სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბოჭორიშვილი, ნატო ბებიაშვილი. სამედიცინო მომსახურების ტარიფების დადგენის მეთოდიკა. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2011წ. # 11, გვ.22-25.

ნ. ბებიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. სამედიცინო მომსახურების ტარიფების დადგენის მეთოდიკა. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2011წ. #2, გვ.22-26.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვა პირველად ჯანდაცვაში, . ჟ.თანამედროვე მედიცინისა და ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები,. 2015წ. #4.

მ. ჯიქია. სამედიცინო პერსონალის დაცვა ჟენევის კონვენციების მიხედვით. ჟურნალი "მართლმსაჯულება და კანონი“. 2009წ. N2 (21), გვ.125-131.

ი. გოცირიძე, შარმაზანაშვილი. სამედიცინო სადაზღვევო აღრიცხვის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. #1(451).

ა. დიდიძე, ნ. ჭიჭინაძე, მ. ბექაური. სამედიცინო ტანინის მიღების ტექნოლოგიის პროცესის გამარტივება. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. N 1. გვ. 58-61.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დასამუშავებლად ფასეტური კლასიფიკატორის შერჩევის საკითხისათვის . საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .

ც. ლომაია, ა,მჭედლიშვილი. სამედიცინო ხარისხის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი პირველად ჯანდაცვაში. . ჟ.თანამედროვე მედიცინისა და ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები. . 2015წ. ჟ.№1.

ც. ლომაია, მ.ლომაია. სამედიცინო ხარისხის შეფასება და მართვის თავისებურებები ჯანდაცვაში. ჟ. XXI საუკუნის მედიცინისა და მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემები. 2017წ. #1.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. სამედიცინო ხარისხის შეფასება და ორგანიზაცი-ულ-მმართველო-ბითი ინოვაციები საქართვე-ლოში . ჟ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. N4., გვ. 149;.

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. სამედიცინო-ბიოლოგიური ფაქტორების როლი მოზარდთა გასტრო-ენტეროლოგიურ დაავადებათა ფორმირებაში. საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. # 2, გვ. 18-21..

ი. ყრუაშვილი. სამელიორაციო არხების კალაპოტების მდგრადობა მცხეთის რაიონში.. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს სოფლის მეურნეობა". 1984წ. #12, გვ. 36-37..

მ. ვართანოვი. სამელიორაციო საექსპლუატაციო ორგანიზაციების ეფექტური და მდგრადი ფუნქციონირების საკითხი . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2012წ. # 67 გვ.65-71.

მ. ვართანოვი. სამელიორაციო სისტემების მექანიკური ნაწილის და ელექტრო დანადგარების საექსპლუატაციო ნორმები . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეც.შრომათა კრებული. 2013წ. #68 გვ. 78-83.

თ. ბერიანიძე, ოთარ ნატროშვილი. სამეტყველო ბგერების ოპტიკური გამოსახულებებით ამოცნობის ავტომატური სისტემა. საქ. ტექ. უნივერსიტეტის ISSN 1512-3979 შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები #1(6)2009წ. 0წ. #1(6)2009წ 104-109გვ.

მ. სურმავა. სამეფო ბიბლიოთეკა ნეაპოლში. განათლება. 2016წ. 1(15), გვ. 70-74.

ა. ფიცხელაური. სამეცნიერო დანიშნულების საგანთა და ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების აქტუალობის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული. . 2009წ. გვ. 66.

ჯ. ჯანჯღავა. სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში.. ჟ. ახალი ეკონომისტი. 2007წ. N5 გვ.26-29.

რ. თაბუკაშვილი. სამეცნიერო კომუნიკაციის, საინფორმაციო მოღვაწეობისა და სამეცნიერო მომსახურების მოდელები. საქრთველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. 2007წ. 118-128.