სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, ვასაძე ჰ., ნანობაშვილი დომნა. სამრეწველო პირობებში სპეცპროდუქტის მიღებისა და მისგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება და ათვისება. სტუ0ს შრომები. 2005წ. N1(455); გვ.113-115.

დ. კვარაცხელია. სამრეწველო პოლიტიკის ამოცანები და პრიორიტეტები საქართველოს პირობებში. საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომი-კის ინსტიტუტი. ”ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითრების ტენდენციები საქართველოში“. სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2010წ. გვ.: 42-46, ISSN 1987-9334.

დ. ჩომახიძე. სამრეწველო პოლიტიკის კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტები. "სემას" შრომები. 2013წ. ტომი 11. გვ.425-453.

ნ. ცანავა. სამრეწველო რეფორმა საქართველოში. თსუ-ს შრომები " ეკონომიკა", . 2001წ. 5გვ..

ნ. ნათბილაძე, ვ.ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის 10B მექანიზმის გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნN 4 (13). 2010წ. 4 გვ.

ნ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის 10B მექანიზმის გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნN 4 (13). 2010წ. .

ნ. ნათბილაძე, ვ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის დანაწევრებული მოდულებით, რობოტიზირებული კომპლექსის დამუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნN1 (13). 2009წ. 5 გვ.

ვ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის მექანიზმის გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. № 4(19), გვ. 89-102. .

ვ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის ცდომილებამი გამოწვეული იმპულსური ძალით . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. № 4(19), გვ. 89-102. .

მ. რაზმაძე, ნაცვლიშვილი თამაზი. სამრეწველო საქვაბეების მინი თეცებად ტრანსფორმაციის საკითხისათვის. ჟურნალი "ენერგია". 2013წ. # 1 (65) .

ნ. ქევხიშვილი, გ.ჩიტაშვილი. სამრეწველო საწარმოების მინი-თეცებად ტრანსფორმირების საკითხისათვის. ენერგია N2(65)2013. 2013წ. გვ.5.

თ. ჩხეიძე, ბოგველიშვილი ნ.. სამრეწველო საწარმოთა მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა".ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. № 3 (37) გვ. 90-93.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ.გიორგაძე. სამრეწველო საწარმოს ლოგისტიკური მოდელი. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველ კვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2017წ. N1.

ჯ. კანკაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. სამრეწველო ფირმის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. შრომები # 3; გვ269-272.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. არჩვაძე; ჯ. კანკაძე. სამრეწველო ფირმის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3.

მ. წიქარიშვილი, გ.დანელია, გ.ბოხაშვილი, მ.კიკნაძე. სამრეწველო შენობების საზოგადოებრივ დანიშნულების ობიექტად ტრანსფორმირების საკითხი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. # 2(21) ISSN 1512-3936.

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. სამრეწველო შენობის იატაკების რაციონალური კონსტრუქციის და ტიპის შერჩევის მეთოდიკა. სტუ, "მშენებლობა". 2007წ. №2(5).

თ. ხმელიძე, გ.გურეშიძე, თ.ხმელიძე. სამრეწველო შენობის იატაკიების რაციონალური კონსტრუქციის ტიპის შერჩევის მეთოდიკა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2007წ. ISSN 1512-3936, N2(5) 77.

მ. ქანთარია, ა. ედიბერიძე. სამსაფეხურიანი რაკეტის დაპროექტების მათემატიკური მოდელი და მისი ოპტიმალური პარამეტრების ანგარიში გენეტიკური ალგორითმის გამოყენებით. ITC'07, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". 2007წ. II ტომი, 428-431გვ..

A.Ediberidze. სამსაფეხურიანი რაკეტის დაპროექტების მათემატიკური მოდელი და მისი ოპტიმალური პარამეტრების ანგარიში გენეტიკური ალგორითმის გამოყენებით. ITC'07, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". 2007წ. II ტომი, 428-431გვ..