სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ლომაძე ირმა. სოციალური პოლიტიკის სტრატეგია და პრიორიტეტები თანამედროვე საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.227-240.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ხაჭაპურიძე დავით. სოციალური პოლიტიკის ფორმირებისა და რეალიზაციის საზღვარგარეთული გამოცდილება. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.215-226.

ი. კუტუბიძე. სოციალური პროცესები და სოციალური ცვლილებები. საისტორიო ვერტიკალები. 0წ. .

ა. კურატაშვილი. სოციალური საბაზრო ეკონომიკა თუ სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა?!. საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მართვის პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2011წ. გვ. 119-126..

. სოციალური საბაზრო ეკონომიკისფორმირების თეორიული საფუძვლები და ეკონომიკური პროცესების ინფორმატიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 5-6, გვ. 32-35..

ნ. თევზაძე. სოციალური საცხოვრისის შესახებ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. 2005წ. #3(457), 105-108.

რ. აბულაძე. სოციალური სტანდარტების გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. გამომცემლობა "ლოი". 2016წ. #4(43), 2016. გვ.33-37.

რ. ქინქლაძე, ზამირა შონია. სოციალური სტატისტიკის ადგილი მეცნიერებათა სისტემაში. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. ,#4,გვ.29-31.

თ. ბერიძე, ჯანჯღავა ნ.. სოციალური სტატისტიკის კვლევის თავისებურებანი და ანალიზის მეთოდურ-პრაქტიკული ასპექტები. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2008წ. #11-12, გვ. 71-77.

ნ. სონღულაშვილი. სოციალური სტრუქტურა XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის საქართველოში (პროლეტარი). ქართული წყაროთმცოდნეობა. 2012წ. #13-14.

ნ. გალახვარიძე, ე.ივანიშვილი. სოციალური სფეროს პროცესების დახასიათება და სოციალური კომპლექტის სახელმწიფო რეგულირება.. ჟურნალი ” ბიზნეს ინჟინერინგი” . 2013წ. .

თ. მალაღურაძე. სოციალური სწავლების თეორიის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი " ჟურნალისტური ძიებანი", გამომცემლობა "უნივერსალი". 2012წ. XIV, გვ..31-37.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. სოციალური ტრანსფორმაციის არსი და თანამედროვე ტენდენციები . სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.109-138.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბაძე. სოციალური ტრანსფორმაციის არსი და თანამედროვე ტენდენციები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, სიმონ ბურჭულაძე. სოციალური უთანასწორობის პრობლემების რეტროსპექტული ანალიზი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. #1-2 2016 წელი Gგვ.130-134.

რ. ანდრიაშვილი. სოციალური ურთიერთობები ძველ ინდურ ტომთა და ეთნოსთა მითოსურ წარმოდგენებსა და შეხედულებებში. „ეთნოპოლიტიკა“. 2010წ. N3, გვ. 10-17..

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. სოციალური უსაფრთხოება და მის უზრუნველყოფაზე მიმართული პოლიტიკა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.139-152.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბაძე. სოციალური უსაფრთხოება და მის უზრუნველყოფაზემიმართული პოლიტიკა. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

ნ. მამფორია. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. №3 გვ. 171-173.

ნ. ჭიკაიძე, მამფორია ნ.. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. N3,გვ.171.