სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაისურაძე. სამართლის ტრანსფორმაცია და მენეჯმენტი. გ. თავართქილაძის სახ. საერთაშორისო სამეცნიერო და რეფერირებული ჟურნალი. 2012წ. #2-3, 2012.

გ. ლობჟანიძე. სამართლის ფილოსოფიის წყაროები ძველ რომში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2014წ. N2, 2014, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“ გვ 9..

მ. თაქთაქიშვილი. სამარიუმის, დისპროზიუმის და ატერბიუმის მონოსულფილების თხელი ფირების თერმო ემძ-ს ტემპერატურული დამოკიდებულებანი. სსსრ მ.ა. მოამბე . 1938წ. ტ. 112 #2.

ა. შარვაშიძე, ქ. ალადაშვილი, თ. გრიგორაშვილი. სამატარებლო ლოკომოტივების გამოყენების მაჩვენებელთა ოპტიმიზაცია.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”. ISSN 1512-0910. . 2006წ. ¹№1 2006. გვ. 12-13..

ნ. ჯიქია. სამგანზომილებიანი (3D) სეისმოძიება ნავთობგაზსაძიებო სამუშაოებში. ჯურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2011წ. 2(27).

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ლ. ქუფარაშვილი.. სამგზავრო ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკური ანალიზი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, ISSN 0130-7061,. 2009წ. N(11-12), თბილისი, 2009, გვ. 65-72..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე, ლ. ქუფარაშვილი.. სამგზავრო ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკური ანალიზი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, ISSN 0130-7061,. 2009წ. N(11-12), თბილისი, 2009, გვ. 65-72..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ს. შარაშენიძე, დ. გოგიშვილი.. სამგზავრო ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ღრეჩოებიან სახსრულ შეერთებებში რეაქციისა და ხახუნის ძალების გაანგარიშების შესახებ.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2010წ. N 3 (477), თბილისი, 2010, გვ. 85-89..

ნ. ნავაძე. სამგზავრო ტარიფების მეთოდოლოგია და მისი რეგულირების ღონისძიებები. ყოველკვარტალური ჟურნალი "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2014წ. N 2, 2014 წ..

ი. გოდერძიშვილი, ი. ფრანგიშვილი. სამგზავრო-საქალაქო და საქალაქთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტი საქართველოში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2014წ. #1(29) 9 გვ..

გ. დურგლიშვილი, გ. ტატიშვილი. სამგორის ნავთობის საბადოზე აირლიფტური მეთოდით მომუშავე ჭაბურღილების ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური პარამეტრების გაანგარიშება და მათი დამოკიდებულება სანგრევისპირა ზონაში ფლუიდის მოდინების ხასიათზე. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა". 1998წ. # 1–3, 4.

ნ. ლებანიძე-ასათიანი. სამგრაგნილიანი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ეკვივალენტური სქემა მჭიდრო ინდუქციური კავშირით. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2011წ. თბილისი 2011, N15, გვ.137-143, 7თაბახის გვერდი.

. სამგრაგნილიანი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ეკვივალენტური სქემა მჭიდრო ინდუქციური კავშირით. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 0წ. თბილისი 2011, N 15, გვ.137-143, 7 თაბახის გვერდი.

თ. მუსელიანი. სამგრაგნილიანი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ეკვივალენტური სქემა მჭიდრო ინდუქციური კავშირით. საე. 0წ. N 15, თბილისი, 2011, გვ. 137-143, 7 თაბახის გვერდი.

თ. მუსელიანი, ლებანიძე ნინო. სამგრაგნილიანი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ეკვივალენტური სქემა მჭიდრო ინდუქციური კავშირით. ჟურ."ინტელექტუალი". 2011წ. #15, გვ.137–143.

ნ. ჟველია. სამეგრელოს გლეხთა აჯანყების ზოგიერთი უცნობი ეპიზოდი. საერთაშორისო სამე ცნიერო ჟურნალი „კლიო“. 2004წ. #21.

ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ჯავახიშვილი, ქ. ლატარია, ნ. ვაშყმაძე. სამეგრელოს ეკოლოგიური პრობლემები და გარემოს დაცვითი პრიორიტეტები. ჟურნალი . 2005წ. #7-9, გვ. 63-67.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ჯავახიშვილი, ქ. ლატარია. სამეგრელოს ეკოლოგიური პრობლემები და გარემოს დაცვის პრიორიტეტები . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. #7-9, გვ. 63-67.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. სამეგრელოს რეგიონის გეოთერმული თბო–სიცივით მომარაგების საპილოტო პროექტები და მათი ენერგო-ეკონომიკური მაჩვენებლები. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N4(52)-1. 2009. ISSN 1512–0120 გვ.66–72.

ნ. ჟველია. სამეგრელოს სამთავრო ეკატერინე დედოფლის მმართველობის ხანაში. სამეცნიერო ჟურნალი „განთიადი“. 2000წ. .