სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ.მაისურაძე. სამსენებლო კონსტრუქციების ექსპერიმენტულ–ხარისხობრივი სეფასება და დიაგნოსტიკურიკვლევა. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77, 75. 2002წ. 7, 23–31გვ..

ე. გვენეტაძე. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორმაღლის ღვთისმშობლის შობის ეკლესიის აგების თარიღის საკითხისათვის. . პარალელი”.. 2012წ. #3.

ვ. მუჯირი. სამუზეუმო არქიტექტურის თანამედროვე ტენდენციები აშშ-ში. სტუ განათლება 2014 #1(10) . 2014წ. გვ193 - 198.

თ. სუხიაშვილი. სამუშაო ადგილების მოდელირება მართვის განაწილებული სისტემების პროექტირებისას. . სტუ-ს შრომები, , . 2007წ. №1(2), გვ. 206-207. . .

ნ. რაზმაძე, მაღლაფერიძე თ., ჯაფარიძე ო.. სამუშაო ადგილზე მძიმე და სასიკვდილო უბედური შემთხვევების სტატისტიკა. სამეცნიერო ჟურნალი ''ნავთობი და გაზი''. 2016წ. №31.

მ. კაშიბაძე, თ.სუხიაშვილი. სამუშაო პროცესების მოდელირება და ანალიზი მართვის განაწილებულ სისტემებში . სტუ შრ.კრ.''მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2006წ. #1,75-78.

null, გ.სურგულაძე,ზ.წვერაიძე,თ.კაიშაური,დ.გულუა. სამუშაო პროცესების მოდელირება და ანალიზი მართვის განაწილებულ სისტემებში. სტუ-ს შრ.კრ.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''.. 2006წ. #1,150-154.

თ. სუხიაშვილი. სამუშაო პროცესების მოდელირება და ანალიზი მართვის განაწილებულ სისტემებში. . სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, ,. 2006წ. № 1, გვ. 75-78. .

ე. ბალიაშვილი, კაციტაძე ნანა , ღუდუშაური ზაირა. სამუშაო ძალის მიგრაცია გლობალიზაციის პირობე ბში. ეკონომისტი”. 2009წ. 2009, #2.

ზ. ღუდუშაური, ნ. კაციტაძე, ე. ბალიაშვილი. სამუშაო ძალის მიგრაცია გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2009წ. #2.

გ. ყურაშვილი, თ. ბერიძე. სამუშაო ძალის მიგრაციის არსი და სახელმწიფო რეგულირება. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" N2. 2013წ. .

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. სამუშაო ძალის მიგრაციის არსი და სახელმწიფოებრივი რეგულირება. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, სტუ. 2013წ. #2, გვ. 60-66.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. სამუშაო, რომელსაც მარკეტინგი გთავაზობთ. . ჟურნალი ეკონომიკა . 2009წ. # 3 – 4..

გ. ყირმელაშვილი, ტ. ბუაძე. სამუშაოს ხანგრძლივობის სტატისტიკური შეფასება ქსელურ დაგეგმვაში . ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N 4(ტ. 64), (სტუ). საქართველოს საინჟინრო აკადემია, თბილისი. 2012წ. გვ.31-36.

ტ. ბუაძე, ყირმელაშვილი გ.ი.. სამუშაოს ხანგრძლივობის სტატისტიკური შეფასება ქსელურ დაგეგმვაში . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2012წ. (GEN) No 4. (vol. 64), 2012. ISSN 1512-0287.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა. სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ღრეჩოების გავლენა ვაგონის სამუხრუჭო ხუნდების სოლისებრი ცვეთების მოვლენაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996. 2011წ. N 4(482), თბილისი, 2011, გვ..

გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, ს. შარაშენიძე.. სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ღრეჩოების გავლენა ვაგონის სამუხრუჭო ხუნდების სოლისებრი ცვეთების მოვლენაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996. 2011წ. N 4(482), თბილისი, 2011, გვ..

გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, ს. შარაშენიძე.. სამუხრუჭო კომპოზიციური ხუნდების გავლენა ვაგონის წყვილთვლების მუშაობის ხანგრძლივობაზე. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 4(482), თბილისი, 2011, გვ.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა. სამუხრუჭო კომპოზიციური ხუნდების გავლენა ვაგონის წყვილთვლების მუშაობის ხანგრძლივობაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996. 2011წ. N 4(482), თბილისი, 2011, გვ..

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. სამფაზა ასინქრონული ძრავას ამუშავების რეჟიმი. სტუ-ს შრომები, 2008, #1(467). 2008წ. 2008, #1(467), გვ. 38-40;.