სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი, დ.ბერიძე. სამეწარმეო ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციულ მოქმედებათა სახეები. თბილისი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. N 3.

ვ. ზეიკიძე, ს.სანაძე. სამეწარმეო რისკის დაზღვევა სოფლის მეურნეობაში. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 3-ე ტომი.- თბ. 2000 წ. გვ. 378-382.. 0წ. .

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი, გ.ქავთარია. სამეწარმეო საქმიანობა,როგორც ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N3(26) 2012.

მ. ვანიშვილი. სამეწარმეო საქმიანობის გააქტიურების ძირითადი მიმართულებანი გორის რაიონის მრეწველობაში. საქართველოს რეგიონებში მეწარმეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიმართულებები: კონცეფცია, სტრატეგია, მიმართულებები, გარემო. 2002წ. გვ.333-340.

ო. გელაშვილი, გ. მაისურაძე, ნიაური თ., პაიაშილი ნ.. სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების თავისებურებანი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,.. 2008წ. #2, გვ.68-77.

გ. მაისურაძე, ო.გელაშვილი, თ.ნიაური, ნ.პაიაშვილი. სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების თავისებურებანი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 2. 77-83. ISSN 1512-3537.

მ. ბეგიაშვილი. სამთავისის ტაძრის აღმოსავლეთი ფასადი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" . 2016წ. თბილისი 2006 N2(25).

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. სამთამადნო რეგიონების ეკოლოგიური პრობლემები და მინერალური რესურსების რაციონალური გამოყენება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “კავკასიონის გეოლოგიის პრობლემები” მასალები. თბილისი. 2009წ. გვ. 104-106, თბილისი.

მ. კოპაძე, დ. ჩუტკერაშვილი, შ. პეტრიაშვილი. სამთამადნო წარმოების ნარჩენების გადამუშავება ბიოქიმიური მეთოდით (ჭიათურის საბადოს მაგალითზე). ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული, თბილისი. 2007წ. XVI.

დ. კუპატაძე. სამთო დარტყმების პროგნოზი. სამთო ჟურნალი. 2013წ. 2(31),18-21.

დ. კუპატაძე. სამთო დარტყმების წარმოქმნის პირობები, მექანიზმი და ენერგია. სამთო ჟურნალი. 2014წ. 1(32),42-44.

დ. ჩომახიძე, მ.ბასილაძე. სამთო მრეწველობა ენერგეტიკულ კომპლექსში. "სამთო ჟურნალი". 2015წ. გვ.37-41.

ა. ზერეკიძე, ნ. ბუაჩიძე, თ.სიმონიშვილი,, თ.ნათენაძე.. სამთო პირობებისათვის განკუთვნილი სპეციალური სატრანსპორტო სისტემების ხვედრითი ენერგეტიკული მახასიათებლების ანალიზი. . საქრთველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი.სამეცნიერო შრომათა კრებული .. 2009წ. ტომი 2, #4(49), .

დ. ნატროშვილი, ე. შაფაქიძე. სამთო სათიბ-საძოვრების გაუმჯობესებისათვის ბუჩქისმჭრელის სამუშაო ორგანოს ძირითადი პარამეტრების დადგენა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2008წ. მოამბე #22, გვ.306-311.

ნ. მექვაბიშვილი. სამთო საწარმოებიდან გამოსული ჩამდინარე წყლების საკითხები . ჰიდროინჟინერია 2(5), ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი, ნ.ჯიქია. სამთო საწარმოების ტვირთბრუნვაში უწყვეტი რეჟიმის ტრანსპორტის გამოყენებით მიღებული შედეგების ანალიზი.. სამთო ჟურნალი № 2 (35), . 2015წ. .

გ. ლობჯანიძე, გ. ხეცურიანი, თ. ბუტულაშვილი, დ ლაბაძე. სამთო საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის შეფასების აქტუალური ასპექტები. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2016წ. 2016. № 1(36), გვ. 77–88.

ნ. მუმლაძე, ო. გელაშვილი. სამთო ტრაქტორის მექანიზმებისადმი წინააღმდეგობის კოეფიციენტის სიდიდის დადგენა. ჟურნალი ტრანსპორტი. 2007წ. #2(26).

ნ. მუმლაძე. სამთო ტრაქტორის ჩარჩოს გასწორების ავტომატური რეგულირების სისტემის განტოლების შედგენის შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2005წ. #3.

ე. ბალიაშვილი. სამთო ტურიზმის განვითა რების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი „გადასახადები“. 2015წ. , #11-12.