სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია, ა,მჭედლიშვილი. სამედიცინო ხარისხის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი პირველად ჯანდაცვაში. . ჟ.თანამედროვე მედიცინისა და ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები. . 2015წ. ჟ.№1.

ც. ლომაია, მ.ლომაია. სამედიცინო ხარისხის შეფასება და მართვის თავისებურებები ჯანდაცვაში. ჟ. XXI საუკუნის მედიცინისა და მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემები. 2017წ. #1.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. სამედიცინო ხარისხის შეფასება და ორგანიზაცი-ულ-მმართველო-ბითი ინოვაციები საქართვე-ლოში . ჟ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. N4., გვ. 149;.

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. სამედიცინო-ბიოლოგიური ფაქტორების როლი მოზარდთა გასტრო-ენტეროლოგიურ დაავადებათა ფორმირებაში. საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. # 2, გვ. 18-21..

ი. ყრუაშვილი. სამელიორაციო არხების კალაპოტების მდგრადობა მცხეთის რაიონში.. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს სოფლის მეურნეობა". 1984წ. #12, გვ. 36-37..

მ. ვართანოვი. სამელიორაციო საექსპლუატაციო ორგანიზაციების ეფექტური და მდგრადი ფუნქციონირების საკითხი . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2012წ. # 67 გვ.65-71.

მ. ვართანოვი. სამელიორაციო სისტემების მექანიკური ნაწილის და ელექტრო დანადგარების საექსპლუატაციო ნორმები . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეც.შრომათა კრებული. 2013წ. #68 გვ. 78-83.

თ. ბერიანიძე, ოთარ ნატროშვილი. სამეტყველო ბგერების ოპტიკური გამოსახულებებით ამოცნობის ავტომატური სისტემა. საქ. ტექ. უნივერსიტეტის ISSN 1512-3979 შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები #1(6)2009წ. 0წ. #1(6)2009წ 104-109გვ.

მ. სურმავა. სამეფო ბიბლიოთეკა ნეაპოლში. განათლება. 2016წ. 1(15), გვ. 70-74.

ა. ფიცხელაური. სამეცნიერო დანიშნულების საგანთა და ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების აქტუალობის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული. . 2009წ. გვ. 66.

ჯ. ჯანჯღავა. სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში.. ჟ. ახალი ეკონომისტი. 2007წ. N5 გვ.26-29.

რ. თაბუკაშვილი. სამეცნიერო კომუნიკაციის, საინფორმაციო მოღვაწეობისა და სამეცნიერო მომსახურების მოდელები. საქრთველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. 2007წ. 118-128.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. სამეცნიერო კონფერენცია. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. სამეცნიერო კონფერენცია. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 3-4.

ი. კუტუბიძე. სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები“. . თბილისი. 2016წ. .

ჯ. გაბელია. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული „ბრალი და პასუხისმგებლობა“, . პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა “იურისტების სამყარო”. 2015წ. თბილისი.

ლ. კვარაცხელია, ა.სულაძე. სამეცნიერო პოტენციალი და მისი გამოყენების შესახებ საქართველოში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2005წ. .

მ. ჩხარტიშვილი. სამეცნიერო პროზის ზო¬გიერთი თავისებურებანი . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2011წ. №2, გვ.175–180.

ო. გოცაძე, ჯემალ აბულაძე. სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი და მისი ეფექტიანობა საქართველოს კვების მრეწველობის საწარმოებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1982წ. .

თ. ბაციკაძე, კ.სოხაძე ზ.ფარესაშვილი. სამეცნიერო ტექნოპარკი ინოვაციური ასპექტები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები სტუ თბილისი. 2012წ. .