სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. სამთამადნო რეგიონების ეკოლოგიური პრობლემები და მინერალური რესურსების რაციონალური გამოყენება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “კავკასიონის გეოლოგიის პრობლემები” მასალები. თბილისი. 2009წ. გვ. 104-106, თბილისი.

მ. კოპაძე, დ. ჩუტკერაშვილი, შ. პეტრიაშვილი. სამთამადნო წარმოების ნარჩენების გადამუშავება ბიოქიმიური მეთოდით (ჭიათურის საბადოს მაგალითზე). ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული, თბილისი. 2007წ. XVI.

დ. კუპატაძე. სამთო დარტყმების პროგნოზი. სამთო ჟურნალი. 2013წ. 2(31),18-21.

დ. კუპატაძე. სამთო დარტყმების წარმოქმნის პირობები, მექანიზმი და ენერგია. სამთო ჟურნალი. 2014წ. 1(32),42-44.

დ. ჩომახიძე, მ.ბასილაძე. სამთო მრეწველობა ენერგეტიკულ კომპლექსში. "სამთო ჟურნალი". 2015წ. გვ.37-41.

ა. ზერეკიძე, ნ. ბუაჩიძე, თ.სიმონიშვილი,, თ.ნათენაძე.. სამთო პირობებისათვის განკუთვნილი სპეციალური სატრანსპორტო სისტემების ხვედრითი ენერგეტიკული მახასიათებლების ანალიზი. . საქრთველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი.სამეცნიერო შრომათა კრებული .. 2009წ. ტომი 2, #4(49), .

დ. ნატროშვილი, ე. შაფაქიძე. სამთო სათიბ-საძოვრების გაუმჯობესებისათვის ბუჩქისმჭრელის სამუშაო ორგანოს ძირითადი პარამეტრების დადგენა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2008წ. მოამბე #22, გვ.306-311.

ნ. მექვაბიშვილი. სამთო საწარმოებიდან გამოსული ჩამდინარე წყლების საკითხები . ჰიდროინჟინერია 2(5), ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი, ნ.ჯიქია. სამთო საწარმოების ტვირთბრუნვაში უწყვეტი რეჟიმის ტრანსპორტის გამოყენებით მიღებული შედეგების ანალიზი.. სამთო ჟურნალი № 2 (35), . 2015წ. .

გ. ლობჯანიძე, გ. ხეცურიანი, თ. ბუტულაშვილი, დ ლაბაძე. სამთო საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის შეფასების აქტუალური ასპექტები. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2016წ. 2016. № 1(36), გვ. 77–88.

ნ. მუმლაძე, ო. გელაშვილი. სამთო ტრაქტორის მექანიზმებისადმი წინააღმდეგობის კოეფიციენტის სიდიდის დადგენა. ჟურნალი ტრანსპორტი. 2007წ. #2(26).

ნ. მუმლაძე. სამთო ტრაქტორის ჩარჩოს გასწორების ავტომატური რეგულირების სისტემის განტოლების შედგენის შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2005წ. #3.

ე. ბალიაშვილი. სამთო ტურიზმის განვითა რების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი „გადასახადები“. 2015წ. , #11-12.

ხ. ირემაშვილი, თ.გველესიანი. გ.ბერძენაშვილი. გ.ნადარაია.. სამთო ღრმა წყალსაცავში წყალსაშვი ფარებით გადადინების ნაკადის მართვის მეთოდიკა მცირეამპლიტუდიანი ტალღების თეორიის განტოლებების ანალიზური ამონახსნის გამოყენებით. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2016წ. №3(79), გვ.14-18. ISSN 1512-0120.

ჟ. პეტრიაშვილი, ლ.ცერცვაძე. თ. იაშვილი. შ. პეტრიაშვილი. სამთო წარმოების ნარჩენების ბიოქიმიური გამდიდრების ეფექტურობის შეფასება.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2012წ. ტ38.N4..

გ. ხელიძე, მ. ბაშარული. სამთო წყალსაცავების დალამვის პროცესის ანალიზი და მისი გავლენა წყალსაცავის ენერგეტიკულ პოტენციალზე. ენერგია . 2012წ. #1(61), .29-32.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ლ.ბაჩიაშვილი, მ.ტაბატაძე. სამთო-გადამამუშავებელი საწარმოების რისკ-ფაქტორების გავლენა მცირე მდინარეთა ეკოლოგიურ სიტუაციაზე (მდ.კაზრეთულა და მაშავერა). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენი. 2005წ. 172, N3, გვ.552-554, თბილისი.

გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი, მ.ტაბატაძე. სამთო-გადამამუშავებელი საწარმოების რისკ-ფაქტორების გავლენა მცირე მდინარეთა ეკოლოგიურ სიტუაციაზე (მდ.კაზრეთულა და მაშავერა). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენი. 2005წ. 172, N3, გვ.552-554, თბილისი.

ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი, მ.ტაბატაძე. სამთო-გადამამუშავებელი საწარმოების რისკ-ფაქტორების გავლენა მცირე მდინარეთა ეკოლოგიურ სიტუაციაზე (მდ.კაზრეთულა და მაშავერა). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენი. 2005წ. 172, N3, გვ.552-554, თბილისი.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე. სამთო-გეოლოგიური საინჟინრო გრაფიკიფ საუნივერსიტეტო კურსის თანამედროვე საფუძვლები . სგმა “მოამბე” . 2005წ. N 6 ISSN 1512-102X.