სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. სამკურნალო პრეპარატ კორდიამინთან ბისმუტის ბიოკოორდინაციული ნაერთის სრული რენტგენოსტრუქტურული გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(3), 222-227 გვ..

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. სამკურნალო პრეპარატ ნიკოდინთან ბიოგენური ლითონების ბიოკომპლექსნაერთთა ,,შედგენილობა-აღნაგობა-თვისებების” ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,3 (7)თბილისი. 2007წ. №3(7).

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. სამკურნალო პრეპარატ ნიკოდინთან ბიოგენური ლითონების ბიოკომპლექსნაერტა „შედგენილობა, აღნაგობა, თვისებების“ ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N7(3) გვ.245-253.

თ. ცინცაძე, მ. სიჭინავა, ი. გველესიანი,დ. ლოჩოშვილი , თ. ტუსიაშვილი, მ. ჭანტურია. სამკურნალო პრეპარატების პარანიტრო α-ქლორდარიჩინის ალდეჰიდის (ციმინალის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6. №6 გვ. 654-656.

თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე, მ. სიჭინავა, ი. გველესიანი. სამკურნალო პრეპარატების პარანიტრო α-ქლორდარიჩინის ალდეჰიდის (ციმინალის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. ტ.6, N6, 654-656 გვ..

ი. გოცირიძე, ზ. ღურწკაია, რ. კუპრავა გ. გიგილაშვილი. სამკურნალო პრეპარატების ფარმაკოკინეტიკის მათემატიკური მოდელი. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008. 2008წ. .

თ. წივწივაძე, თ.ცინცაძე, ზ.აფაქიზე, მ.ცინცაძე, ი.გველ;ესიანი, დ.ლოჩოშვილი, თ.ტუსიაშვილი, მ.ჭანტურია. სამკურნალო პრეპარატის-1,5 პენტანმეთილენ ტეტრაზოლის (კორაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(6), გვ. 657-659.

თ. ცინცაძე, ზ. აფაქიძე, თ. წივწივაძე, ი. გველესიანი, დ. ლოჩოშვილი,თ. ტუსიაშვილი , მ. ჭანტურია. სამკურნალო პრეპარატის-1,5-პენტამეთილენტეტრაზოლის (კონაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6. №6. გვ. 657-659.

თ. ტუსიაშვილი, თ. ტუსიაშვილი, ზ. აფაქიძე, თ. წივწივაძე, ი. გველესიანი. სამკურნალო პრეპარატის-1,5-პენტამეთილენტეტრაზოლის (კონაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. ტ.6, N6, 657-650 გვ..

რ. ხუციშვილი, მ. დოლიძე, მენაბდე თ.. სამკურნალო პროფილაქტიკური დიაბეტური პურის დამზადება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N3. გვ. 329-330.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო სალბის Salvia oficinalis L ბიოლოგიური თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXIII, თბილისი, გ. 51-53.

თ. კაჭარავა, თ. ხიზანიშვილი. სამკურნალო სალბის Salvia officinalis L კულტივ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2005წ. ISS 1512-2743, N 16, თბილისი, გ. 53-56.

ლ. კოტორაშვილი, საღაღეიშვილი თ.. სამკურნალო სალბის ეთეროვანი ზეთის შესწავლა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 173-175.

თ. საღარეიშვილი, ლ.კოტორაშვილი. სამკურნალო სალბის ეთეროვანი ზეთის შესწავლა. . ჟ. საქ. სოფლ. მეურნ. მეცნ. აკადემიის „მოამბე“. 2006წ. 15, 173-175.

თ. კაჭარავა, თ. ხიზანიშვილი. სამკურნალო სალბის ონთოგენეზის პერიოდის თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXV, თბილისი, გ. 13-15.

ი. ცომაია, ერიაშვილი ვ., ზარქუა თ., დუღაშვილი ნ., კასრაძე თ.. სამკურნალო საშუალებებზე მოთხოვნილების განსაზღვრა თსსუ სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი . "საქართველოს სამედიცინო მოამბის" სპეციალურ ნომერში. თსსუ სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი. სტატია, გვ.5. 2009წ. .

ი. ცომაია. სამკურნალო საშუალებების განვითარების ეტაპები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“, 2017, №28; ISSN 1512-4263; FAN 9771512 43 6007.. 2017წ. 2017, №28.

მ. კახეთელიძე, პ. იავიჩი. სამკურნალო ტალახ ”ახტალის” შემცველი დისპერსული სისტემების შესაძლო სტაბილიზაციის საკითხისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2015წ. ტომი 41, №1-2, გვ. 98-101.

მ. ფირანაშვილი, თამარ გამსახურდია. სამკურნალო ტურიზმი, როგორც პროდუქტი ტურიზმის მდგრადი განვითარებისთვის . პირველი სამეცნიერო-პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი. 2016წ. ISSN 978-9941-0-9406-4, გვ. 68-76.

თ. ეპიტაშვილი. სამკურნალო, სანელებელი და საღებავი მცენარეები საქართველოში. სსმმ ეროვნული აკადემია, ,,საქართველოს ფიტოგენეტი-კური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ გ. ,,აგრო“, თბილისი. 2016წ. გ. 10-17. .