თვისებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", ISSN 1512-0740. 2007წ. #4, გვ. 170-177.

ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა, ზ. ალანია. სამამულო წარმოების ქაცვის ნედლეულის ტექნო-ქიმიური თავისებურებანი. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2006წ. # 15, გვ. 164.

Дж. Уфлисашвили, ზ. უფლისაშვილი, თ.მჭედლიშვილი, გ.გოლეთიანი. სამანიპულაციო რობოტის მრავალბმული ამძრავთა სისტემის დინამიკის მოდელირებისათვის. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2008წ. 4. გვ.99-104უაკ621.007.

ლ. ქისიშვილი, ნ. ნიკვაშვილი. სამანქანათმშენებლო დეტალის 3D მოდელის აგება პროგრამა Autocad -ის გამოყენებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #3.

დ. ნატროშვილი, ო. ქარჩავა. სამანქანო ტექნოლოგიებით მემცენარეობის პროდუქტების წარმოებისათვის საჭირო ტრაქტორების რაოდენობის პროგნოზირება . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2012წ. მოამბე, #30, გვ.4012-4016.

ჯ. ჯანჯღავა. სამართალი და დემოგრაფია (ძველრომაული ასპექტები და თანამედროვეობა )დემოგრაფიისა და სოციალოგიის პრობლემები.. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები, შრომების კრებული ტ.I გვ.248-255. 2001. 2001წ. გვ.248-255.

ნ. მაისურაძე. სამართალი და მისი შემოქმედებითი ასპექტები. ილ.ჭავჭავაძს სახ.თბილისის უნ-ტი,სამეცნიერო ძიებანი.. 2007წ. IIIტ. გვ.195-115..

რ. ანდრიაშვილი. სამართალი ძველ აღთქმაში (სოციალური ფილოსოფიური ასპექტები). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2009წ. N14, გვ. 102-106.

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ.. სამართლებრივ-საძიებელი ავტომატიზებული სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. სამართლებრივ-საძიებო ავტომატიზებული სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, მართვის ავტომა¬ტიზებული სისტემები #2(18), თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

ზ. გაბისონია. სამართლებრივი დახმარება საერთაშორისო კერძო სამართალში,. ადამიანი და კონსტიტუცია. 2006წ. N1.

ა. კურატაშვილი. სამართლებრივი დერეგულირების თეორია _ როგორც სახელმწიფოს ეფექტიანი მართვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეცნიერული საფუძველი. პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი: გამომცემლობა “იურისტების სამყარო”. . 2015წ. გვ. 397-411,.

თ. კვაბზირიძე. სამართლებრივი თავისუფლება და მისი პოლიტიკური მენეჯმენტი. სეუ-ს სამაეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“. . 2017წ. სეუ, თბილისი.

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი მმართველობის რეგულირება.. სასწავლო უნივერსიტეტი "თბილისის"საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებული სამეცნიერო ჟურნალი"მეცნიერება და ცხოვრება", თბ.,2016.. 2016წ. .

თ. ბერიძე, მ.თელია, ზ. ბახტურიძე. სამართლებრივი სტატისტიკა. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, სტუ. 2014წ. გვ. 122-127ISSN 1512-0538.

ა. კურატაშვილი. სამართლებრივი ფაქტორი _ როგორც სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის წინააღმდეგობათა დაძლევის აუცილებელი საშუალება. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. № 1(23). გვ. 172-177..

ა. კურატაშვილი. სამართლებრივი ფაქტორი _ როგორც სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის წინააღმდეგობათა დაძლევისა და ეფექტიანი მენეჯმენტის აუცილებელი საშუალება. სახელმწიფო მართვის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2013წ. გვ. 99-110.