სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გრიგალაშვილი, ნ.წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ.წერეთელი. სპეცპროდუქტიანი სილიკომანგანუმის კაზმის თერმოგრავიმეტრიული გამოკვლევა და აირგანვლადობის განსაზღვრა. თბილისი, ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2010წ. #13 2010 წელი, გვ. 102-109.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. სპილანძთან შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოდგენილი დაძაბულობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. №3 (497), თბილისი, გვ. 128-130.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. სპილანძის შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოდგენილი დაძაბულობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2015წ. N3(497), თბილისი, გვ. 128-130.

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. სპილენძ-თუთიის მინერალების სელექციის საკითხები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22 .

ნ. მაისურაძე, გ. მანველიძე. სპილენძის (II), თუთიის, კადმიუმის სულფატების კოორდინაციული ნაერთები ლარუსანთან, მათი სინთეზი და იწ. შტანღქმის სპექტრები. საქ. მეცნერებათა აკად. მაცნე. 2012წ. ტ. 38, N 4 ტბილისი.

ე. კაკაბაძე. სპილენძის (II), ნიკელის (II), მანგანუმის (II) პირიდილაზონაფთოლური კომპლექსების შესწავლა არაწყალხსნარებში.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. 5(2), 117-119.

შ. ანდღულაძე, ა. ბერეჟიანი. სპილენძის ამოღების ტექნოლოგია სამთო მომპოვებელი მრეწველობის ტექნოგენური წყლებიდან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2008წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 34, # 2, გვ.221-224.

ლ. გვასალია, ე. შენგელია. სპილენძის იონების ადსორბციული ამოწვილვა ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლებიდან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2003წ. ტ. 3, №4, 4 გვ..

ი. გელეიშვილი, ი. ბაზღაძე, მ. გუგეშიძე, ს. ცოცხალაშვილი. სპილენძის ნაერთების ზემოქმედება ბიოსფეროსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. ტ. 41, №4, 406-408 გვ(3).

ი. ბაზღაძე, ი.გელეიშვილი, მ.გუგეშიძე, ს. ცოცხალაშვილი. სპილენძის ნაერთების ზემოქმედება ბიოსფეროსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. თბილისი, ტ 41, №4, ISSN 0132-6074, გვ.408-410.

მ. გუგეშიძე, ი.ბაზღაძე, ი.გელეიშვილი. სპილენძის ნაერთების ზემოქმედება ბიოსფეროსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2015წ. ISSN0132-6074 ტომი 41 N4 გვ.408-410.

მ. მარდაშოვა. სპილენძის ტრანსფორმაცია ნიადაგიდან მცენარეში (ექსპერიმენტული კვლევა). სტუ–ს შრომები. 2012წ. N1(483), გვ. 45-49.

რ. ენაგელი, ა. შეყილძე. სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მართვის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი. 2010წ. #1(24), გვ. 58-59;.

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ნ.ლომიძე, ლ.ქართველიშვილი. სპილენძისა და თუთიის ბაქტერიალური გამოტუტვის შესაძლებლობის დადგენა სპილებძ-თუთიის სულფიდურ მადნებისაგან. თელავის უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2010წ. 3 გვ..

ი. კახნიაშვილი, ჯ. შენგელია. სპილენძისა და მანგანუმის კონცენტრატების ერთდროული ელექტროგამოტუტვის პროცესის შესწავლა. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2005წ. ტომი 31, #1-2.

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ., პეტრიაშვილი შ., ღლონტი ლ., დ.ჩუტკერაშვილი. სპილენძისა და მანგანუმის შემცველი ქანებიდან მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების მიკრობიოლოგიური ექსტრაქციისას გამოყოფილი აირების შედგენილობა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2014წ. N 1.

ქ. ჯიჯეიშვილი. სპინი XXI საუკუნის პოლიტიკური ტექნოლოგია . ჟურნ. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. სპინტექნოლოგიების როლი თანამედროვე პოლიტიკაში. ჟუნრ. «საისტორიო ვერტიკალები» . 2009წ. თბ., # 13.

ჯ. მაისურაძე, ლ. დევაძე, ც. ზურაბიშვილი, ნ. სეფაშვილი, გ. პეტრიაშვილი. სპიროპირანის მიცელები და ეფექტური ფოტომგრძნობელობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2013წ. #1, გვ.120-130.

ჯ. მაისურაძე, კ. ჯაფარიძე,ჯ. ნ. მახაშვილი, ნ. მამისთვალოვა.. სპიროქრომენები დამატებითი ხუთწევრიანი ციკლური ფრაგმენტებით ინდოლინურ ნაწილში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. . 2000წ. ტ.26, #3–4, გვ.69–72..