სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სოხაძე, თ. ბაციკაძე, ზ. ფარესიშვილი. სამეცნიერო ტექნოპარკი ინოვაციური ასპექტები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

კ. სოხაძე. სამეცნიერო ტექნოპარკი-ინოვაციური ასპექტები.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. . . 2012წ. #67 გვ. 171-175.

თ. ბაციკაძე. სამეცნიერო ტექნოპარკის „გეორგიანული“ მოდელი. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2012წ. №6.

თ. ჩუბინიშვილი, ო.შატბერაშვილი, ი.ძამუკაშვილი. სამეცნიერო- საკვლევი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოთა როგორც ინტელექტუალური საკუთრების სამართლებრივი დაცვის პრობლემები საბაზრო ურთიერთობის პირობებში.. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის კანონზომირებანი და ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზები საქართველოში“ მოხსენებათა თეზისები.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 1992წ. 17-18 ივნისი. თბილისი 1992 გვ. 98..

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშილი დალი, სხულუხია დ.. სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში დავალებაზე 5.03 “ქართული ჯარის,ტუ რისტული და სპეცექსპედიციების რაციონალური კვებისთვის დამუშავდეს ახალი სახის მაღალი კვებითი ღირებულების მქონე კონცენტრატერბი და მათი წარმოების ტექნოლოგიები ადგილობრივი მშრალი მონოპროდუქტების ბაზაზე” . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. თბილისი. 2004წ. .

კ. სოხაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი, ,,გეორგიანული“ მოდელი. . ჟურნალ ,,სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. გვ.162-166 .

კ. სოხაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი, როგორც ინოვაციური რეალიზაციის ობიექტი. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #4 გვ.145-149.

მ. კოპალეიშვილი. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოს არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგია, მე-5 კონფერენციის მასალები. 2017წ. გვ. 26-27.

ე. პავლოვიჩი, ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V კონფერენცია - სამეცნიერო ტერმინოლოგია, მასალები. 2017წ. გვ. 26-27 .

ი. ბედინაშვილი, მადონა კოპალეიშვილი, ნელი მახვილაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V კონფერენცია - სამეცნიერო ტერმინოლოგია, მასალები. 2017წ. გვ. 26-27.

ა. გვარუციძე, ნ. მამფორია, ნ. ქოქიაური. სამეცნიერო–ტექნიკური და ინოვაციური სფეროს საქმიანობის მდგომარეობა თანამედროვე პირობებში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N2, 2015 წ. 49 გვ..

ნ. ბოჭორიშვილი. სამეცნირო-ტექნიკური ტექსტი როგორც ტექსტის ლინგვისტიკის ობიექტი“. სოციალური ეკონომიკა. . 2010წ. 2010წ. ISSN1987-7471. #2(14).გვ.126-130.

ლ. კვარაცხელია. სამეწარმეო უნარი და ბიზნესის განვითარება. . 2013წ. 7 გვერდი.

ე. ბარათაშვილი, დ.ბერიძე. სამეწარმეო ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციულ მოქმედებათა სახეები. თბილისი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. N 3.

ვ. ზეიკიძე, ს.სანაძე. სამეწარმეო რისკის დაზღვევა სოფლის მეურნეობაში. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 3-ე ტომი.- თბ. 2000 წ. გვ. 378-382.. 0წ. .

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი, გ.ქავთარია. სამეწარმეო საქმიანობა,როგორც ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N3(26) 2012.

მ. ვანიშვილი. სამეწარმეო საქმიანობის გააქტიურების ძირითადი მიმართულებანი გორის რაიონის მრეწველობაში. საქართველოს რეგიონებში მეწარმეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიმართულებები: კონცეფცია, სტრატეგია, მიმართულებები, გარემო. 2002წ. გვ.333-340.

ო. გელაშვილი, გ. მაისურაძე, ნიაური თ., პაიაშილი ნ.. სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების თავისებურებანი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,.. 2008წ. #2, გვ.68-77.

გ. მაისურაძე, ო.გელაშვილი, თ.ნიაური, ნ.პაიაშვილი. სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების თავისებურებანი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 2. 77-83. ISSN 1512-3537.

მ. ბეგიაშვილი. სამთავისის ტაძრის აღმოსავლეთი ფასადი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" . 2016წ. თბილისი 2006 N2(25).