სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კურატაშვილი. სამართლებრივი ფაქტორი _ როგორც სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის წინააღმდეგობათა დაძლევისა და ეფექტიანი მენეჯმენტის აუცილებელი საშუალება. სახელმწიფო მართვის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2013წ. გვ. 99-110.

ა. კურატაშვილი. სამართლებრივი ფაქტორი სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების სისტემაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. 2015წ. # 3-4. გვ. 59-62..

ხ. ბერიშვილი. სამართლიანი ვაჭრობა და ტურიზმის განვითარება საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. წ. # 5. 2007. 96–105.

ჯ. გახოკიძე. სამართლიანი მარლთმსაჯულებისათვის. . საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,სამართალი და მსოფლიო“, გამომცემლობა ,,დანი“, . 2015წ. №2, გვ. 39-41..

დ. კვარაცხელია. სამართლიანობასა და ეფექტიანობას შორის ოპტიმალური ბალანსის უზრუნველყოფა, როგორც სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული I: ”ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა“. გამომცემლობა: ”უნივერსალი“. 2008წ. გვ.: 196-210, ISBN 978-9941-0-0989-1.

რ. ღიბრაძე. სამართლიანობის ცნება ანტიკურ პერიოდში. ჟურნალი მაცნე . 1984წ. #4, 11 გვ..

რ. ღიბრაძე. სამართლიანობისა და სამართლის ურთიერთმიმართების საკითხი. ჟურნალი საბჭოთა სამართალი. 1987წ. #6, 4 გვ..

ნ. მაისურაძე. სამართლის ტრანსფორმაცია და მენეჯმენტი. გ. თავართქილაძის სახ. საერთაშორისო სამეცნიერო და რეფერირებული ჟურნალი. 2012წ. #2-3, 2012.

გ. ლობჟანიძე. სამართლის ფილოსოფიის წყაროები ძველ რომში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2014წ. N2, 2014, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“ გვ 9..

მ. თაქთაქიშვილი. სამარიუმის, დისპროზიუმის და ატერბიუმის მონოსულფილების თხელი ფირების თერმო ემძ-ს ტემპერატურული დამოკიდებულებანი. სსსრ მ.ა. მოამბე . 1938წ. ტ. 112 #2.

ა. შარვაშიძე, ქ. ალადაშვილი, თ. გრიგორაშვილი. სამატარებლო ლოკომოტივების გამოყენების მაჩვენებელთა ოპტიმიზაცია.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”. ISSN 1512-0910. . 2006წ. ¹№1 2006. გვ. 12-13..

ნ. ჯიქია. სამგანზომილებიანი (3D) სეისმოძიება ნავთობგაზსაძიებო სამუშაოებში. ჯურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2011წ. 2(27).

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ლ. ქუფარაშვილი.. სამგზავრო ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკური ანალიზი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, ISSN 0130-7061,. 2009წ. N(11-12), თბილისი, 2009, გვ. 65-72..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე, ლ. ქუფარაშვილი.. სამგზავრო ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკური ანალიზი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, ISSN 0130-7061,. 2009წ. N(11-12), თბილისი, 2009, გვ. 65-72..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ს. შარაშენიძე, დ. გოგიშვილი.. სამგზავრო ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ღრეჩოებიან სახსრულ შეერთებებში რეაქციისა და ხახუნის ძალების გაანგარიშების შესახებ.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2010წ. N 3 (477), თბილისი, 2010, გვ. 85-89..

ნ. ნავაძე. სამგზავრო ტარიფების მეთოდოლოგია და მისი რეგულირების ღონისძიებები. ყოველკვარტალური ჟურნალი "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2014წ. N 2, 2014 წ..

ი. გოდერძიშვილი, ი. ფრანგიშვილი. სამგზავრო-საქალაქო და საქალაქთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტი საქართველოში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2014წ. #1(29) 9 გვ..

გ. დურგლიშვილი, გ. ტატიშვილი. სამგორის ნავთობის საბადოზე აირლიფტური მეთოდით მომუშავე ჭაბურღილების ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური პარამეტრების გაანგარიშება და მათი დამოკიდებულება სანგრევისპირა ზონაში ფლუიდის მოდინების ხასიათზე. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა". 1998წ. # 1–3, 4.

ნ. ლებანიძე-ასათიანი. სამგრაგნილიანი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ეკვივალენტური სქემა მჭიდრო ინდუქციური კავშირით. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2011წ. თბილისი 2011, N15, გვ.137-143, 7თაბახის გვერდი.