სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნატროშვილი, ო. ქარჩავა. სამანქანო ტექნოლოგიებით მემცენარეობის პროდუქტების წარმოებისათვის საჭირო ტრაქტორების რაოდენობის პროგნოზირება . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2012წ. მოამბე, #30, გვ.4012-4016.

ჯ. ჯანჯღავა. სამართალი და დემოგრაფია (ძველრომაული ასპექტები და თანამედროვეობა )დემოგრაფიისა და სოციალოგიის პრობლემები.. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები, შრომების კრებული ტ.I გვ.248-255. 2001. 2001წ. გვ.248-255.

ნ. მაისურაძე. სამართალი და მისი შემოქმედებითი ასპექტები. ილ.ჭავჭავაძს სახ.თბილისის უნ-ტი,სამეცნიერო ძიებანი.. 2007წ. IIIტ. გვ.195-115..

რ. ანდრიაშვილი. სამართალი ძველ აღთქმაში (სოციალური ფილოსოფიური ასპექტები). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2009წ. N14, გვ. 102-106.

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ.. სამართლებრივ-საძიებელი ავტომატიზებული სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. სამართლებრივ-საძიებო ავტომატიზებული სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, მართვის ავტომა¬ტიზებული სისტემები #2(18), თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

ზ. გაბისონია. სამართლებრივი დახმარება საერთაშორისო კერძო სამართალში,. ადამიანი და კონსტიტუცია. 2006წ. N1.

ა. კურატაშვილი. სამართლებრივი დერეგულირების თეორია _ როგორც სახელმწიფოს ეფექტიანი მართვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეცნიერული საფუძველი. პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი: გამომცემლობა “იურისტების სამყარო”. . 2015წ. გვ. 397-411,.

თ. კვაბზირიძე. სამართლებრივი თავისუფლება და მისი პოლიტიკური მენეჯმენტი. სეუ-ს სამაეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“. . 2017წ. სეუ, თბილისი.

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი მმართველობის რეგულირება.. სასწავლო უნივერსიტეტი "თბილისის"საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებული სამეცნიერო ჟურნალი"მეცნიერება და ცხოვრება", თბ.,2016.. 2016წ. .

თ. ბერიძე, მ.თელია, ზ. ბახტურიძე. სამართლებრივი სტატისტიკა. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, სტუ. 2014წ. გვ. 122-127ISSN 1512-0538.

ა. კურატაშვილი. სამართლებრივი ფაქტორი _ როგორც სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის წინააღმდეგობათა დაძლევის აუცილებელი საშუალება. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. № 1(23). გვ. 172-177..

ა. კურატაშვილი. სამართლებრივი ფაქტორი _ როგორც სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის წინააღმდეგობათა დაძლევისა და ეფექტიანი მენეჯმენტის აუცილებელი საშუალება. სახელმწიფო მართვის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2013წ. გვ. 99-110.

ა. კურატაშვილი. სამართლებრივი ფაქტორი სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების სისტემაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. 2015წ. # 3-4. გვ. 59-62..

ხ. ბერიშვილი. სამართლიანი ვაჭრობა და ტურიზმის განვითარება საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. წ. # 5. 2007. 96–105.

ჯ. გახოკიძე. სამართლიანი მარლთმსაჯულებისათვის. . საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,სამართალი და მსოფლიო“, გამომცემლობა ,,დანი“, . 2015წ. №2, გვ. 39-41..

დ. კვარაცხელია. სამართლიანობასა და ეფექტიანობას შორის ოპტიმალური ბალანსის უზრუნველყოფა, როგორც სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული I: ”ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა“. გამომცემლობა: ”უნივერსალი“. 2008წ. გვ.: 196-210, ISBN 978-9941-0-0989-1.

რ. ღიბრაძე. სამართლიანობის ცნება ანტიკურ პერიოდში. ჟურნალი მაცნე . 1984წ. #4, 11 გვ..

რ. ღიბრაძე. სამართლიანობისა და სამართლის ურთიერთმიმართების საკითხი. ჟურნალი საბჭოთა სამართალი. 1987წ. #6, 4 გვ..