სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია. სამეცნიერო კონფერენცია. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. სამეცნიერო კონფერენცია. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 3-4.

ი. კუტუბიძე. სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები“. . თბილისი. 2016წ. .

ჯ. გაბელია. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული „ბრალი და პასუხისმგებლობა“, . პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა “იურისტების სამყარო”. 2015წ. თბილისი.

ლ. კვარაცხელია, ა.სულაძე. სამეცნიერო პოტენციალი და მისი გამოყენების შესახებ საქართველოში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2005წ. .

მ. ჩხარტიშვილი. სამეცნიერო პროზის ზო¬გიერთი თავისებურებანი . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2011წ. №2, გვ.175–180.

ო. გოცაძე, ჯემალ აბულაძე. სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი და მისი ეფექტიანობა საქართველოს კვების მრეწველობის საწარმოებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1982წ. .

თ. ბაციკაძე, კ.სოხაძე ზ.ფარესაშვილი. სამეცნიერო ტექნოპარკი ინოვაციური ასპექტები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები სტუ თბილისი. 2012წ. .

ვ. სოხაძე, თ. ბაციკაძე, ზ. ფარესიშვილი. სამეცნიერო ტექნოპარკი ინოვაციური ასპექტები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

კ. სოხაძე. სამეცნიერო ტექნოპარკი-ინოვაციური ასპექტები.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. . . 2012წ. #67 გვ. 171-175.

თ. ბაციკაძე. სამეცნიერო ტექნოპარკის „გეორგიანული“ მოდელი. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2012წ. №6.

თ. ჩუბინიშვილი, ო.შატბერაშვილი, ი.ძამუკაშვილი. სამეცნიერო- საკვლევი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოთა როგორც ინტელექტუალური საკუთრების სამართლებრივი დაცვის პრობლემები საბაზრო ურთიერთობის პირობებში.. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის კანონზომირებანი და ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზები საქართველოში“ მოხსენებათა თეზისები.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 1992წ. 17-18 ივნისი. თბილისი 1992 გვ. 98..

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშილი დალი, სხულუხია დ.. სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში დავალებაზე 5.03 “ქართული ჯარის,ტუ რისტული და სპეცექსპედიციების რაციონალური კვებისთვის დამუშავდეს ახალი სახის მაღალი კვებითი ღირებულების მქონე კონცენტრატერბი და მათი წარმოების ტექნოლოგიები ადგილობრივი მშრალი მონოპროდუქტების ბაზაზე” . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. თბილისი. 2004წ. .

კ. სოხაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი, ,,გეორგიანული“ მოდელი. . ჟურნალ ,,სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. გვ.162-166 .

კ. სოხაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი, როგორც ინოვაციური რეალიზაციის ობიექტი. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #4 გვ.145-149.

მ. კოპალეიშვილი. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოს არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგია, მე-5 კონფერენციის მასალები. 2017წ. გვ. 26-27.

ე. პავლოვიჩი, ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V კონფერენცია - სამეცნიერო ტერმინოლოგია, მასალები. 2017წ. გვ. 26-27 .

ი. ბედინაშვილი, მადონა კოპალეიშვილი, ნელი მახვილაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V კონფერენცია - სამეცნიერო ტერმინოლოგია, მასალები. 2017წ. გვ. 26-27.

ა. გვარუციძე, ნ. მამფორია, ნ. ქოქიაური. სამეცნიერო–ტექნიკური და ინოვაციური სფეროს საქმიანობის მდგომარეობა თანამედროვე პირობებში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N2, 2015 წ. 49 გვ..

ნ. ბოჭორიშვილი. სამეცნირო-ტექნიკური ტექსტი როგორც ტექსტის ლინგვისტიკის ობიექტი“. სოციალური ეკონომიკა. . 2010წ. 2010წ. ISSN1987-7471. #2(14).გვ.126-130.