სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მამფორია. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. №3 გვ. 171-173.

ნ. ჭიკაიძე, მამფორია ნ.. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. N3,გვ.171.

თ. აბუაშვილი, გ. ჯოლია. სოციალური ქსელები და კიბერდანაშაული. ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2013წ. N3, 14 გვ..

გ. ჯოლია. სოციალური ქსელები და კიბერდანაშაული. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #3.

რ. აბულაძე. სოციალური ქსელის როლი ქართულ პოლიტიკაში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. თბილისი, #1, იანვარ-თებერვალი, 2013წ. გვ.128-130 .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. სოციალური ქსელის საიტების ბაზრის განვითარების ძირითადი ასპექტები. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2011წ. #6, 2011. გვ.129-138 .

ფ. დიდებაშვილი. სოციალური ცვლილება და საზოგადოებრივი პროგრესი. საქარტველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, კავკასიოლოგთა საერთაშორისო ასოციასიის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მოსკოვის სახელმწიფო ლინგვისტური უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,კავკასიის მაცნე“. 2005წ. №12, თბილისი, გვ.25–30.

ვ. დათაშვილი. სოციალურ–ეკონომიკური პროგნოზირების მეთოდოლოგიის საფუძვლები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. 3.

ვ. დათაშვილი. სოციალურ–ეკონომიკური წყობა გერმანიასა და საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. 2.

ვ. დათაშვილი. სოციალურ–ეკონომიკური წყობა იაპონიაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. 1.

რ. ქინქლაძე. სოციალურ–სტატისტიკური ინფორმაციის უტყუარობის შესახებ. ჟ.,,საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. #6.

ო. ქოჩორაძე, ელისო ცირეკიძე. სოციოკულტუ-რული ანალიზი შედარებით პოლიტიკაში.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2013წ. 2013, N2(26) ტომი I. – 98 გვ. (გვ. 5-15)..

რ. თაბუკაშვილი. სოციოლინგვისტიკა - სოციალური ფაქტორების მანიფესტირება ენაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2009წ. #3. (473).

რ. თაბუკაშვილი. სოციოლინგვისტიკა - სოციალური ფაქტორების მანიფესტირება ენაში. . საქართველოს ტექნიკური უნვერსიტეტის შრომები . 2009წ. #3. (473).

რ. ანდრიაშვილი. სოციოლოგია, მისი სწავლების შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2009წ. N3, გვ. 184-186.

მ. შონია. სოციოლოგიის პრაქტიკული დანიშნულებისათვის. პარალელი: სალიტ.-სამეცნ. ჟურნ.. 2017წ. 9, გვ. 158-168.

ი. კუტუბიძე. სოციოლოგიის როგორც მეცნიერების საგანი. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. №31.

ბ. მეფარიშვილი. სოციოლოგიურ მონაცემთა კომპიუტერული ბაზა. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. #1, ISSN 1512-3979.

თ. სტურუა. სოციოლოგიური კვლევის შედეგების დამუშავების გამოყენებითი პროგრამების პაკეტი. საქართველოს ალგორითმებისა და პროგრამების რესპუბლიკური ფონდი. 1988წ. .

მ. ხოსიტაშვილი. სოციოლოგიური კლევები ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მზარდი მოთხოვნების სამსახურში.. „საქართველოს ბიბლიოთეკა“. . 2015წ. №2 (59). გვ.12-15..