სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვართანოვი. სამელიორაციო სისტემების მექანიკური ნაწილის და ელექტრო დანადგარების საექსპლუატაციო ნორმები . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეც.შრომათა კრებული. 2013წ. #68 გვ. 78-83.

თ. ბერიანიძე, ოთარ ნატროშვილი. სამეტყველო ბგერების ოპტიკური გამოსახულებებით ამოცნობის ავტომატური სისტემა. საქ. ტექ. უნივერსიტეტის ISSN 1512-3979 შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები #1(6)2009წ. 0წ. #1(6)2009წ 104-109გვ.

მ. სურმავა. სამეფო ბიბლიოთეკა ნეაპოლში. განათლება. 2016წ. 1(15), გვ. 70-74.

ა. ფიცხელაური. სამეცნიერო დანიშნულების საგანთა და ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების აქტუალობის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული. . 2009წ. გვ. 66.

ჯ. ჯანჯღავა. სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში.. ჟ. ახალი ეკონომისტი. 2007წ. N5 გვ.26-29.

რ. თაბუკაშვილი. სამეცნიერო კომუნიკაციის, საინფორმაციო მოღვაწეობისა და სამეცნიერო მომსახურების მოდელები. საქრთველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. 2007წ. 118-128.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. სამეცნიერო კონფერენცია. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. სამეცნიერო კონფერენცია. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 3-4.

ი. კუტუბიძე. სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები“. . თბილისი. 2016წ. .

ჯ. გაბელია. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული „ბრალი და პასუხისმგებლობა“, . პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა “იურისტების სამყარო”. 2015წ. თბილისი.

ლ. კვარაცხელია, ა.სულაძე. სამეცნიერო პოტენციალი და მისი გამოყენების შესახებ საქართველოში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2005წ. .

მ. ჩხარტიშვილი. სამეცნიერო პროზის ზო¬გიერთი თავისებურებანი . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2011წ. №2, გვ.175–180.

ო. გოცაძე, ჯემალ აბულაძე. სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი და მისი ეფექტიანობა საქართველოს კვების მრეწველობის საწარმოებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1982წ. .

თ. ბაციკაძე, კ.სოხაძე ზ.ფარესაშვილი. სამეცნიერო ტექნოპარკი ინოვაციური ასპექტები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები სტუ თბილისი. 2012წ. .

ვ. სოხაძე, თ. ბაციკაძე, ზ. ფარესიშვილი. სამეცნიერო ტექნოპარკი ინოვაციური ასპექტები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

კ. სოხაძე. სამეცნიერო ტექნოპარკი-ინოვაციური ასპექტები.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. . . 2012წ. #67 გვ. 171-175.

თ. ბაციკაძე. სამეცნიერო ტექნოპარკის „გეორგიანული“ მოდელი. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2012წ. №6.

თ. ჩუბინიშვილი, ო.შატბერაშვილი, ი.ძამუკაშვილი. სამეცნიერო- საკვლევი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოთა როგორც ინტელექტუალური საკუთრების სამართლებრივი დაცვის პრობლემები საბაზრო ურთიერთობის პირობებში.. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის კანონზომირებანი და ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზები საქართველოში“ მოხსენებათა თეზისები.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 1992წ. 17-18 ივნისი. თბილისი 1992 გვ. 98..

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშილი დალი, სხულუხია დ.. სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში დავალებაზე 5.03 “ქართული ჯარის,ტუ რისტული და სპეცექსპედიციების რაციონალური კვებისთვის დამუშავდეს ახალი სახის მაღალი კვებითი ღირებულების მქონე კონცენტრატერბი და მათი წარმოების ტექნოლოგიები ადგილობრივი მშრალი მონოპროდუქტების ბაზაზე” . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. თბილისი. 2004წ. .

კ. სოხაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი, ,,გეორგიანული“ მოდელი. . ჟურნალ ,,სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. გვ.162-166 .